Oplossing van problemen met douanerechten en invoerbelasting in de checkout

Als je geïnde douanerechten en invoerbelastingen niet zijn wat je verwacht, bekijk je deze veelvoorkomende problemen.

Douanerechten en invoerbelastingen worden niet geïnd en bij je bestelling wordt aangegeven dat er douanerechten en invoerbelastingen kunnen worden geïnd bij de bezorging

Als je bij de checkout douane- en invoerrechten int en een bestelling tegenkomt waarbij geen douane- en invoerrechten worden geïnd, controleer je of de bestelling in het volgende scenario past.

Ontbrekende of onjuiste Harmonized System-codes (HS)

Indien onjuiste HS-codes voor producten worden ingevoerd of indien er HS-codes ontbreken, kan dit ertoe leiden dat er geen douanerechten en invoerbelastingen in rekening worden gebracht voor de bestelling in de checkout. Als er geen douanerechten en invoerbelastingen in rekening worden gebracht en de bestelling een bericht bevat met de boodschap dat er douanerechten en invoerbelastingen kunnen worden geïnd bij de bezorging, controleer je de producten in de bestelling om na te gaan of ze HS-codes hebben. Als je een niet-ondersteunde HS-code tegenkomt, neem je contact op met Shopify Support.

Douane- en invoerrechten worden berekend op 0

Als je bij de checkout douane- en invoerrechten int en een bestelling tegenkomt waarbij de douane- en invoerrechten op 0 staan, controleer dan of de bestelling in een van de volgende scenario's past.

Bestelling is lager dan de minimis

Als een bestelling onder de de minimis-drempel valt voor een land of regio en je niet geregistreerd bent om belastingen te innen in dat land of die regio, is de bestelling niet onderhevig aan invoerrechten en -belasting. Sommige landen rekenen de verzendkosten wel of niet mee in de berekening van de de minimis. Als je niet zeker weet of het land of de regio waarnaar je verzendt deze kosten in de de minimis-berekening meetellen, neem je contact op met de belastingautoriteit van dat land of een lokale belastingexpert.

Belastingregistratie ontbreekt

Als je bent geregistreerd om belasting te innen in het land of de regio van bestemming, maar je je registratiegegevens niet hebt ingevoerd in Shopify, worden belastingen op bestellingen onder het de minimis van de koper niet berekend. Voeg je belastingregistratie-gegevens toe in het Shopify-beheercentrum.

Er worden wel belastingen, maar geen douanerechten geïnd

Als je bij de checkout douane- en invoerrechten int en een bestelling tegenkomt waarbij wel douanerechten maar geen invoerrechten worden geïnd, controleer je of de bestelling in het volgende scenario past.

Bestelling is onder de minimis-douanerechten

Sommige landen of regio's hebben een aparte de minimis-drempelwaarde voor douanerechten en invoerbelastingen. Als een bestelling boven de de minimis van de belasting valt maar onder de de minimis van de douanerechten zijn alleen de invoerbelastingen van toepassing op die bestelling. Sommige landen rekenen de verzendkosten wel of niet mee in de berekening van de de minimis. Als je niet zeker weet of het land of de regio waarnaar je verzendt deze kosten in de de minimis-berekening meetelt, neem dan contact op met de belastingautoriteit van dat land of een lokale belastingexpert.

De douanerechten en invoerbelastingen die in rekening worden gebracht op de factuur van de vervoerder zijn groter dan de douanerechten en invoerbelastingen die zijn geïnd bij de checkout

Als je bij de checkout douane- en invoerrechten int en een bestelling tegenkomt waarbij je klant minder douane- en invoerrechten in rekening worden gebracht dan de feitelijke kosten om de bestelling te verzenden, controleer je of de bestelling in een van de volgende scenario's past.

Ontbrekende of onjuiste HS-codes

Indien onjuiste HS-codes voor producten worden ingevoerd of indien er HS-codes ontbreken, kan dit ertoe leiden dat er geen douanerechten en invoerbelastingen in rekening worden gebracht voor de bestelling in de checkout. Controleer de producten en zorg ervoor dat ze HS-codes bevatten. Als je een niet-ondersteunde HS-code tegenkomt, neem je contact op met Shopify Support.

Douaneautoriteiten hebben verschillende HS-codes toegepast

Als je producten een landsgrens oversteken, kunnen ze worden geïnspecteerd door de douane-autoriteiten van het land of de regio van bestemming. Deze autoriteiten kunnen HS-codes toepassen op je producten die afwijken van de codes die werden gebruikt om douanerechten en invoerbelastingen te berekenen. Controleer de producten waarop afwijkende HS-codes werden toegepast en voer dan een van de volgende acties uit:

  • Werk je producten bij om de HS-code te gebruiken die door de douaneautoriteiten is toegepast.
  • Als je zeker weet dat de HS-code die je gebruikt correct is, neem je contact op met je douane-makelaar om de oorzaak van de discrepantie te onderzoeken.

Productprijzen op de handelsfactuur verschillen van de productprijzen in de bestelling

Als de productprijzen op de handelsfactuur niet dezelfde zijn als de prijzen die je aan je klant in rekening hebt gebracht, heeft de vervoerder mogelijk onjuiste prijsgegevens voor je producten. Neem contact op met de makers van de app of integratie die je gebruikt om je handelsfacturen te maken en te verifiëren dat ze de meest recente productprijzen uit je winkel gebruiken in plaats van een vaste lijst.

Wisselkoersfluctuatie

Het verschil in waarde van je lokale valuta in de valuta van je klant kan veranderen in de tijd tussen het moment waarop de bestelling wordt geplaatst en het moment waarop er kosten in rekening worden gebracht om de bestelling te verzenden. Wanneer er een vertraging is bij het verwerken van betalingen of terugbetalingen, bestaat de mogelijkheid dat je geld verliest of wint vanwege valutaconversies.

Je kunt het verschil dat wordt veroorzaakt door wisselkoersfluctuatie minimaliseren door je winkel in staat te stellen in meerdere valuta's te verkopen. Je kunt vervolgens de lokale valuta van je klant gebruiken op de handelsfactuur.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis