Översikt av Combined Listings-appen

Lär dig mer om behörighetskrav och överväganden för att använda Shopify Combined Listings-appen för att skapa kombinerade listningar.

En kombinerad listning består av en överordnad produkt, vilket är själva den kombinerade listningen, och dess underprodukter, vilka är de produkter som ingår i den kombinerade listningen. Kombinerade listningsalternativ visas först i Shopify-admin på produktuppgiftssidan och i skyltfönstret online.

Behörighetskrav

Butiken måste uppfylla följande krav för att vara berättigad till Shopifys Combined Listings-app:

 • Du måste ha antingen en Plus- eller Enterprise Commerce-plan.
 • Din butik måste använda webbshop-försäljningskanalen.
 • Du måste ha ett kompatibelt tema för att kunna visa kombinerade listningar i skyltfönstret.

Krav för temabehörighet

Kombinerade listningar visas på gratis Shopify-teman med version 15.0.0 eller senare.

När det gäller alla andra teman kan din temakod kräva ytterligare anpassning för att visa kombinerade listningar på ditt skyltfönster. Du hittar instruktioner för uppdatering av temakoden i utvecklardokumentationen för att stödja produkter med många varianter. Om du behöver hjälp med att göra ändringar i temat så kan du kontakta utvecklaren av temat för att få support.

Om du inte är säker på om ditt tema är kompatibelt så kan du kontakta utvecklaren av ditt tema för support.

Överväganden om inkompatibilitet

Vissa funktioner och appar är antingen inkompatibla med appen Combined Listings eller hindrar vissa alternativ i Combined Listings-appen från att fungera som förväntat. Granska följande överväganden:

 • Kombinerade listningar visas endast i ditt skyltfönster online.
 • En kombinerad listning kan inte läggas till som en utvald produkt i din webbshop.
 • Underprodukter kan visa andra underprodukter från en delad kombinerad listning i automatiskt genererade, relaterade produkter.
 • Appar som visar information på produktsidan i ditt skyltfönster kanske inte är kompatibla med produktsidorna för kombinerad listning. Du kan förhandsgranska produktsidan med kombinerad listning innan du publicerar den för att testa kompatibilitet med appen.
 • Kombinerade listningar kan inte läggas till i ett produktpaket eller läggas till som en prenumerationsprodukt.
 • När du filtrerar produktalternativ med appen Shopify Search & Discovery så kommer underprodukter i en kombinerad listning inte att inkluderas i filterresultaten.

Granska ytterligare överväganden för att skapa kombinerade listningar.

Identifiera kombinerade listningar

En kombinerad listning listas som en unik produktlistning, skild från sina underprodukter, i avsnittet Produkter i Shopify-admin.

Du kan identifiera produkter i kombinerade listningar i följande områden i Shopify-admin:

 • I avsnittet Produkter visar kolumnen Lager Kombinerade listningar med XX varianter för en kombinerad listning.
 • En kombinerad listning och dess underprodukter visar appblocket Combined Listings på produktuppgiftssidan.
 • Avsnittet Varianter i uppgiftssidan för en överordnad produkt och dess underprodukter i en kombinerad listning skiljer sig från en vanlig produkt på följande sätt:
  • Avsnittet Varianter på produktuppgiftssidan visar alternativ och alternativvärden som lagts till från Combined Listings-appen. Du kan klicka på Redigera med Combined Listings för att redigera de kombinerade listningsalternativen i appen Combined Listings.
  • Den underordnade produktens varianter visas separat och kan redigeras från produktuppgiftssidan eller variantuppgiftssidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis