Skapa arbetsflöden i det nya Flow

Överväganden för att skapa ett arbetsflöde

Granska följande överväganden innan du skapar ett arbetsflöde.

 • Arbetsflöden körs så snart som möjligt. Det kan dock uppstå en fördröjning mellan när en utlösare startar ett arbetsflöde och när dess åtgärder slutförs. Det finns ingen definierad tidslängd för att slutföra ett arbetsflöde.
 • Ordrar och orderutkast behandlas separat av Flow. Åtgärder och utlösare som påverkar ordrar påverkar inte orderutkast och åtgärder och utlösare som påverkar orderutkast påverkar inte ordrar. Om ett orderutkast konverteras till en order gäller dina arbetsflöden som påverkar ordrar.
 • Arbetsflöden som innehåller villkor som omfattar taggar kanske inte fungerar om det finns mer än 250 taggar kopplade till ordern, produkten eller kunden.
 • Arbetsflöden kan inte utlösas manuellt. Alla arbetsflöden måste starta med en utlösare från Flow eller från en app.
 • Vissa fält i GraphQL Admin API fylls i asynkront, särskilt för ordrar. Eftersom dessa fält kanske inte fylls i när ditt arbetsflöde körs kan data vara otillgängliga för Flow och ge oväntade resultat, till exempel distributioner, UTM-parametrar eller risknivåer. Innan du aktiverar ett arbetsflöde bör du testa det för att verifiera att det innehåller den data du förväntar dig.

  När det är möjligt bör du använda en utlösare som startar arbetsflöden när ett villkor uppfylls, utöver att skapa en order. Om du till exempel vill skapa ett arbetsflöde som vidtar åtgärder baserat på en orders risknivå ska du använda utlösaren Orderrisk analyserad istället för Order skapad.

Skapa ett nytt arbetsflöde

Det nya Flow använder en kanvas i valfri form för att skapa ditt arbetsflöde. Dessa steg beskriver hur du skapar ett enkelt arbetsflöde och lägger till en utlösare, ett villkor och en åtgärd.

Steg:

 1. Gå till Appar > Shopify Flow i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
 3. Klicka på välj en utlösare och välj sedan den utlösare som startar arbetsflödet.
 4. Klicka på Utmatning för att skapa ett nytt steg. Klicka på Villkor och välj sedan det villkor som måste uppfyllas innan några åtgärder kan genomföras.
 5. Klicka på Sedan för att välja vilken åtgärd som ska vidtas om villkoret du ställer in är sant. Klicka på Åtgärder och välj den åtgärd som körs baserat på resultatet för villkoret.
 6. Valfritt: klicka på Annars för att lägga till i ditt arbetsflöde om villkoret du ställer in är falskt. Du kan lägga till ytterligare villkor eller åtgärder.
 7. Klicka på Nytt arbetsflöde och ange sedan en titel för ditt arbetsflöde.
 8. Växla reglaget i det övre högra hörnet för att ändra det från Av till när du vill börja använda ditt arbetsflöde.

Skapa ett arbetsflöde med hjälp av en mall

En mall är ett färdigt arbetsflöde skapat av Shopify som du kan anpassa och använda.

Mallar använder utlösare, villkor och åtgärder med ifyllda platshållardata. Innan du aktiverar ditt arbetsflöde måste du verifiera att du har redigerat arbetsflödet och angett de värden som du vill använda. Till exempel:

 • Om ett arbetsflöde lägger till taggar till kunder eller ordrar bekräftar du att dessa taggar är de taggar som du vill använda.
 • Se till att du ändrar mottagarinformationen om ett arbetsflöde skickar meddelanden, till exempel e-postadressen.
 • Om ett arbetsflöde använder en app som du inte vill installera kan du kanske ersätta den med en liknande funktion, till exempel att ersätta en åtgärd som skickar ett meddelande på Slack med en åtgärd som skickar ett e-postmeddelande.

Steg:

 1. Gå till Appar > Shopify Flow i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
 3. Klicka på Bläddra bland mallar och välj sedan en mall.
 4. Granska mallen för att verifiera att den uppfyller dina behov. Du kan anpassa arbetsflödet när du har installerat det.
 5. Klicka på Installera.
 6. Redigera mallen efter behov.
 7. Valfritt: klicka på namnet på arbetsflödet och redigera sedan titeln.
 8. Växla reglaget i det övre högra hörnet för att ändra det från Av till när du vill börja använda ditt arbetsflöde.

Se exempelsidan för exempel på tillgängliga arbetsflödesmallar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis