Yeni Flow'da iş akışı oluşturma

İş akışı oluşturma hakkında önemli hususlar

İş akışı oluşturmadan önce aşağıdaki önemli hususları inceleyin.

 • İş akışları mümkün olan en kısa sürede çalışır. Ancak, bir tetikleyicinin bir iş akışını başlatması ile işlemlerin tamamlanması arasında bir gecikme olabilir. Bir iş akışının tamamlanması için gereken tanımlanmış bir süre yoktur.
 • Siparişler ve taslak siparişler, Flow tarafından ayrı ayrı işlenir. Siparişleri etkileyen işlemler ve tetikleyiciler taslak siparişleri etkilemez ve taslak siparişleri etkileyen işlemler ve tetikleyiciler siparişleri etkilemez. Bir taslak sipariş, siparişe dönüştürülürse, siparişleri etkileyen iş akışlarınız geçerli olmaya başlar.
 • Siparişle, ürünle veya müşteriyle ilişkili 250'den fazla etiket varsa etiketleri içeren koşullar içeren iş akışları çalışmayabilir.
 • İş akışları manuel olarak tetiklenemez. Tüm iş akışları, Flow'dan veya uygulamadan bir tetikleyiciyle başlamalıdır.
 • GraphQL Admin API'sindeki bazı alanlar, (özellikle siparişlerde) eşzamansız olarak doldurulur. Bu alanlar, iş akışınız çalışana kadar doldurulmayabileceğinden, veriler Flow tarafından kullanılamayabilir ve gönderimler, UTM parametreleri veya risk düzeyleri gibi beklenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bir iş akışını etkinleştirmeden önce, test ederek verilerin beklediğiniz gibi olduğunu doğrulayın.

  Mümkün olduğunda, siparişin oluşturulması dışında bir koşul yerine getirildiğinde iş akışlarını başlatan bir tetikleyici kullanın. Örneğin, bir siparişin risk düzeyine göre işlemler gerçekleştiren bir iş akışı oluşturmak için Sipariş oluşturuldu yerine Siparişin risk analizi yapıldı tetikleyicisini kullanın.

Yeni iş akışı oluşturma

Yeni Flow, iş akışınızı oluşturmak için serbest biçimli bir yüzey kullanır. Bu adımlar, tek tetikleyici, tek koşul ve tek bir işlem ekleyerek basit bir iş akışının nasıl oluşturulacağını özetler.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden, Uygulamalar > Shopify Flow'a gidin.
 2. İş akışı oluştur'a tıklayın.
 3. Tetikleyici seç'e tıklayın ve ardından iş akışını başlatan tetikleyiciyi seçin.
 4. Yeni bir adım oluşturmak için Çıktı'ya tıklayın. Koşul'a tıklayıp işlemler gerçekleştirilmeden önce karşılanması gereken koşulu seçin.
 5. Belirlediğiniz koşul doğruysa yapılacak işlemi seçmek için Ardından'a tıklayın. İşlemler'e tıklayıp koşulun sonuçlarına göre çalışacak işlemi seçin.
 6. İsteğe bağlı: Belirlediğiniz koşul yanlışsa iş akışınıza eklemek için Aksi hâlde'ye tıklayın. Ek koşullar veya işlemler ekleyebilirsiniz.
 7. Yeni İş Akışı'na tıklayın ve ardından iş akışınız için bir başlık girin.
 8. İş akışınızı kullanmaya başlamak istiyorsanız Kapalı olan seçeneği Açık olarak değiştirmek için sağ üstteki açma/kapatma arasında geçiş yapın.

Şablon kullanarak iş akışı oluşturma

Şablon, Shopify tarafından oluşturulan, özelleştirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz önceden hazırlanmış bir iş akışıdır.

Şablonlarda, yer tutucu verilerinin doldurulduğu tetikleyiciler, koşullar ve işlemler kullanılır. İş akışınızı etkinleştirmeden önce, iş akışını düzenlediğinizi ve kullanmak istediğiniz değerleri girdiğinizi doğrulayın. Örneğin:

 • İş akışı, müşterilere veya siparişlere etiket ekliyorsa bu etiketlerin kullanmak istediğiniz etiketler olduğunu doğrulayın.
 • İş akışı mesaj gönderiyorsa alıcı bilgilerini (ör. e-posta adresi) değiştirdiğinizden emin olun.
 • İş akışı, yüklemek istemediğiniz bir uygulama kullanıyorsa bunun yerine benzer bir işlev kullanabilirsiniz. Örneğin, Slack'te mesaj gönderen bir işlemi e-posta gönderen bir işlemle değiştirebilirsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden, Uygulamalar > Shopify Flow'a gidin.
 2. İş akışı oluştur'a tıklayın.
 3. Şablonlara göz at'a tıklayın ve ardından bir şablon seçin.
 4. İhtiyaçlarınızı karşıladığını doğrulamak için şablonu inceleyin. Yükledikten sonra iş akışını özelleştirebilirsiniz.
 5. Yükle'ye tıklayın.
 6. Gerektiğinde şablonu düzenleyin.
 7. İsteğe bağlı: İş akışının adına tıklayın ve ardından başlığı düzenleyin.
 8. İş akışınızı kullanmaya başlamak istiyorsanız Kapalı olan seçeneği Açık olarak değiştirmek için sağ üstteki açma/kapatma arasında geçiş yapın.

Kullanılabilir iş akışı şablonlarına ilişkin örnekler için örnekler sayfasına bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene