Tulojaon päivitykset Shopify App Store -kehittäjille

1.8.2021 klo 22.00 PST (13:00 EST) alkaen sovelluskehittäjät voivat rekisteröityä alennetun tulojaon sopimukseen, joka koskee Shopify App Storen kautta myytäviä sovelluksia. Uudessa sopimuksessa Shopify veloittaa 0 prosenttia Shopify App Storen kautta myytyjen sovellusten ensimmäistä 1 000 000 USD:n vuosittaista bruttotuloa kohden. Kun kokonaisliikevaihto ylittää 1 000 000 USD:tä, sovelletaan 15 prosentin tulojakoa, eli prosenttiosuus pienenee aiemmasta 20 prosentista.

Rekisteröityminen uuteen tulonjakosopimukseen

Jotta yhteistyökumppaneiden liikevaihtoa koskeva 0 prosentin tulonjakosopimusta voidaan hyödyntää, yhteistyökumppanin on rekisteröidyttävä 1.8.2021 tai sen jälkeen. Uuden tulojakosopimuksen rekisteröinti avautuu Partner Dashboardissa 1.8.2021 klo 10.00 PST (13:00 EST).

Rekisteröintitiedot

Kaikkien yhteistyökumppanitilien on suoritettava kertakäyttöinen Shopify App Store -rekisteröinti, 0 %:n tulojaon saa käyttöön.

Uudet yhteistyökumppanitilit, jotka on luotu 1.8.2021 klo 10.00 PST (13:00 p.m. EST) tai sen jälkeen maksavat 99 USD:n kertamaksun yhteistyökumppanitiliä kohden. Maksu ei koske mukautettuja tai yksityisiä sovelluksia.

Kehittäjien on määritettävä kaikki Associated Developer -tilit rekisteröinnin aikana.

Toimi näin:

  1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
  2. Valitse App Store ‑rekisteröinnin osiossa Rekisteröidy nyt. Rekisteröintisivulle johtava linkki löytyy myös Sovellukset-sivun bannerista.
  3. Syötä Rekisteröidy Shopify App Storeen ‑sivulle seuraavat tiedot: - onko tilisi omistajana henkilö vai yhteisö

  4. Tarkista tietosi varmistaaksesi, että ne noudattavat yhteistyökumppani­ohjelman sopimuksessa kuvattuja liitettyjen kehittäjätilien vaatimuksia.

  5. Jos yhteistyökumppanin tilisi on luotu 1.8.2021 klo 10.00 PST (klo 13.00 EST) tai tämän jälkeen, valitse Lisää maksutapa ja syötä maksutietosi.

  6. Valitse Rekisteröidy.

App Storen liikevaihdon laskutoimitukset

Liikevaihdot lasketaan kaikista sovelluksista, joten 1 000 000 USD:n raja-arvon laskemiseen liittyvä kokonaisuus määritetään sovelluskehittäjää kohti - tämä sisältää kaikki yhteistyökumppanin kehittäjätilit.

Liikevaihdot lasketaan kaikista sovelluksista, joten 1 000 000 USD:n raja-arvon laskemiseen liittyvä kokonaisuus määritetään sovelluskehittäjää kohti - tämä sisältää kaikki yhteistyökumppanin kehittäjätilit.

Esimerkkejä uudesta tulonjako-ohjelmasta

Yhteistyökumppani, jonka sovellusmyynti ei kalenterivuoden aikana ylitä 1 000 000 USD, saa 100 prosenttia liikevaihdosta koko vuoden osalta. Jos yhteistyökumppani esimerkiksi ansaitsee sovellusmyynnistä kalenterivuoden aikana 800 000 USD, hän maksaa 0 prosentin tulonjako-osuuden ja saa 100 prosenttia sovellustuloista. Sovellustulojen laskenta alkaa alusta (0 USD) joka vuoden tammikuun 1. päivänä.

Yhteistyökumppani, jonka sovellusmyynti ylittää kalenterivuoden aikana 1 000 000 USD, saa ylittävältä osalta 85 prosenttia liikevaihdosta. Jos yhteistyökumppani esimerkiksi ansaitsee sovellusmyynnistä kalenterivuoden aikana 3 000 000 USD, hän maksaa ensimmäisen 1 000 000 USD:n osalta 0 prosenttia ja saa 100 prosenttia sovellustuloista. Lopun 2 000 000 USD:n osalta hän maksaa 15 prosentin tulonjako-osuuden ja saa 85 prosenttia sovellustuloista. Yhteistyökumppani maksaa tulonjakoa kyseisen kalenterivuoden aikana 300 000 USD. Sovellustulojen laskenta alkaa alusta (0 USD) joka vuoden tammikuun 1. päivänä.

Useilla sovelluksilla tuloja saavan yhteistyökumppanin liikevaihto lasketaan kaikkien sovellusten kumulatiivisen kokonaisliikevaihdon perusteella. Jos yhteistyökumppani esimerkiksi ansaitsee 700 000 USD yhdellä sovelluksella ja 400 000 USD useilla muilla sovelluksilla, hän maksaa ensimmäisen yhteenlasketun 1 000 000 USD:n osalta 0 prosenttia ja saa 100 prosenttia sovellustuloista. Lopun 100 000 USD:n osalta hän maksaa 15 prosentin tulonjako-osuuden ja saa 85 prosenttia sovellustuloista. Yhteistyökumppani maksaa tulonjakoa kyseisen kalenterivuoden aikana 15 000 USD. Sovellustulojen laskenta alkaa alusta (0 USD) joka vuoden tammikuun 1. päivänä.

Useilla liitetyillä kehittäjätileillä tuloja saavan yhteistyökumppanin liikevaihto lasketaan kaikkien tilien liikevaihdon perusteella. Jos yhteistyökumppani esimerkiksi ansaitsee 800 000 USD yhden kehittäjätilin sovelluksilla ja 400 000 USD kaikilla muilla liitetyillä kehittäjätileillä, hän maksaa ensimmäisen yhteenlasketun 1 000 000 USD:n osalta 0 prosenttia ja saa 100 prosenttia sovellustuloista. Lopun 200 000 USD:n osalta hän maksaa 15 prosentin tulonjako-osuuden ja saa 85 prosenttia sovellustuloista. Yhteistyökumppani maksaa tulonjakoa kyseisen kalenterivuoden aikana 30 000 USD. Sovellustulojen laskenta alkaa alusta (0 USD) joka vuoden tammikuun 1. päivänä.

Muita liitettyjä kehittäjätilejä

Sovelluskehittäjät ovat velvollisia raportoimaan liitetyistä kehittäjätileistä Shopify App Storen rekisteröinnin yhteydessä.

Liitetty Associated Developer -tili on mikä tahansa yhteistyökumppanin tili, jonka sovelluskehittäjä tai siihen liittyvä kehittäjä on rekisteröinyt Shopifyn kehittäjäohjelmasivun kautta. Associated Developer on henkilö tai yritys, joka hallitsee (omistaa vähintään 50 prosenttia) sovelluskehittäjästä, josta sovelluskehittäjä vastaa, on toisen henkilön tai yhteisön sovelluskehittäjän yhteisen valvonnassa tai on muuten Shopifyn määrittävä Associated Developer.

Liikevaihdon nollaus

Vuosittain 1.1.2019 jälkeen yhteistyökumppanin ansaitsema summa palautuu 0 USD:hen. Yhteistyökumppanit maksavat 0 % liikevaihdon osuudesta, kunnes saavuttavat kalenterivuoden aikana 1 000 000 USD:n liikevaihdon. Kun yhteistyökumppani saavuttaa 1 000 000 USD:n liikevaihdon, tämä maksaa kalenterivuoden loppuosan ajan 15 % sovellusliikevaihdosta.

Laskutusmaksut ja myyntivero

Koko laskutukseen sovelletaan 2,9 %:n käsittelymaksua ja sovellettavaa myyntiveroa. 1.8.2021 jälkeen palkkiot ja verot veloitetaan erikseen uuden liikevaihtosopimuksen mukaan.

Usein kysyttyä

Lasketaanko sovellusliikevaihto taannehtivasti tämän vuoden osalta?

Ei. Sovellusten bruttoliikevaihto palautuu 0 Yhdysvaltain dollariin rekisteröintipäivänä ja nollautuu sen jälkeen vuosittain 1. tammikuuta vuosittain.

Onko 15 %:n liikevaihdon osuus taannehtiva?

Ei. Yhteistyökumppanit maksavat 0 %:n liikevaihdon osuuden, kunnes sovellusten bruttotulot ylittävät 1 000 000 USD:n rajan. Kun kumppanit saavuttavat kynnyksen, he maksavat 15 % liikevaihdon vain rajan ylittävästä liikevaihdon osuudesta.

Otetaanko liikevaihdon jakamisen laskennassa huomioon hyvitykset?

Ei. Liikevaihdon osuus lasketaan bruttomyynnin, ei nettomyynnin perusteella. Hyvityksiä ei oteta huomioon, kun liikevaihdon osuus lasketaan.

Lasketaanko muista lähteistä peräisin olevia tuloja kynnysarvoon?

Ei. Muut tulot, kuten Experts Marketplace tai suositukset, eivät sisälly Shopify App Storen liikevaihtoon.

Tuleeko Experts Marketplacen tai Theme Storen liikevaihtoon muutoksia?

Kyllä. Theme Storen liikevaihdon tulonjakomalli päivitetään 15.9.2021. Theme Storen liikevaihtoon tehdyt muutokset toimivat riippumatta 1 000 000 Yhdysvaltain dollarin kynnyksestä App Storen tulojaossa.

Miten maksut käsitellään, kun kehittäjällä on useampi Associated Developer -tili?

Vaikka sovellusten bruttotulot lasketaan kaikista liitetyistä kehittäjätileistä, liikevaihto maksetaan edelleen erikseen yhteistyökumppanin tilin tasolla.

Maksavatko kaikki yhteistyökumppanit 99 USD:n Shopify App Store -rekisteröintimaksun?

Ei. Shopify App Store -rekisteröintimaksua ei peritä yhteistyökumppanitileiltä, jotka on luotu ennen 1.8.2021 klo 10.00 PST (13:00 EST).

Täytyykö minun rekisteröityä, jos olen jo julkaissut sovelluksia eikä minun tarvitse maksaa Shopify App Storen rekisteröintimaksua?

Kyllä. Vaikka rekisteröintimaksua ei peritä ennen 1.8.2021 luoduilta yhteistyökumppanitileiltä, sinun on liitettävä kaikki yhteistyökumppanitilisi, jotta voit hyödyntää uutta liikevaihto-osuusmallia. Yhteistyökumppanitilien tekeminen tehdään rekisteröinnin kautta.

Täytyykö minun käyttää Shopifyn laskutus-API:a 0 %:n tulonjakosopimuksessa?

Kyllä. Shopifyn laskutus-API on edelleen vaatimus sovelluksen lähettämisestä Shopify App Storeen, koska se tarjoaa sujuvamman kokemuksen sekä kauppiaille että yhteistyökumppaneille.

Kauppiaille Shopifyn laskutus-API:a käyttämällä sovellusmaksut näkyvät kauppiaan Shopify-laskussa. Keskitetty Shopify-brändätty kokemus sovellukseen luottamisesta ja jatkujen kulujen ymmärtämisestä helpompaa kauppiaille.

Yhteistyökumppaneille Shopifyn laskutus-API käsittelee laskutusmaksuja, takaisinmaksuja, epäonnistuneita maksuja ja prorating-protokollaa, kun kauppiaat päivittävät sopimuksiaan. Maksuja tuetaan yli 150 maassa, ja ne edellyttävät vain kelvollista PayPal-tiliä.

Lue lisää Shopifyn laskutus-APIn käytön eduista.

Mistä voi katsoa tulojen ja käsittelymaksujen erittelyn?

Partner Dashboardissa on useita eri tapoja tarkastella tuloja ja palkkioita:

Shopify-yhteistyökumppani-APIn avulla voit myös käyttää Partner Dashboardin tietoja ohjelmallisesti tausta- ja palvelutoimintojen automatisoinnissa.