Opdateringer for indtægtsandel – for udviklere til Shopifys temabutik

Fra og med den 15. september 2021 kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST) har temaudviklere automatisk adgang til den reducerede indtægtsandelsplan for temaer, der sælges via Shopifys temabutik. Med denne plan opkræver Shopify 0 % af de første 1.000.000 USD i årlige bruttoindtægter på temaer, der tjenes via Shopifys temabutik. De samlede temaindtægter, der overstiger 1.000.000 USD årligt, underlægges en indtægtsandel på 15 %. Dette er en reduktion fra de tidligere 20 %.

Gennemgå følgende ofte stillede spørgsmål om disse opdateringer.

Hvem er kvalificeret til at få adgang til den nye indtægtsandelsplan?

Alle udviklere, der sælger temaer i Shopifys temabutik, er kvalificerede til den reducerede indtægtsandelsmodel. Dette gælder for eksisterende udviklere, der allerede har temaer i Shopifys temabutik, samt alle nye udviklere, der registrerer sig efter den 15. september 2021.

Hvordan får temaudviklere adgang til den nye indtægtsandelsplan fra og med den 15. september 2021?

Du skal ikke foretage dig noget. Alle eksisterende temaudviklere og nye partnerkonti, der er oprettet den 15. september 2021 eller senere, har automatisk adgang til den reducerede indtægtsandelsplan.

Gælder denne plan kun for nye temaer, der er kompatible med Online Store 2.0?

Denne plan gælder for alle temaer fra og med den 15. september 2021, uanset om de er kompatible med Online Store 2.0 eller ej.

Beregnes bruttoindtægten for temaer for dette år med tilbagevirkende kraft?

Nej. Bruttoindtægten for temaer nulstilles til 0 USD den 15. september 2021, og beløbet nulstilles derefter årligt den 1. januar.

Gælder indtægtsandelen på 15 % med tilbagevirkende kraft?

Nej. Partnere betaler 0 % i indtægtsandel, indtil bruttoindtægten for temaer når grænsen på 1.000.000 USD. Når partnerens indtægt har nået denne grænse, skal vedkommende kun betale 15 % i indtægtsandel på alle bruttoindtægter for temaer, der tjenes herefter.

Tæller indtægter fra andre Shopify-kilder med i indtægtsgrænsen?

Nej. Indtægter fra andre kilder, f.eks. Shopify App Store, inkluderes ikke i beregningen af indtægtsandel for Shopifys temabutik.

Eksempel 1: En udvikler tjener 750.000 USD på temaer og 750.000 USD på apps i et givent år. Da begge disse beløb er under 1.000.000 USD, skal vedkommende betale 0 % i indtægtsandel.

Eksempel 2: En udvikler tjener 1.500.000 USD på temaer og 750.000 USD på apps i et givent år. Vedkommende betaler 0 % i indtægtsandel af de første 1.000.000 USD fra temaer og 15 % af de resterende 500.000 USD i temasalg. Vedkommende betaler stadig kun 0 % i indtægtsandel for appindtægterne på 750.000 USD.

Hvordan beregnes indtægter fra temabutikken?

Indtægterne beregnes på tværs af temaer. Dette betyder, at de samlede indtægter afgøres pr. temaudvikler med det formål at beregne grænsen på 1.000.000 USD (inklusive eventuelle tilknyttede temaudviklerkonti).

Eksempel: Firma A har partnerkonto A og partnerkonto B, som begge sælger temaer. Partnerkonto A har solgt temaer for 800.000 USD på et år, mens partnerkonto B har solgt for 500.000 USD i samme år. Vi lægger beløbene fra disse konti sammen (800.000 + 500.000 USD = 1.300.000 USD). Partneren betaler 0 % af de første 1.000.000 USD og 15 % af de resterende 300.000 USD.

Hvad anses som en tilknyttet temaudviklerkonto?

En tilknyttet temaudviklerkonto er alle partnerkonti, som en temaudvikler eller tilknyttet temaudvikler har registreret via siden for Shopifys udviklerprogram. En tilknyttet temaudvikler er en person eller et firma, der har råderet over en temaudviklervirksomhed (ejer 50 % eller mere), eller som er underlagt en temaudviklers råderet eller underlagt en anden persons almindelige råderet over en temaudvikler, eller som på anden vis betragtes som en tilknyttet temaudvikler af Shopify.

Hvordan håndteres udbetalinger på tværs af forskellige tilknyttede temaudviklerkonti?

Selvom den samlede bruttoindtægt for temaer beregnes på tværs af alle tilknyttede temaudviklerkonti, udbetales indtægtsandele stadig separat på partnerkontoniveauet.

Er der et gebyr for at sende et tema til salg i Shopifys temabutik?

Nej. På nuværende tidspunkt opkræver vi ikke et gebyr i forbindelse med indsendelse af temaer til salg i Shopifys temabutik.