Opprette arbeidsflyter i nye Flow

Hensyn ved opprettelse av en arbeidsflyt

Før du oppretter en arbeidsflyt bør du gå gjennom følgende vurderinger.

 • Arbeidsflyter kjører så snart som mulig. Det kan imidlertid være en forsinkelse mellom når en utløser starter en arbeidsflyt og når handlingene fullføres. Det er ingen definert tidsperiode for fullføring av en arbeidsflyt.
 • Bestillinger og bestillingsutkast behandles separat av Flow. Handlinger og utløsere som påvirker bestillinger påvirker ikke bestillingsutkast, og handlinger og utløsere som påvirker bestillingsutkast påvirker ikke bestillinger. Hvis et bestillingsutkast konverteres til en bestilling, vil arbeidsflytene som påvirker bestillinger gjelde.
 • Arbeidsflyter som inneholder betingelser som involverer tagger vil kanskje ikke fungere dersom det er flere enn 250 tagger knyttet til bestillingen, produktet eller kunden.
 • Arbeidsflyter kan ikke utløses manuelt. Alle arbeidsflyter må starte med en utløser fra Flow eller fra en app.
 • Noen felt i GraphQL Admin API fylles ut asykront, spesielt på bestillinger. Ettersom disse feltene kanskje ikke fylles ut når arbeidsflyten kjører, kan data være utilgjengelige for Flow og forårsake uventede resultater, som oppfyllinger, UTM-parametere eller risikonivåer. Før du aktiverer en arbeidsflyt må du teste den for å bekrefte at opplysningene er som du forventer.

  Når det er mulig bør du bruke en utløser som starter arbeidsflyter når en annen betingelse enn opprettelse av en bestilling oppfylles. For å opprette en arbeidsflyt som utfører handlinger basert på en bestillings risikonivå, bør du for eksempel bruke utløseren Bestillingsrisiko analysert i stedet for Bestilling opprettet.

Opprette en ny arbeidsflyt

Nye Flow bruker et friformslerret der du kan opprette arbeidsflyten. Disse trinnene oppsummerer hvordan du oppretter en enkel arbeidsflyt, med én utløser, én betingelse og én handling.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopify Flow.
 2. Klikk på Opprett arbeidsflyt.
 3. Klikk Velg en utløser, og velg utløseren som starter arbeidsflyten.
 4. Klikk på Utdata for å opprette et nytt trinn. Klikk på Betingelse, og velg deretter betingelsen som må være oppfylt før noen handlinger skal kjøre.
 5. Klikk Deretter for å velge hvilken handling som skal utføres hvis betingelsen du har angitt er sann. Klikk Handlinger og velg handlingen som skal kjøre basert på resultatene av betingelsen.
 6. Valgfritt: klikk Ellers for å bygge ut arbeidsflyten hvis betingelsen du angir er usann. Du kan legge til flere betingelser eller handlinger.
 7. Klikk Ny arbeidsflyt, og angi deretter en tittel for arbeidsflyten.
 8. For å begynne å bruke arbeidsflyten må du bytte veksleknappen øverst til høyre for å endre den fra Av til .

Opprette en arbeidsflyt ved å bruke en mal

En mal er en forhåndslaget arbeidsflyt opprettet av Shopify som du kan tilpasse og bruke.

Maler bruker utløsere, betingelser og handlinger med utfylt plassholderdata. Før du aktiverer arbeidsflyten må du bekrefte at du har redigert arbeidsflyten og angitt verdiene du ønsker å bruke. For eksempel:

 • Hvis en arbeidsflyt legger til tagger til kunder eller bestillinger, må du bekrefte at disse taggene er taggene du vil bruke.
 • Hvis en arbeidsflyt sender meldinger, må du sørge for at du endrer mottakerinformasjonen, som for eksempel e-postadressen.
 • Hvis en arbeidsflyt bruker en app du ikke ønsker å installere, kan du kanskje erstatte en lignende funksjon, for eksempel erstatte en handling som sender en melding på Slack med en handling som sender en e-post.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopify Flow.
 2. Klikk på Opprett arbeidsflyt.
 3. Klikk Bla gjennom maler, og velg en mal.
 4. Gå gjennom malen for å bekrefte at den oppfyller dine behov. Du kan tilpasse arbeidsflyten etter at du har installert den.
 5. Klikk på Installer.
 6. Rediger malen etter behov.
 7. Valgfritt: Klikk på navnet til arbeidsflyten og rediger tittelen.
 8. For å begynne å bruke arbeidsflyten må du bytte veksleknappen øverst til høyre for å endre den fra Av til .

Se eksemplene på siden for eksempler på tilgjengelige arbeidsflytmaler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis