Nastavení sekcí a motivu

Panel nástrojů editoru motivů se dělí na Sekce a Nastavení motivu.

Panel nástrojů editoru motivů zobrazuje nastavení sekcí a motivů

Sekce můžete používat k úpravám obsahu a rozvržení jednotlivých stránek ve svém obchodě. Nastavení motivu můžete použít k úpravě písem a barev ve svém obchodě a k provádění změn v odkazech na sociální sítě a v nastaveních pokladny.

Theme content is built using sections. Sections are customizable blocks of content that determine the layout and appearance of different pages on your online store. You can add, remove, edit, and customize sections using the updated theme editor.

Shopify's themes have the following types of sections:

 • Static sections: Sections that appear in predetermined locations in your online store. These sections can't be removed or rearranged. Static sections might include headers, footers, navigation sections, or content sections on pages like product pages and collection pages. For example, the Product section determines the appearance of each product page on your online store.
 • Dynamic sections: Optional sections that you can use to customize the layout of your home page. On your store's home page, you can add, rearrange, and remove dynamic sections to create the page layout. You can have up to 25 dynamic sections on your home page.

You can learn about your theme's unique selection of sections and how to customize them to suit your business.

Dynamické sekce

Dynamické sekce můžete přidávat, přeskupovat a odstraňovat a upravovat tak rozvržení své domovské stránky. Každý motiv má unikátní sadu dynamických sekcí, ze kterých můžete vybírat.

Úprava statických sekcí

Obsah statických sekcí lze upravovat.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. Z rozevírací nabídky na horní liště vyberte typ stránky, kterou chcete upravit.

  Pokud budete chtít například upravit sekci Stránky produktu, vyberte v rozevírací nabídce Stránky produktu. Sekce záhlaví a zápatí se zobrazují na všech stránkách vašeho online obchodu, proto je můžete upravovat nezávisle na typu vybrané stránky.

 3. Klikněte na sekci s obsahem, který chcete upravit.

 4. Upravte nastavení dle svých potřeb.

 5. Klikněte na Uložit.

Přidání dynamických sekcí

Na svou domovskou stránku můžete přidat až 25 dynamických sekcí.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. Na panelu nástrojů editoru motivů klikněte na možnost Přidat sekci.

 3. Klikněte na typ sekce, kterou chcete přidat, a pak na Přidat. U každého motivu máte na výběr unikátní sadu sekcí.

 4. Obsah sekce můžete měnit přidáváním a úpravou bloků obsahu na panelu nástrojů.

 5. Uložte změny kliknutím na Uložit nebo Zveřejnit.

Když do nějaké sekce přidáte obrázek, daný soubor se přidá do sekce Soubory v administrátorském rozhraní. Nahraný obrázek pak můžete znovu použít v dalších sekcích nebo stránkách svého obchodu.

Změna uspořádání dynamických sekcí

Uspořádání dynamických sekcí na své domovské stránce můžete měnit.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. U sekce, kterou chcete přesunout, klikněte na ⁞⁞ a pak danou sekci přetáhněte na jiné místo:

Přesun sekce v editoru motivů

Skrytí dynamických sekcí

Dynamické sekce, které nechcete ve svém online obchodu zobrazovat, můžete skrýt. Skrýt můžete i sekce, které nejsou dokončené, případně které nejsou připravené ke zveřejnění. Například můžete vytvořit prezentaci nových produktů a pak danou sekci skrýt, dokud nepřipravíte všechno na zahájení jejich prodeje. Nebo můžete vytvořit sekci, která inzeruje sezónní slevu, a tuto sekci skrýt, dokud se sleva neaktivuje.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. Na panelu nástrojů editoru motivů klikněte u sekce, kterou chcete skrýt, na ikonu oka.

Panel nástrojů editoru motivů se zvýrazněnou ikonou oka

Pokud bude sekce skrytá, ikona oka bude přeškrtnutá.

Panel nástrojů editoru motivů se skrytou sekcí

Pro zobrazení sekce znovu klikněte na ikonu oka.

Odstranění dynamických sekcí

Obsah z dynamické sekce lze odstranit, případně lze odstranit dynamickou sekci z domovské stránky. Tímto smazáním obsahu sice odstraníte obsah sekce, ale z účtu se nic nesmaže. Když ze sekce smažete produkt nebo blok kolekce, daný produkt nebo kolekce se budou dál nacházet ve vašem administrátorském rozhraní. Když v nějaké sekci smažete obrázek, budete moct tento obrázek stále přidat do jiných sekcí.

Odstranění obsahu z dynamické sekce

Obsah dynamické sekce lze odstranit.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. Klikněte na sekci s obsahem, který chcete odstranit.

 3. V sekci Obsah klikni na obsah, který chcete z dané sekce odstranit.

 4. Klikněte na možnost Smazat [obsah], přičemž [obsah] je typ obsahu (například kolekce, obrázek nebo logo).

Odstranění dynamické sekce

Dynamickou sekci lze z domovské stránky odstranit.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. Na panelu nástrojů editoru motivů klikněte na sekci, kterou chcete odstranit.

 3. Ve spodní části panelu nástrojů klikněte na možnost Smazat sekci.

Zpět a opakovat změny

Tlačítko Zpět vrátí naposledy provedenou změnu a tlačítko Opakovat vrátí nazpět změnu, která byla zrušena. Opakovaným klikáním na tlačítko Zpět budete pokračovat v rušení své práce, a to vždy po jedné změně. Tlačítka Zpět a Opakovat najdete ve spodní části editoru motivů:

Tlačítka Zpět a Opakovat v panelu nástrojů editoru motivů

Kliknutím na tlačítko Zpět vrátíte následující změny:

 • přidávání, změna pořadí a mazání sekcí
 • použití barev, písem a dalších nastavení na kartě Nastavení motivu
 • resetování stylu motivu.

Nastavení motivu

Nastavení motivu můžete použít k provedení změn v typografii, barvách, odkazech na sociální sítě a nastavení pokladny.

Karta Nastavení motivu na panelu nástrojů editoru motivů

Změna stylů motivů

Styl motivu představuje soubor nastavení vybraný autorem motivu, který můžete aplikovat na svůj obchod a dodat mu tak určitý vzhled a atmosféru. Na všechny motivy se standardně aplikuje určitý styl. Při nastavení motivu daný styl motivu nahrazujete vlastním. Když pak daný styl motivu aplikujete na svůj motiv, projeví se změna současného nastavení, které zahrnuje například barvy a typografii.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. Na kartě Nastavení motivu klikněte na možnost Změnit styl motivu.

 3. Klikněte na styl motivu. Pokud váš motiv obsahuje více stylů, jejich seznam naleznete v příslušném sloupci.

 4. Klikněte na Uložit.

Zpět a opakovat změny

Tlačítko Zpět vrátí naposledy provedenou změnu a tlačítko Opakovat vrátí nazpět změnu, která byla zrušena. Opakovaným klikáním na tlačítko Zpět budete pokračovat v rušení své práce, a to vždy po jedné změně. Tlačítka Zpět a Opakovat najdete ve spodní části editoru motivů:

Tlačítka Zpět a Opakovat v panelu nástrojů editoru motivů

Kliknutím na tlačítko Zpět vrátíte následující změny:

 • přidávání, změna pořadí a mazání sekcí
 • použití barev, písem a dalších nastavení na kartě Nastavení motivu
 • resetování stylu motivu.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma