Uusi Flow-viite

Tutustu näihin viittaussivuihin, jos tarvitset lisätietoja komponenteista, joista työnkulkusi muodostuu.

Käynnistimet

Käynnistimet ovat tapahtumia, jotka aloittavat työnkulkuja. Käynnistimet voivat olla Shopifyn sisäisiä tapahtumia tai kolmannen osapuolen sovelluksen tapahtumia. Jokaista käynnistintä varten on olemassa luettelo niihin liittyvistä toiminnoista, joita voit käyttää työnkulussa.

Et voi käynnistää työnkulkua manuaalisesti.

Ehdot

Ehdot käynnistävät toimia vain silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät. Ehdot ovat kuin jos-silloin-muotoisen lausekkeen alku. Ne voivat tarkistaa käynnistimenä toimivan tapahtuman ominaisuuksia sekä myös tapahtumaan liittyvien objektien - kuten tilausten, tuotteiden ja asiakkaiden - ominaisuuksia.

Toiminnat

Toimet ovat tehtäviä, joilla voidaan tehdä muutoksia Shopify-kaupan kohteisiin ja sovelluksiin. Toiminnot voivat myös lähettää sähköpostiviestejä, Slack-viestejä ja tehdä HTTP WebHook -kutsuja ulkoisille palveluille.

Kun valitset toiminnon, jonka työnkulku suorittaa, valintasi suodatetaan työnkulun käynnistimen perusteella.

Muuttujat

Muuttujat ovat paikkamerkkejä, jotka viittaavat tietoihin, jotka lisätään, kun työnkulku suoritetaan. Ne voivat kuvata työnkulkuihin liittyvien asiakkaiden, tilausten ja tuotteiden ominaisuuksia. Esimerkiksi tilausnumerolle, tilauksen hinnalle ja asiakkaan nimelle on olemassa omat muuttujansa.

Liquid-muuttujat ovat lisämuuttujia, jotka mahdollistavat iteroinnin tai ehdollisen sisällön. Liquid-muuttujien avulla voit esimerkiksi luoda viestejä, jotka sisältävät tietoja, kuten tuotteen nimen, SKU-koodin, hinnan ja tilauksen kunkin rivikohdan määrän, ja voit tallentaa vastaanottajia ilman, että sinun tarvitsee etsiä näitä tietoja.

Viestit

Mihin tahansa työnkulkuun voidaan lisätä viestitoiminto, jonka avulla voit lähettää viestin itsellesi, henkilöstöllesi tai asiakkaillesi. Viestitoimintoja on kahdenlaisia.

Lähetä sähköposti -toiminto lähettää määrittelemillesi vastaanottajille sähköpostiviestin osoitteesta flow@shopify.com. Muuttujia voidaan käyttää sähköpostien mukauttamiseen tai tarkentavien tietojen lisäämiseen. Lähetä HTTP-pyyntö -toiminto yhdistää työnkulkusi verkkopalvelimeen tai URL-osoitteeseen ja lähettää HTTP-pyyntöjä.

Tässä osiossa

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi