Tilausluonnosten luominen

Voit luoda tilausluonnoksen asiakkaasi puolesta ja lähettää sitten asiakkaalle laskun tilauksesta. Laskussa on oletuksena kassalinkki, jonka kautta asiakas voi siirtyä maksamaan tilauksen.

Tilausluonnokset voivat sisältää seuraavat tiedot:

Uuden tilausluonnoksen luominen

Voit luoda uuden tilausluonnoksen Shopify-ylläpitäjän Luonnokset-sivulla. Uusissa luonnoksissa ei ole esitäytettyjä tilaustietoja, joten sinun täytyy lisätä kaikki tilausluonnoksen tiedot manuaalisesti.

Vaiheet:

Kopion luominen olemassa olevasta tilauksesta tai tilausluonnoksesta

Kun luot tilausluonnoksen, voit säästää aikaa luomalla kopion olemassa olevasta tilauksesta tai olemassa olevasta tilausluonnoksesta. Katso seuraavia esimerkkejä, joista voi olla hyötyä luotaessa kopiota olemassa olevasta tilauksesta:

Kun luot kopion olemassa olevasta tilauksesta tai tilausluonnoksesta, järjestelmä luo uuden tilausluonnoksen, jossa on seuraavat kopioidut tiedot:

 • Tuotteet. Kopioitu rivikohta sisältää viimeisimmät tiedot kyseisestä tuotteesta. Jos tuote on poistettu, sitä ei sisällytetä tilausluonnoksen kaksoiskappaleeseen.
 • Mukautetut tuotteet.
 • Asiakkaan tiedot. Jos asiakas on poistettu, asiakas luodaan sähköposti-, laskutus- ja toimitusosoitteiden perusteella.
 • Sähköposti-, laskutus- ja toimitusosoitteet.
 • Kommentit, kommenttimääritteet ja tunnisteet.
 • Markkina-alue.

Alennukset ja toimituskulut eivät monistu tilausluonnokseen.

Olemassa olevan tilauksen monistaminen

Voit luoda tilausluonnoksen luomalla kopion olemassa olevasta tilauksesta Shopify-ylläpitäjässä.

Vaiheet:

Jos tallennat tilauksesi luonnokseksi, voit päivittää sen myöhemmin Shopify Adminin Luonnokset-sivulta. Kun otat maksun tilausluonnoksestasi, sille muodostetaan tilaus Tilaukset-sivulla.

Kopion luominen olemassa olevasta tilausluonnoksesta

Voit luoda tilausluonnoksen luomalla kopion olemassa olevasta tilausluonnoksesta Shopify-ylläpitäjässä.

Vaiheet:

Jos tallennat tilauksen uutena luonnoksena, voit päivittää sen myöhemmin Shopify-ylläpitäjän Luonnokset-sivulla. Kun hyväksyt maksun tilausluonnoksesta, sille luodaan tilaus Tilaukset-sivulla.

Tuotteiden lisääminen tilausluonnokseen

Voit lisätä tilausluonnokseen tuotteita ja tuotepaketteja.

Voit myös valita, varataanko tuotteet tilausluonnoksessa, jotta muut asiakkaat eivät voi ostaa varastoa.

Vaiheet:

Tuotteiden varaaminen tilausluonnoksessa

Kun varaat tuotteita tilausluonnoksessa, kyseiset varastoyksiköt asetetaan Ei saatavilla -varastotilaan, eivätkä muut asiakkaat voi ostaa niitä. Varaamasi tuotteet varataan kyseistä tilausluonnosta varten. Jos et varaa tuotteita, määrät pysyvät Saatavilla ja muut asiakkaat voivat ostaa niitä. Lue lisää varastotiloista.

Jotta voit varata tuotteen, tuotteen varaston seurannan on oltava käytössä.

Vaiheet:

Alennusten lisääminen tilausluonnokseen

Voit lisätä alennuksia tilausluonnokseen seuraavilla tavoilla:

Lue lisää alennusten lisäämisestä tilausluonnokseen.

Toimituksen lisääminen tilausluonnokseen

Jos nykyinen tilaus edellyttää toimitusta, voit valita esimääritetyn toimitushinnan, luoda mukautetun hinnan tai valita paikallisen toimituksen tai noudon myymälästä.

Voit käyttää sijaintiin perustuvaa toimitushintaa lisäämällä ensin asiakkaan ja toimitusosoitteen tilausluonnokseen. Kun olet lisännyt asiakkaan, voit valita toimitushinnan kauppasi toimitusasetuksissa.

Vaiheet:

Tunnisteiden lisääminen tilausluonnokseen

Lisäämällä tunnisteita voit järjestää tilauksesi myös muulla tavoin kuin sen mukaan, onko ne veloitettu, maksettu ja jaeltu. Voit suodattaa tilaukset tunnisteiden mukaan ja tallentaa tilausnäkymänsitten haun kyseisen tunnuksen osalta, jolloin voit jatkossa siirtyä nopeasti kyseisiin tilauksiin.

Vaiheet:

Verojen lisääminen tai poistaminen tilausluonnoksesta

Oletuksena tilausluonnos sisältää kauppasi veroasetusten ja asiakkaan toimitusosoitteen mukaiset verot. Jos toimitusosoite ei ole tiedossa, verot perustuvat asiakkaan toimitusosoitteeseen.

Vaiheet:

Asiakkaan lisääminen, muuttaminen tai poistaminen tilausluonnoksesta

Voit lisätä asiakkaan, muuttaa asiakkaan tietoja tai poistaa asiakkaan tilausluonnoksesta.

Asiakkaan lisääminen tilausluonnokseen

Voit lisätä tilausluonnokseen uuden tai olemassa olevan asiakkaan. Asiakkaan lisääminen on tarpeen, kun haluat käyttää nykyisessä tilauksessa sijaintiin perustuvaa toimitushintaa.

Vaiheet:

Muuta asiakkaan yhteystiedot

Voit muokata asiakkaan tietoja tilausluonnoksessa.

Vaiheet:

Asiakkaan poistaminen tilausluonnoksesta

Voit poistaa asiakkaan tilausluonnoksesta. Tämä ei poista asiakasta Shopify-ylläpitäjän asiakasluettelosta.

Vaiheet:

Maksuehtojen määrittäminen tilausluonnoksessa maksuille, joiden eräpäivä on myöhemmin

Maksuehtojen perusteella voit määrittää tilauksen maksun eräpäivän. Voit asettaa maksuehdot tilausluonnoksissa tai voit lisätä ne olemassa oleviin tilauksiin, joiden tila on Maksu odottaa.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista määrittäessäsi maksuehtoja:

 • Eräpäivä laskun saapuessa: Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat asettaa maksun eräpäiväksi päivän, jolloin lähetät laskun asiakkaalle.
 • Erääntyy jakelun yhteydessä: Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat asettaa maksun eräpäiväksi päivän, jolloin jakelet kaikki tilauksen tuotteet.
 • Maksuaika: Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat asettaa maksun eräpäivän tietyn ajan päähän lähetyspäivästä. Voit esimerkiksi valita 30 päivän kuluttua, jolloin maksun eräpäiväksi asetetaan päivä 30 päivää lähetyspäivän jälkeen. Oletusarvoisesti lähetyspäiväksi asetetaan senhetkinen päivämäärä, mutta voit muuttaa lähetyspäivää sen jälkeen, kun olet valinnut maksuehdoksi maksuaikavaihtoehdon.
 • Kiinteä ehto: Käytä tätä ehtoa, jos haluat asettaa eräpäiväksi tietyn päivämäärän.

Jos tilausta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilauksen tilaksi muuttuu Erääntynyt.

Kun olet asettanut maksuehdot, voit lähettää laskun tai hyväksyä tilauksen maksun.

Vaiheet:

Tilausluonnosten paikallinen valuutta

Jos käytät Internationalia kansainväliseen myyntiin, paikallinen valuutta, hinnoittelu, verot ja tullit määräytyvät tilaukseen liittyvän markkinan mukaan.

Tilaukseen liittyvä markkina-alue määräytyy asiakkaan toimitusosoitteen mukaan. Asiakkaan lisääminen tilaukseen päivittää hinnoittelun ja näyttää asiakkaan paikallisen valuutan.

Tilausluonnoksissa, joissa on muu paikallinen valuutta kuin kaupan valuutta, ulkomaan valuuttakurssi lasketaan tilausluonnoksen luonnin aikana. Tämä hinta on kiinteä ja sitä käytetään laskussa riippumatta siitä, muuttuuko vaihtokurssi. Jos kuitenkin tallennat tilauksen luonnoksena ja muokkaat sitä sen jälkeen, koko tilauksen hinnoittelu päivitetään sen ulkomaan valuuttakurssin mukaan, joka on voimassa muokkaushetkellä.

Jos haluat käyttää tilausluonnoksessa eri hinnoittelua ja valuuttaa, muuta hinnoittelua ja tarkista seuraavat hinnoittelun muuttumisen vaikutukset tilaukseen:

 • Verot sisältyvät tuotehintoihin tai jätetään niistä pois. Esimerkiksi tilaukset, joissa on Yhdysvallat-markkina-alue, eivät sisällytä hintoihin veroja, mutta verot sisältyvät hintoihin tilauksissa, joiden markkina-alue on Saksa.
 • Verokannat vaihtelevat markkina-alueittain. Jos asiakas muuttaa toimitusosoitteen kassalla markkina-alueen ulkopuoliseen osoitteeseen, tällöin veloitetaan oikea verokanta asiakkaan toimitusosoitteen mukaan, mutta tilauksen markkina-alueen asetus, jossa vero sisältyy tai ei sisälly hintaan, ei muutu.
 • Jos käytät kolmannen osapuolen palvelua markkinan ulkomaan valuuttakurssin määrittämiseen, tilauksen hinnoittelu määräytyy palvelun valuuttakurssin mukaan. Shopify Payments -tulomaksusi laskemiseen perustuva hinta perustuu kuitenkin Shopifyssa valittuun markkinaan. Tästä syystä tilauksesta veloitettu summa voi poiketa maksun summasta. Lisätietoja on kohdassa valuutanmuunnokset ja valuuttakurssit.
 • Valmistajan suosittelema valuuttakurssi (MSRP): Jos sinun on myytävä tuote MSRP:n mukaan asiakkaan markkinoilla, voit rikkoa sopimusta, jos vaihdat markkinaa ja käytät vaihtoehtoista markkinahintaa.

Tilauksen markkinan muuttaminen

Jos käytät Shopify Internationalia ja haluat muuttaa tilauksen hinnoittelua ja valuuttaa, sinun on muutettava hinnoittelua. Tilauksen Markkina-alue-osio näkyy vain, jos aktivoit muun kuin ensisijaisen markkina-alueesi. Jos haluat vaihtaa tietyn markkina-alueen hinnoitteluun, sinun on aktivoitava kyseinen markkina-alue ja paikallinen valuutta markkina-alueelle.

Ennen kuin muutat hinnoittelua, tarkista hinnoittelun muuttumisen vaikutus.

Vaiheet:

Tilauksen hinnoittelu näkyy asiakkaan paikallisena valuuttana paitsi silloin, kun teet seuraavat muutokset tilaukseen:

 • Jos lisäät mukautetun rivikohdan tai tilausalennuksen, alennuksen arvo näytetään kaupan valuutassa.
 • Jos lisäät mukautetun toimitushinnan, hinta näkyy kaupan valuutassa.
 • Jos lisäät mukautetun tuotteen, Hinta näkyy kaupan valuutassa.

Kun olet tehnyt nämä muutokset, hinnat näkyvät tilauksessa asiakkaan paikallisena valuuttana.

Tilausluonnoksen poistaminen

Voit poistaa tilausluonnoksia riippumatta siitä, onko tilausluonnos avoin vai valmis. Valmiin tilausluonnoksen poistaminen ei poista luonnoksesta luotua tilausta.

Vaiheet:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi