Oprettelse af workflows i Shopify Flow

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af et workflow

Gennemgå følgende overvejelser, før du opretter et workflow.

 • Workflows kører så hurtigt som muligt. Der kan imidlertid være en forsinkelse fra det tidspunkt, hvor en udløser starter et workflow, til dets handlinger er fuldført. Der er ikke et defineret tidsrum, som det tager at udføre et workflow.
 • Ordrer og ordrekladder behandles separat af Flow. Handlinger og udløsere, der påvirker ordrer, påvirker ikke ordrekladder. Hvis en ordrekladde konverteres til en ordre, gælder de workflows, der påvirker ordrer.
 • Workflows muligvis ikke, hvis der er knyttet mere end 250 tags til ordren, produktet eller kunden. Dette gælder, hvis ordren indeholder betingelser, der involverer tags.
 • Workflows kan ikke udløses manuelt. Alle workflows skal starte med en udløser fra Flow eller fra en app.
 • Nogle felter i GraphQL Admin API udfyldes asynkront, særligt på ordrer. Da disse felter muligvis ikke er udfyldt, når dit workflow kører, er data muligvis utilgængelige for Flow, og det kan medføre uventede resultater, som f.eks. klargøringer, UTM-parametre eller risikoniveauer. Inden du aktiverer et workflow, skal du teste det for at tjekke, at dataene er som forventet.

  Når det er muligt, skal du bruge en udløser, der starter workflows, når en anden betingelse er opfyldt end oprettelsen af en ordre. Hvis du f.eks. vil oprette et workflow, der udfører handlinger baseret på en ordres risikoniveau, skal du bruge udløseren Ordren har gennemgået risikoanalyse i stedet for Ordren blev oprettet.

Oprettelse af et nyt workflow

Shopify Flow bruger et freeform canvas, som du kan oprette dit workflow på. Disse trin beskriver, hvordan du opretter et enkelt workflow ved at tilføje én udløser, én betingelse og én handling.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shopify Flow i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret workflow.
 3. Klik på Vælg en udløser, og vælg derefter den udløser, der starter workflowet.
 4. Klik på Output for at oprette et nyt trin. Klik på Betingelse, og vælg derefter den betingelse, der skal være opfyldt, før handlinger kan udføres.
 5. Klik på Gør dette for at vælge den handling, der skal udføre, hvis den betingelse, du har angivet, er sand. Klik på Handlinger, og vælg den handling, der kører baseret på resultatet af betingelsen.
 6. Valgfrit: Klik på Ellers for at tilføje dit workflow, hvis den betingelse, du har angivet, er falsk. Du kan tilføje yderligere betingelser eller handlinger.
 7. Klik på Nyt workflow,og angiv derefter en titel til dit workflow.
 8. Tryk på til/fra-knappen øverst til højre for at skifte den fra Fra til Til for at begynde at bruge dit workflow.

Oprettelse af et workflow ved hjælp af en skabelon

En skabelon er et forhåndsoprettet workflow, som er oprettet af Shopify, og som du kan tilpasse og bruge.

Skabeloner bruger udløsere, betingelser og handlinger med pladsholderdata udfyldt. Inden du aktiverer dit workflow, skal du kontrollere, at du har redigeret workflowet og indtastet de værdier, du vil bruge. Eksempel:

 • Hvis et workflow føjer tags til kunder eller ordrer, skal du kontrollere, at der er tale om de tags, du vil bruge.
 • Hvis et workflow sender beskeder, skal du sørge for at ændre modtageroplysningerne, f.eks. mailadressen.
 • Hvis et workflow bruger en app, som du ikke vil installere, kan du muligvis erstatte med en lignende funktion, f.eks. at udskifte en handling, der sender en besked i Slack, med en handling, der sender en mail.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shopify Flow i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret workflow.
 3. Klik på Gennemse skabeloner, og vælg derefter en skabelon.
 4. Gennemgå skabelonen for at kontrollere, at den opfylder dine behov. Du kan tilpasse workflowet, når du har installeret det.
 5. Klik på Installer.
 6. Rediger skabelonen efter behov.
 7. Valgfrit: Klik på navnet på workflowet, og rediger derefter titlen.
 8. Tryk på til/fra-knappen øverst til højre for at skifte den fra Fra til Til for at begynde at bruge dit workflow.

Du kan finde eksempler på tilgængelige workflowskabeloner på siden med eksempler.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis