Työnkulkujen luominen Shopify Flow -alustalla

Huomioitavaa työnkulun luomisessa

Ennen kuin luot työnkulun, tarkista seuraavat kohdat.

 • Työnkulut suoritetaan mahdollisimman pian. Käynnistimen käynnistämisen ja sen toimintojen suorittamisen välillä voi kuitenkin olla viive. Työnkulun suorittamisen kestoa ei ole ennalta määritetty.
 • Flow käsittelee tilaukset ja tilausluonnokset erikseen. Tilauksiin vaikuttavat toiminnot ja käynnistimet eivät vaikuta tilausluonnoksiin, eivätkä tilausluonnoksiin vaikuttavat toiminnot ja käynnistimet vaikuta tilauksiin. Jos tilausluonnos muuttuu tilaukseksi, sovelletaan tilausten käyttöön vaikuttavia työnkulkuja.
 • Työnkulut, joissa on tunnisteita sisältäviä ehtoja, eivät välttämättä toimi, jos tilaukseen, tuotteeseen tai asiakkaaseen liittyviä tunnisteita on enemmän kuin 250.
 • Työnkulkuja ei voi käynnistää manuaalisesti. Kaikkien työnkulkujen täytyy käynnistyä Flow'sta tai sovelluksesta peräisin olevalla käynnistimellä.
 • Jotkin GraphQL-API:n kentät täytetään asynkronisesti erityisesti tilauksissa. Koska näitä kenttiä ei välttämättä täytetä työnkulun suorittamisen aikana, tiedot eivät välttämättä ole Flow'n käytettävissä ja ne voivat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten jakeluja, UTM-parametreja tai riskitasoja. Ennen kuin aktivoit työnkulun, testaa sitä varmistaaksesi, että tiedot toimivat odottamallasi tavalla.

  Käytä mahdollisuuksien mukaan käynnistintä, joka käynnistää työnkulut, kun ehto täyttyy muulla tavalla kuin tilauksen luomisen yhteydessä. Jos esimerkiksi haluat luoda työnkulun, joka suorittaa toimenpiteitä tilauksen riskitason perusteella, käytä tilauksen riski analysoitu -käynnistintä Tilaus luotu -käynnistimen sijaan.

Uuden työnkulun luominen

Shopify Flow'ssa käytetään vapaamuotoista alustaa, jolla työnkulku luodaan. Näissä ohjeissa kerrotaan, miten voit luoda yksinkertaisen työnkulun lisäämällä yhden käynnistimen, yhden ehdon ja yhden toiminnon.

Toimi näin:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Sovellukset > Shopify Flow.
 2. Klikkaa Click workflow (Luo työnkulku) -valintaa.
 3. Klikkaa Lisää käynnistin ja valitse sitten käynnistin, joka käynnistää työnkulun.
 4. Luo uusi vaihe klikkaamalla Tuotos. Klikkaa Ehto ja valitse sitten ehto, jonka on täytyttävä ennen kuin mitään toimintoja voidaan suorittaa.
 5. Valitse, mikä toiminto suoritetaan, jos ehto on tosi klikkaamalla Sitten. Klikkaa Toiminnot ja valitse toiminto, joka suoritetaan ehdon tulosten perusteella.
 6. Valinnainen: Lisää työnkulkusi klikkaamalla Muussa tapauksessa, jos määrittämäsi ehto on epätosi. Voit lisätä lisäehtoja tai -toimintoja.
 7. Klikkaa Uusi työnkulku ja kirjoita sitten työnkulun nimi.
 8. Jos haluat aloittaa työnkulun käytön, aseta oikeassa yläkulmassa olevaa vaihtopainike Poissa-asennosta Käytössä-asentoon.

Työnkulun luominen mallin avulla

Malli on Shopifyn valmiiksi luoma työnkulku, jota voit mukauttaa ja käyttää.

Mallit käyttävät käynnistimiä, ehtoja ja toimintoja, joihin on täytetty paikkamerkkitiedot. Ennen kuin aktivoit työnkulun, varmista, että olet muokannut työnkulkua ja syöttänyt arvot, joita haluat käyttää. Esimerkiksi:

 • Jos työnkulku lisää tunnisteita asiakkaisiin tai tilauksiin, varmista, että tunnisteet ovat oikeat.
 • Jos työnkulku lähettää viestejä, muista muuttaa vastaanottajan tietoja, kuten sähköpostiosoitetta.
 • Jos työnkulku käyttää sovellusta, jota et halua asentaa, saatat voida korvata toiminnon vastaavalla toiminnolla. Voit esimerkiksi korvata toiminnon, joka lähettää Slack-viestin, toiminnolla, joka lähettää sähköpostiviestin.

Toimi näin:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Sovellukset > Shopify Flow.
 2. Klikkaa Click workflow (Luo työnkulku) -valintaa.
 3. Klikkaa Selaa malleja ja valitse sitten malli.
 4. Varmista, että malli vastaa tarpeitasi. Voit mukauttaa työnkulkua sen jälkeen, kun olet asentanut sen.
 5. Klikkaa Asenna.
 6. Muokkaa mallia tarpeesi mukaan.
 7. Valinnainen: klikkaa työnkulun nimeä ja muokkaa nimeä.
 8. Jos haluat aloittaa työnkulun käytön, aseta oikeassa yläkulmassa olevaa vaihtopainike Poissa-asennosta Käytössä-asentoon.

Katso esimerkkejä käytettävissä olevista työnkulkumalleista on esimerkkisivulla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi