Uppdateringar i intäktsandel för utvecklare av Shopifys temabutik

Från och med den 15 september 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST) har temautvecklare automatiskt tillgång till den reducerade planen för intäktsandel för teman som säljs via Shopifys temabutik. I den här planen hämtar Shopify in 0 % på de första 1 000 000 USD i årlig bruttointäkt för tema som intjänats via Shopifys temabutik. De totala temaintäkterna över 1 000 000 USD per år omfattas av en intäktsandel på 15 %, vilket reducerats från tidigare 20 %.

Granska följande vanliga frågor om dessa uppdateringar.

Vem är berättigad till att få tillgång till den nya intäktsandelsplanen?

Alla utvecklare som säljer teman i Shopifys temabutik är berättigade till den reducerade modellen för intäktsandel. Detta gäller befintliga utvecklare som redan har teman listade i Shopifys temabutik och alla nya utvecklare som listas efter den 15 september 2021.

Hur kommer temautvecklare att få tillgång till den nya intäktsandelsplanen från och med den 15 september 2021?

Ingen åtgärd krävs. Alla befintliga temautvecklare och nya partnerkonton som skapats den 15 september 2021 eller senare har automatiskt tillgång till den reducerade planen för intäktsandel.

Gäller denna plan endast nya teman som är kompatibla för webbutik 2.0?

Planen gäller alla teman, oavsett om de är kompatibla med webbutik 2.0 eller inte, från och med den 15 september 2021.

Beräknas bruttointäkterna för tema i efterskott för detta år?

Nej. Bruttointäkter för tema återställs till 0 USD den 15 september 2021 och återställs sedan årligen den 1 januari varje år.

Tillämpas intäktsandelen på 15 % i efterskott?

Nej. Partners betalar 0 % i intäktsandel tills bruttointäkten för app når tröskeln på 1 000 000 USD. När tröskelvärdet har uppnåtts betalar partners endast 15 % i intäktsandel för de extra bruttointäkterna för tema när de har uppnått tröskelvärdet.

Räknas intäkter från andra Shopify-källor in i tröskelvärdet?

Nej. Övriga intäkter, såsom från Shopifys appbutik, ingår inte i beräkningen av intäktsandel för Shopifys temabutik.

Exempel 1: En utvecklare tjänar 750 000 USD på teman och 750 000 USD på appar under ett specifikt år. Eftersom var och en av dessa är under 1 miljon USD betalar de 0 % i intäktsandel.

Exempel 2: En utvecklare tjänar 1,5 miljoner USD på teman och 750 000 USD på appar under ett visst år. De betalar 0 % i intäktsandel på de första 1 miljonerna USD för teman och 15 % på de extra 500 000 USD i temaförsäljning, men betalar fortfarande 0 % i intäktsandel på de 750 000 USD i appförsäljning.

Hur beräknar du intäkter från temabutik?

Intäkterna beräknas över alla teman, så de totala intäkterna som används i syfte att beräkna tröskelvärdet på 1 000 000 USD bestäms per temautvecklare, vilket inkluderar alla kopplade utvecklarkonton.

Exempel: Företag A har partnerkonto A och partnerkonto B som var och ett säljer teman. Partnerkonto A säljer för 800 000 USD under ett år och partnerkonto B säljer för 500 000 USD under året. Vi lägger ihop summorna mellan kontona (800 000 USD + 500 000 USD = 1,3 miljoner USD). Partnern betalar 0 % på 1 miljon USD och 15 % på de ytterligare 300 000 USD.

Vad betraktas som ett tillhörande temautvecklarkonto?

Ett associerat temautvecklarkonto är ett partnerkonto som en temautvecklare eller tillhörande temautvecklare har registrerat via sidan för Shopifys utvecklarprogram. En associerad temautvecklare är en individ eller ett företag som kontrollerar (äger 50 % eller mer av) en temautvecklare, kontrolleras av en temautvecklare, kontrolleras av en annan individ eller enhet som samarbetar med en temautvecklare eller på annat sätt betecknas av Shopify som en associerad temautvecklare.

Hur kommer utbetalningar hanteras över flera associerade temautvecklarkonton?

Även om den totala bruttointäkten för tema beräknas för alla associerade temautvecklarkonton betalas intäktsandelen fortfarande ut separat på partnerkontonivå.

Tillkommer det en avgift för att skicka in ett tema för listning i Shopifys temabutik?

Nej. Just nu kräver vi ingen avgift för att skicka in teman för listning i Shopifys temabutik.