Rabattskriptsexempel

Detta exempel använder ett postskript för att erbjuda en rabatt som är baserad på kundens land. I exemplet ingår även exempel-Liquid-kod för att tillhandahålla information till kunden om rabatten. Detta exempel kräver att du har åtkomst till din butiks checkout.liquid-fil. Om du inte har tillgång till den här filen i din temakod kan du använda Checkout Extensibility och Shopify Functions för att anpassa din kassa.

Det här exemplet använder en fiktiv momsskatt som har följande regler:

 • Kunder som är bosatta i en union av länder debiteras moms på alla produkter som säljs.
 • Kunder som köper produkter och får dem exporterade till ett land som inte är ett unionsland behöver inte betala moms (det vill säga att försäljningen till dessa kunder är nollskattad).
 • Priserna för produkter i butiken inkluderar moms (det vill säga att inställningen alla skatter ingår i mina priser är aktiverad för butikens skatteinställningar.

I butiksfronten ser alla kunder den moms som ingår i produkternas priser. När varor läggs till i varukorgen visas den inkluderade momsen:

Cart with tax applied

Transportlandet kontrolleras av skriptet vid utcheckningen. Om landet är ett icke-unionsland minskas det totala priset med momsbeloppet:

Varukorg med skatt borttagen

I följande exempel kontrolleras kundens land. Om kunden bor i ett land där momsen inte gäller, minskas det totala priset för ordern med momsbeloppet.

# Set VAT equal to the amount of the VAT rate.
# For example, if the VAT rate is 20%, then VAT=20
VAT = 20

# Message that appears beside the discount in the checkout
VAT_REMOVAL_MESSAGE = "VAT removed"

# List of countries where the VAT is charged to orders
COUNTRY_CODES_EU = %w[
AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT
LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB
]

if Input.cart.shipping_address
 unless COUNTRY_CODES_EU.include?(Input.cart.shipping_address.country_code)
  Input.cart.line_items.each do |line_item|
   product = line_item.variant.product
   next if product.gift_card?
   vat_only_fraction = VAT / (100.0 + VAT)
   vat = line_item.line_price * vat_only_fraction
   ex_vat_price = line_item.line_price - vat
   line_item.change_line_price(ex_vat_price, message: VAT_REMOVAL_MESSAGE)
  end
 end
end

Output.cart = Input.cart

Följande Liquid-kod fungerar med skriptet ovan för att förklara ändringarna i varukorgen.

Lägg till den här koden i checkout.liquid:

<style>
 .checkout__vat-exemption-message {
  padding: 1.25em 0;
  display: none;
 }
 @media (min-width: 1000px) {
  .checkout__vat-exemption-message {
   padding-top: 0;
   padding-bottom: 2.5em;
  }
 }
</style>

<div class="checkout__vat-exemption-message">
 <span>{{ 'plus.checkout.vat_exemption_message' | t }}</span>
</div>

<script>
 $(document).on('ready page:load page:change', function() {
  var country = '';

  if(Shopify.Checkout.step === 'contact_information') {
   $country = $('[data-step] select[name="checkout[shipping_address][country]"]');
   country = $country.find(':selected').data('code');
  } else {
   country = "{{ checkout.shipping_address.country_code }}";
  }

  var eu_countries = ['AT','BE','BG','CY','CZ','DK','EE','FI','FR','DE','GR','HU','IE','IT','LV','LT','LU','MT','NL','PL','PT','RO','SK','SI','ES','SE','GB'];

  if (eu_countries.includes(country)) {
   $('.checkout__vat-exemption-message').css('display', 'none');
  } else {
   $('.checkout__vat-exemption-message').css('display', 'block');
  }
 });

</script>

Lägg till följande kod till din engelska språkfil:

"plus":{
  "checkout": {
   "vat_exemption_message": "As we're shipping outside the EU the VAT has been removed from items in your cart."
  }
 }

På den här sidan

Mer information

Läs mer om

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis