Shopify Payments-krav for Canada

Du må forstå kravene til personopplysninger før du kan bruke Shopify Payments i Canada. Disse kravene finnes for å overholde forskrifter og forhindre økonomisk kriminalitet. I denne artikkelen finner du formålet ved innhenting av personopplysninger, hva slags type dokumentasjon som godtas og veiledning for å sikre at dokumentasjonen din oppfyller de nødvendige kravene.

Oversikt over krav for Shopify Payments i Canada

Før du kan bruke Shopify Payments i Canada, må du sikre at du oppfyller følgende krav:

 • Kvalifiserte bedriftstyper: Enkelte typer bedrifter og tjenester har ikke anledning til å bruke Shopify Payments. For å finne ut om virksomheten din er kvalifisert kan du se listen over forbudte bedriftstyper for Canada, som er oppgitt i vilkår for bruk (TOS) av Shopify Payments.
 • Krav til bankkonto: Bankkontoen din må oppfylle følgende krav før du kan koble den til Shopify Payments:

  • Bankkontoen er en brukskonto hos en bank i Canada.
  • Hvis utbetalingsvalutaen er CAD må bankkontoen være i valutaen CAD.
  • Hvis utbetalingsvalutaen er USD, må bankkontoen være i valutaen USD, og den må være hos en canadisk eller amerikansk finansinstitusjon.
  • Bankkontoen er berettiget til ACH-overføringer.
 • Krav til personopplysninger: Du må oppgi informasjon om deg selv og virksomheten din for å overholde regulatoriske krav og forhindre økonomisk kriminalitet. Dette inkluderer detaljer om personen som oppretter Shopify Payments-kontoen, den tilhørende virksomheten og enkeltpersonene som eier eller kontrollerer virksomheten. Sørg for at dokumentasjonen er tydelig, korrekt, oppdatert og fri for feil eller skrivefeil.

Formål med innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger er nødvendig for å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments, og for å overholde regulatoriske krav. Dette bidrar til å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Dersom forskriftene endres, kan det hende at Shopify og våre partnere trenger ytterligere informasjon fra deg for å sikre overholdelse. Disse gjennomgangene kan skje når som helst så lenge Shopify Payments-kontoen er aktiv.

Nødvendig informasjon

Personopplysningene Shopify er forpliktet til å innhente varierer fra land til land. Følgende detaljer er vanligvis påkrevd for Canada:

 • Enkeltpersonen som oppretter Shopify Payments-kontoen.
 • Bedriften som er tilknyttet Shopify Payments-kontoen.
 • Personene som i siste ende eier eller kontrollerer virksomheten, inkludert bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet.

Godkjente dokumenttyper

For å bistå med bekreftelsesprosessen må du levere visse typer dokumenter for å bekrefte personopplysningene dine, og i noen tilfeller også bedriftsopplysninger. Følgende dokumenttyper er godkjent for enkeltpersoner og virksomheter i Canada.

Identitetsdokumenter

 • Pass: dette er det foretrukne identitetsdokumentet, når det er tilgjengelig
 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside
 • Permanent bostedskort
 • Provinsiell eller territoriell legitimasjon med bilde: innskanninger av både for- og bakside kreves
 • Sertifikatkort for indisk status

 Adressedokumenter

 • Førerkort: Krever innskannet for- og bakside
 • Provinsiell eller territoriell legitimasjon med bilde: innskanninger av både for- og bakside kreves
 • Bankkontoutdrag
 • Strømregning
 • Kontoutskrift for en investeringskonto
 • Eiendomsskattedokument
 • Forsikringsdokumenter

Bedrifts-/enhetsdokumenter

Alle juridiske enhetstyper kan måtte sende inn følgende dokumenter:

 • Virksomhetens profilrapport
 • Sertifikat for status som aktiv virksomhet
 • Publisert årsrapport, underskrevet av et revisjonsfirma
 • Brev eller varsel om vurdering fra lokale, provinsielle, territorielle eller føderale myndigheter

For partnerskap kan det være nødvendig å sende inn følgende dokumentasjon:

 • Partnerskapsavtale
 • Partnerskapsregistrering
 • Stiftelsesdokumenter
 • Virksomhetslisens

For ideelle organisasjoner kan det være nødvendig å sende inn følgende dokumentasjon:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Virksomhetslisens
 • Signert erklæring som bekrefter godkjenning på organisasjonsnivå

For registrerte veldedige organisasjoner kan det være nødvendig å sende inn følgende dokumentasjon:

 • Varsel om registrering som veldedig organisasjon, utstedt av canadiske skattemyndigheter
 • Informasjonsinnrapportering for veldedige organisasjoner (skjema T3010)
 • Rapport med grunnleggende informasjon om registrert veldedig organisasjon
 • Offisielle donasjonskvitteringer
 • Dokument utstedt av canadiske skattemyndigheter, som bekrefter registreringsstatusen.

Relasjonsdokumenter

For bekreftelse av direktørskap kan det være nødvendig å sende inn følgende dokumentasjon:

 • Bedriftsprofilrapport: dette er den foretrukne formen for dokumentasjon
 • Sertifikat for status som aktiv virksomhet
 • Publisert årsrapport, signert av et revisjonsfirma: datert i løpet av de seneste 12 månedene
 • Brev eller varsel om vurdering fra lokale, provinsielle, territorielle eller føderale myndigheter.

For bekreftelse av direktørskap for veldedige organisasjoner kan det være nødvendig å sende inn følgende dokumentasjon:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Signert erklæring som bekrefter godkjenning på organisasjonsnivå
 • Forretningslisens.

Sikre dokumentsamsvar

Når du sender inn dokumentasjon, må du sikre at de oppfyller de nødvendige kriteriene. Følg disse retningslinjene for å sikre samsvar:

 • Nøyaktighet og gyldighet: Kontroller at informasjonen i dokumentene er korrekt og gyldig.
 • Tydelighet og lesbarhet: Kontroller at dokumentene er tydelige og store nok til at de er lesbare.
 • Fullstendighet: Oppgi alle nødvendige detaljer og sjekk at all informasjon er synlig. Hvis et dokument er beskjært, må du kontrollere at alle viktige opplysninger fortsatt er synlige.
 • Konsekvent:: Kontroller at informasjonen i dokumentene samsvarer med den informasjonen du oppga da du konfigurerte kontoen.
 • Oppdatert: Hold dokumentene oppdatert med de nyest mulige dataene.
 • Feilfritt: Dobbeltsjekk dokumentene for eventuelle feil eller skrivefeil
 • Unngå kopier: Send inn originalbilder av dokumentene dine når det er mulig, og unngå å skanne eller kopiere dem. Hvis dokumentene er utstedt digitalt, må du sende inn den originale, uendrede PDF-filen.

Skatterapportering

Som forhandler må du overholde alle gjeldende forskrifter, inkludert skatterapportering. Avhengig av din jurisdiksjon, kan Shopify Payments også bli pålagt å rapportere salget til de lokale skattemyndighetene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis