การสร้างขั้นตอนการทำงานใน Flow ใหม่

ข้อพิจารณาในการสร้างขั้นตอนการทำงาน

ก่อนที่คุณจะสร้างขั้นตอนการทำงาน โปรดตรวจสอบข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม อาจเกิดความล่าช้าระหว่างที่ทริกเกอร์เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานและการดำเนินการของขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น โดยจะไม่มีระยะเวลาในการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานที่แน่ชัด
 • คำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะได้รับการจัดการแยกกันต่างหากด้วย Flow การดำเนินการและทริกเกอร์ที่มีผลต่อคำสั่งซื้อจะไม่มีผลต่อคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน และการดำเนินการและทริกเกอร์ที่มีผลต่อคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะไม่มีผลต่อคำสั่งซื้อ หากมีการแปลงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเป็นคำสั่งซื้อแล้ว ขั้นตอนการทำงานของคุณที่มีผลต่อคำสั่งซื้อจึงจะใช้งานได้
 • ขั้นตอนการทำงานที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแท็กอาจไม่ทำงานหากมีแท็กมากกว่า 250 รายการที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ สินค้า หรือลูกค้า
 • ไม่สามารถเริ่มทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองได้ ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดต้องเริ่มด้วยทริกเกอร์จาก Flow หรือจากแอป
 • ช่องบางช่องใน API ผู้ดูแลระบบ GraphQL จะได้รับการป้อนข้อมูลแบบอะซิงโครนัส โดยเฉพาะกับคำสั่งซื้อ เนื่องด้วยช่องเหล่านี้อาจไม่ได้รับการป้อนข้อมูลเมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนการทำงานของคุณเริ่มขึ้น ข้อมูลจึงอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Flow และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงได้ เช่น การจัดการคำสั่งซื้อ พารามิเตอร์ UTM หรือระดับความเสี่ยง ก่อนที่คุณจะเปิดใช้ขั้นตอนการทำงาน ให้ทดสอบเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่คุณคาดหวัง

  เมื่อเป็นไปได้ ให้ใช้ทริกเกอร์ที่เริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อเงื่อนไขได้รับการจัดการนอกเหนือจากการสร้างคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างขั้นตอนการทำงานที่จะดำเนินการโดยอิงจากระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อนั้น ให้ใช้ทริกเกอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงคำสั่งซื้อแล้วแทนทริกเกอร์สร้างคำสั่งซื้อแล้ว

การสร้างขั้นตอนการทำงานใหม่

Flow ใหม่จะใช้แคนวาสรูปแบบอิสระเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้จะสรุปวิธีการสร้างขั้นตอนการทำงานอย่างง่าย โดยเพิ่มทริกเกอร์หนึ่งรายการ เงื่อนไขหนึ่งข้อ และการดำเนินการหนึ่งรายการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > Shopify Flow
 2. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน
 3. คลิกเลือกทริกเกอร์ จากนั้นเลือกทริกเกอร์ที่เริ่มขั้นตอนการทำงานนั้น
 4. คลิกเอาท์พุตเพื่อสร้างขั้นตอนใหม่ คลิกเงื่อนไข จากนั้นเลือกเงื่อนไขที่จะต้องตรงตามที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถเริ่มการดำเนินการใดๆ ได้
 5. คลิกจากนั้นเพื่อเลือกการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขที่คุณกำหนดเป็นจริง คลิกการดำเนินการและเลือกการดำเนินการที่จะเริ่มขึ้นโดยอิงจากผลลัพธ์ของเงื่อนไข
 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ มิฉะนั้น เพื่อเพิ่มไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณหากเงื่อนไขที่คุณกำหนดเป็นเท็จ คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการดำเนินการเพิ่มเติมได้
 7. คลิกที่ขั้นตอนการทำงานใหม่ จากนั้นป้อนชื่อขั้นตอนการทำงานของคุณ
 8. หากต้องการเริ่มใช้งานขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้สับปุ่มสลับด้านบนขวาเพื่อเปลี่ยนจาก ปิด เป็น เปิด

การสร้างขั้นตอนการทำงานโดยการใช้เทมเพลต

เทมเพลตคือขั้นตอนการทำงานสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นโดย Shopify ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งและใช้งานได้

เทมเพลตจะใช้ทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่มีข้อมูลตัวยึดตำแหน่งกรอกไว้อยู่แล้ว ก่อนที่คุณจะเปิดใช้ขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้แก้ไขขั้นตอนการทำงานและป้อนค่าที่คุณต้องการใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น

 • หากขั้นตอนการทำงานเพิ่มแท็กไปยังลูกค้าหรือคำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าแท็กเหล่านั้นคือแท็กที่คุณต้องการใช้
 • หากขั้นตอนการทำงานมีการส่งข้อความ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนข้อมูลผู้รับแล้ว เช่น ที่อยู่อีเมล
 • หากขั้นตอนการทำงานใช้แอปที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง คุณอาจจะสามารถทดแทนฟังก์ชันที่คล้ายกันได้ เช่น การแทนที่การดำเนินการที่จะส่งข้อความบน Slack ด้วยการดำเนินการที่จะส่งอีเมล

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > Shopify Flow
 2. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน
 3. คลิก "เรียกดูเทมเพลต" จากนั้นเลือกเทมเพลต
 4. ตรวจสอบเทมเพลตเพื่อยืนยันว่าตรงตามความต้องการของคุณ คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้หลังจากที่คุณติดตั้งแล้ว
 5. คลิกติดตั้ง
 6. แก้ไขเทมเพลตตามต้องการ
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ชื่อของขั้นตอนการทำงาน แล้วแก้ไขชื่อ
 8. หากต้องการเริ่มใช้งานขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้สับปุ่มสลับด้านบนขวาเพื่อเปลี่ยนจาก ปิด เป็น เปิด

ดูที่หน้าตัวอย่างสำหรับตัวอย่างของเทมเพลตขั้นตอนการทำงานที่พร้อมใช้งาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี