Den nye Flow-referansen

Se disse referansesidene hvis du trenger mer informasjon om komponentene som utgjør en arbeidsflyt.

Utløsere

Utløsere er hendelser som starter arbeidsflyter. Utløsere kan være interne hendelser i Shopify, eller hendelser i en tredjepartsapplikasjon. For hver utløser finnes det en liste over relaterte handlinger som du kan bruke i arbeidsflyten.

Du kan ikke starte en arbeidsflyt manuelt.

Betingelser

Betingelser starter bare handlinger når visse betingelser er oppfylt. Betingelser er som starten på if-then-setninger. De kan sjekke mot egenskapene til den utløsende hendelsen, samt mot egenskapene til objekter som er involvert i hendelsen, som bestillinger, produkter og kunder.

Handlinger

Handlinger er oppgaver som kan gjøre endringer i objekter i Shopify-butikken din, samt i apper. Handlinger kan også sende e-poster, Slack-meldinger, og gjøre HTTP WebHook-kall til eksterne tjenester.

Når du velger en handling som arbeidsflyten skal utføre, blir valgene dine filtrert basert på arbeidsflytens utløser.

Variabler

Variabler er plassholdere som henviser til informasjon som legges til når en arbeidsflyt kjører. De kan beskrive egenskapene til kunder, bestillinger og produkter som er involvert i arbeidsflytene dine. Det finnes for eksempel variabler for bestillingsnummer, bestillingspris og kundenavn.

Liquid-variabler er avanserte variabler som gir mulighet for iterasjon eller betingelsesbasert innhold. Du kan for eksempel bruke Liquid-variabler til å opprette meldinger som inneholder detaljer, som produkttittel, SKU, pris og antall for hver varelinje i en bestilling, slik at mottakerne ikke må slå opp denne informasjonen.

Meldinger

Alle arbeidsflyter kan inkludere en meldingshandling, som kan brukes til å sende meldinger til deg selv, personalet eller kundene dine. Det er to typer meldingshandlinger.

Handlingen send e-post sender en e-post fra adressen flow@shopify.com til mottakerne du angir. Variabler kan brukes for å personalisere e-poster, eller for å legge til detaljer. Handlingen send HTTP-forespørsel kobler arbeidsflyten til en nettserver eller en URL-adresse, og sender HTTP-forespørsler.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis