Persondataforordning (GDPR)

EU's Persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR pålægger dataansvarlige og databehandlere nye forpligtelser og ansvarsområder.

Som shopejer er du generelt dataansvarlig for dine kunders data. Dette betyder, at du indsamler dine kunders data og bestemmer, hvordan de behandles. Selvom GDPR er et europæisk direktiv, kan den muligvis være gældende for din virksomhed, hvis du sælger varer og tjenester i Europa, selvom hverken du eller din virksomhed befinder sig i Europa.

Som behandler af dine kunders data følger Shopify dine instruktioner med hensyn til, hvordan disse data skal behandles. Du kan få mere at vide om Shopifys forpligtelser som databehandler af dine kundedata i Tillæg vedrørende databehandling.

Shopify er stor tilhænger af at beskytte dine kunders og dine personlige data, og vi er klar over, at dette er yderst vigtigt for, at du kan bevare dine kunders tillid og fortrolighed. Shopify har designet sin platform, så shopejere kan bruge den i hele verden. Funktioner, der overholder GDPR, er indbygget i Shopifys platform, herunder funktioner, der giver dig mulighed for at give dine kunder indsigt i og kontrol over deres personlige data, samt tekniske foranstaltninger, der sikrer, at dine kunders personlige data beskyttes, når de krydser grænser. Shopify mener, det er vigtigt at gøre det nemt for dig at bruge vores platform på en måde, der er i overensstemmelse med love om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse som f.eks. GDPR.

Shopify gør, hvad de kan, for at gøre det muligt for dig at få succes, men du skal også selv foretage dig noget, og i sidste ende er overholdelse af GDPR den enkelte shopejers eget ansvar. Hvis du har juridiske spørgsmål, der er specifikt relateret til dine forpligtelser i henhold til GDPR, kan du kontakte en lokal jurist med kendskab til lovgivningen vedrørende databeskyttelse.

Relaterede emner

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis