การอัปเดตส่วนแบ่งรายได้สำหรับผู้พัฒนาร้านค้าธีมของ Shopify

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2021 เวลา 10.00 น. ตามเวลา PST (1:00 น.) ผู้พัฒนาธีมจะมีสิทธิ์เข้าถึงแผนส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงของธีมที่ขายผ่านร้านค้าธีมของ Shopify โดยอัตโนมัติ ในแผนนี้ Shopify จะเก็บเงิน 0% ของรายได้ธีมรวมประจําปีที่สร้างรายได้ผ่านร้านค้าธีมของ Shopify มูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แรก รายได้จากธีมทั้งหมดในส่วนที่เกิน $1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทุกปีจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15% ซึ่งลดลงจาก 20% ก่อนหน้านี้

ตรวจสอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอัปเดตเหล่านี้

ใครมีสิทธิ์เข้าถึงแผนส่วนแบ่งรายได้ใหม่

ผู้พัฒนาทุกรายที่ขายธีมบนร้านค้าธีมของ Shopify มีสิทธิ์ได้รับโมเดลส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง ซึ่งจะมีผลกับผู้พัฒนาที่มีธีมที่ระบุไว้ในร้านค้าธีมของ Shopify อยู่แล้ว และผู้พัฒนาใหม่ทั้งหมดที่ระบุไว้หลังจากวันที่ 15 กันยายน 2021

ผู้พัฒนาธีมจะสามารถเข้าถึงแผนส่วนแบ่งรายได้ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2021 อย่างไร

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้พัฒนาธีมและบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 15 กันยายน 2021 จะมีสิทธิ์เข้าถึงแผนส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงโดยอัตโนมัติ

แผนนี้ใช้ได้กับธีมใหม่ที่เข้ากันได้กับ Online Store 2.0 เท่านั้นหรือไม่

แผนนี้ใช้ได้กับทุกธีม โดยไม่จำเป็นว่าธีมต้องเข้ากันได้กับ Online Store 2.0 หรือไม่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2021

ระบบจะคำนวณรายได้รวมจากธีมย้อนหลังสำหรับปีนี้หรือไม่

ไม่ใช่ รายได้จากธีมรวมจะรีเซ็ตเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2021 จากนั้นจะรีเซ็ตทุกปีในวันที่ 1 มกราคม

ส่วนแบ่งรายได้ 15% มีผลย้อนหลังหรือไม่

ไม่ พาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% จนกว่ารายได้รวมจากธีมจะถึงเกณฑ์ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากถึงเกณฑ์แล้ว พาร์ทเนอร์จะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 15% ของรายได้รวมเพิ่มเติมจากธีมที่ได้รับหลังจากถึงเกณฑ์เท่านั้น

รายได้จากแหล่งอื่นๆ นับรวมอยู่ในเกณฑ์หรือไม่

ไม่ใช่ รายได้อื่นๆ เช่น จาก Shopify App Store จะไม่รวมอยู่ในการคํานวณส่วนแบ่งรายได้ในร้านค้าธีมของ Shopify

ตัวอย่างที่ 1: ผู้พัฒนามีรายได้ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯในธีมและ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บนแอปในปีหนึ่ง เนื่องจากแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0%

ตัวอย่างที่ 2: ผู้พัฒนามีรายได้ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในธีมและ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บนแอปในปีหนึ่ง เขาต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% สำหรับใน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แรกจากธีม และจ่าย 15% สำหรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกินมาในยอดขายธีม แต่ยังคงต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 0% สำหรับรายได้ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในยอดขายแอป

คุณคํานวณรายได้จากร้านค้าธีมอย่างไร

ระบบจะคํานวณรายได้จากธีมต่างๆ ดังนั้นรายได้ทั้งหมดสำหรับใช้คํานวณตามเกณฑ์ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐจะพิจารณาตามผู้พัฒนาธีมแต่ละราย ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องด้วย

ตัวอย่าง: บริษัท A มีบัญชีพาร์ทเนอร์ A และบัญชีพาร์ทเนอร์ B ที่ขายธีมทั้งคู่ บัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ A มียอดขาย 800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีหนึ่ง บัญชีพาร์ทเนอร์ B มียอดขาย 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีเดียวกัน เราบวกยอดรวมระหว่างบัญชี (800,000+500,000 = 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) พาร์ทเนอร์จะจ่ายเงิน 0% ในยอดเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 15% ในยอดเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บัญชีผู้ใช้ผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นอะไร

บัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้องคือบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ที่ผู้พัฒนาธีมหรือผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้องได้ลงทะเบียนไว้ผ่านหน้าโปรแกรมผู้พัฒนาของ Shopify ผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้องคือบุคคลหรือบริษัทที่ควบคุม (เป็นเจ้าของ 50% หรือมากกว่า) ผู้พัฒนาธีม ถูกควบคุมโดยผู้พัฒนาธีม อยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกับผู้พัฒนาธีม หรือถูกแต่งตั้งโดย Shopify ให้เป็นผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้อง

ระบบจะจัดการยอดเงินที่จะได้รับในบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้องหลายบัญชีอย่างไร

แม้ว่ารายได้รวมของธีมทั้งหมดจะคำนวณจากบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาธีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ส่วนแบ่งรายได้จะยังคงชําระแยกต่างหากตามระดับบัญชีพาร์ทเนอร์

มีค่าธรรมเนียมในการส่งธีมรายการสินค้าในร้านค้าธีมของ Shopify หรือไม่

ไม่มี ขณะนี้เราไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งธีมรายการสินค้าในร้านค้าธีมของ Shopify