Fraud Control-appen

Fraud Control-appen oppretter og viser et instrumentbord i Shopify-administrator som viser analyser knyttet til svindel eller potensiell svindel i butikken. Dette instrumentbordet inneholder detaljer om tilbakebetalinger, Shopify Protect, bestillinger kansellert grunnet svindel og det generelle risikonivået butikken din risikerer å være utsatt for.

Du kan installere Fraud Control fra Shopify App Store. Fraud Control-appen kan brukes samtidig med tredjepartsapper for svindelkontroll, og påvirker ikke bruken av andre apper mot svindel.

Fraud Control er tilgjengelig for alle butikkabonnementer på steder der Shopify Payments er tilgjengelig. Bestemte data er ikke tilgjengelige med mindre du bruker Shopify Payments som betalingsbehandler.

Fraud Control-instrumentbord

Når du har installert Fraud Control-appen, kan du vise instrumentbordet ved å gå til Apper > Fraud Control i Shopify-administrator. Instrumentbordet for Fraud Control viser et instrumentbord med informasjon om risikonivået ditt grunnet svindel, inkludert følgende informasjon:

 • Akseptrate: Prosentandelen av alle bestillinger i det valgte datointervallet som er merket som lavrisiko eller middels risiko av Shopifys svindelanalyse.
 • Høyrisikobestillinger: Prosentandelen av alle bestillinger i det valgte datointervallet som er markert som høyrisiko av Shopifys svindelanalyse.
 • Falske tilbakebetalinger: Prosentandelen av alle tilbakebetalinger i det valgte datointervall, som er merket som falske.
 • Shopify Protect-beskyttelse: Totalverdien av alle bestillinger i det valgte datointervallet som er beskyttet mot falske tilbakebetalinger av Shopify Protect. Disse opplysningene er forsinket med ti dager for å oppfylle kravene om innfrielse.
 • Shopify Protect-dekning: Totalverdien av alle bestillinger i det valgte datointervallet som har blitt omstridt og er beskyttet av Shopify Protect.
 • Bestillinger kansellert grunnet svindel: Totalverdien av alle bestillinger i det valgte datointervallet som er refundert av personalmedlemmer eller apper som et resultat av falsk aktivitet.

Hvis butikken din ikke bruker Shopify Payments, har du kun tilgang til data for Akseptrate, Høyrisikobestillinger og Bestillinger kansellert grunnet svindel.

Instrumentbordet viser også hvorvidt disse verdiene er endret sammenlignet med en valgt sammenligningsperiode.

Hvis du bruker Shopify Payments, kan du få tilgang til butikkens tilstandsstatus for tilbakebetaling. Følgende nivåer er basert på standarder angitt av kredittkortselskaper:

 • God: Denne statusen indikerer at antall tilbakebetalinger i butikken din er mindre enn 0,4 % av det totale antallet bestillinger. Butikkens risikonivå er under gjennomsnittet.
 • Risikofylt: Denne statusen indikerer at antall tilbakebetalinger i butikken din er mellom 0,4 % og 0,6 % av det totale antallet bestillinger. Butikkens risikonivå er gjennomsnittlig, og kan indikere at butikken din er utsatt for fare på grunn av falsk aktivitet.
 • Høy: Denne statusen indikerer at antall tilbakebetalinger i butikken din er mer enn 0,6 % av det totale antallet bestillinger. Butikkens risikonivå er høyere enn gjennomsnittet, og kan tyde på at butikken din har høyere risiko enn det som er anbefalt.

For å åpne en utvidet visning av én av disse seksjonene klikker du på diagramikonet i seksjonen du vil gå gjennom.

Filtrer etter dato

Du kan velge datointervallet du ønsker informasjon for. Standard datointervall er 30 dager.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Fraud Control.
 2. Klikk på datoindikatoren.
 3. Velg datointervallet:

  • Klikk på et alternativ for datointervall.
  • Velg et egendefinert datointervall med startdato og en sluttdato.
 4. Klikk Bruk.

Sammenligningsdatointervall

Datointervallet for sammenligning vises ved siden av datointervallet. Fraud Control-appen sammenligner de gjeldende dataene dine med dataene fra forrige periode av samme lengde.

Den 8. mai 2023 velger du for eksempel De siste 90 dagene som datointervall. Dataene som vises i instrumentbordet er fra 7. februar 2023 til 7. mai 2023. Datointervallet for sammenligning er de 90 dagene før det igjen, fra 10. november 2022 til 6. februar 2023.

Datointervallet for sammenligning bestemmes av datointervallet du velger for opplysningene dine, og kan ikke endres. Hvis du vil, kan du imidlertid fjerne sammenligningen.

Fjern sammenligningsdatointervall

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Fraud Control.
 2. Klikk på Sammenlign med datointervallet.
 3. Klikk på Ingen sammenligning.

Kasseregler for Fraud Control

Med kasseregler for Fraud Control kan du filtrere og blokkere potensielt falske bestillinger. Appen blokkerer kasser fra å bli til bestillinger basert på et sett med regler du definerer.

Kasseregler for Fraud Control kan bidra til å beskytte bedriften på flere måter:

 • Legger til ekstra beskyttelse utover det den innebygde svindelanalysen gir deg.
 • Opprett filtre for e-poster.
 • Opprett filtre for adresseegenskaper.
 • Opprett filtre for IP-adresser.

Konfigurer regler

Regler må opprettes varsomt for å sikre at de blokkerer svindel, men ikke blokkerer legitime bestillinger. Disse reglene garanterer ikke at det ikke vil skje tilbakebetalinger, og garanterer ikke mot tilbakebetalinger i butikken.

OBS: Vær forsiktig når du konfigurerer regler for å sikre at legitim trafikk ikke blir forhindret fra å betale.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Fraud Control for å åpne appen.

 3. Klikk på Regler.

 4. Klikk på Opprett regel.

 5. Konfigurer regelen i seksjonen Kassebetingelser på siden Ny regel. Hver regel kan bestå av én eller flere kassebetingelser. Du kan for eksempel bruke både IP-adresse og postnummer for å opprette en regel som blokkerer bestillinger med disse spesifikke betingelsene.

 6. Regelnavn oppdateres basert på kassebetingelsene som brukes, og kan ikke redigeres.

 7. Når du har lagt til alle feltene kan du klikke på Lagre.

 8. Dette vil automatisk aktivere regelen.

 9. (Valgfritt) Du kan legge til merknader eller en beskrivelse av regelen.

Slette eller deaktivere en regel

 1. Klikk på avmerkingsboksen for reglene du vil deaktivere eller slette fra siden Regler.
 2. Klikk på slett eller deaktiver, så slettes eller deaktiveres regelen umiddelbart.

Vanlige spørsmål om kasseregler for Fraud Control

Kan kasseregler i Fraud Control forhindre svindel helt?

Nei. Fraud Control kan ikke garantere at du aldri mottar en falsk bestilling. Den kan ikke forutse hvorvidt en bestilling kan være falsk med mindre den oppfyller en bestemt regel du oppretter i appen. Om mulig, bør du gjennomgå bestillingens svindelanalyse før du oppfyller den.

Vet en kunde at bestillingen deres oppfyller et regelsett i Fraud Control?

Nei. Fraud Control varsler ikke kundene om at svindelen deres ser ut til å være falsk. I betalingsprosessen vil en blokkert kasse få en feilmelding om at betalingen ikke kunne fullføres, og at kjøperen må ta kontakt med butikkeieren. Blokkerte kasser vises i seksjonen for forlatte kasser i butikken.

Shopify Flow

Du kan bruke automatiske handlinger i Shopify Flow for å bidra til å redusere tid og krefter på å administrere falsk aktivitet i butikken. Fra appsiden Fraud Control i Shopify-administrator kan du installere flere forhåndslagde Shopify Flow-maler:

 • Sende beløp til godkjenning manuelt for høyrisikobestillinger: Denne malen stopper beløpet til en bestilling fra å bli automatisk sendt til godkjenning dersom bestillingens risikonivå er Høyt.
 • Avbestille og tilbakeføre høyrisikobestillinger til lager: Denne malen kansellerer høyrisikobestillinger, returnerer de bestilte varene til lagerbeholdningen og varsler kunden om at bestillingen er kansellert.
 • Kanseller bestillinger fra mistenksomme e-postadresser: Denne malen legger til tagger i en bestilling og kansellerer den hvis bestillingen legges inn fra en e-postadresse som ble brukt til falske bestillinger tidligere.
 • Begrense bestillinger fra kunder til fem per dag: Denne malen kansellerer alle bestillingene til kunder, hvis de legger inn mer enn fem på én enkelt dag.
 • Varsle teamet ditt om en tilbakebetaling: Denne malen sender en intern e-post til personalmedlemmer, hvis butikken mottar en tilbakebetaling.
 • Få beskjed om høyrisikobestillinger: Denne malen sender en intern e-post til personalmedlemmer dersom en høyrisikobestilling mottas før beløpet er sendt til godkjenning.
 • Få beskjed om kunder som misbruker retten til retur: Denne malen legger til tagger i en bestilling, og sender en intern e-post til personalmedlemmer hvis bestillingen legges inn av en kunde som har sendt mange returer.

Hvis du har erfaring med å opprette arbeidsflyter i Shopify Flow, kan du tilpasse disse malene etter behov, eller opprette din egen arbeidsflyt for risikoadministrasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis