การอ้างอิง Flow ใหม่

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงาน ให้ดูที่หน้าอ้างอิงเหล่านี้

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์คือเหตุการณ์ที่จะเริ่มขั้นตอนการทำงาน ทริกเกอร์อาจเป็นเหตุการณ์ภายในใน Shopify หรือเหตุการณ์ภายในแอปพลิเคชันจากภายนอก ในแต่ละทริกเกอร์ จะมีรายการการดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถใช้ในขั้นตอนการทำงานของคุณได้

คุณไม่สามารถเริ่มขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองได้

เงื่อนไข

เงื่อนไขจะเริ่มต้นการดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น เงื่อนไขเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของรูปประโยค "ถ้า...แล้ว..." ส่วนเงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเหตุการณ์ทริกเกอร์ รวมถึงคุณสมบัติของออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยได้ เช่น คำสั่งซื้อ สินค้า และลูกค้า

การดำเนินการ

การดำเนินการคืองานที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุในร้านค้า Shopify และในแอป การดำเนินการยังสามารถส่งอีเมล ข้อความใน Slack และโทรติดต่อบริการภายนอกด้วย HTTP WebHook ได้

เมื่อเลือกการดำเนินการสำหรับขั้นตอนการทำงานเพื่อดำเนินการแล้ว ตัวเลือกของคุณจะได้รับการกรองโดยอิงจากทริกเกอร์ของขั้นตอนการทำงาน

ตัวแปร

ตัวแปรคือตัวยึดตำแหน่งที่อ้างอิงถึงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาเมื่อดำเนินขั้นตอนการทำงาน ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะของลูกค้า คำสั่งซื้อ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น จะมีตัวแปรต่างๆ เกี่ยวกับหมายเลขคำสั่งซื้อ มูลค่าคำสั่งซื้อ และชื่อลูกค้า

ตัวแปร Liquid คือตัวแปรขั้นสูงที่อนุญาตให้มีเนื้อหาการทำซ้ำหรือเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวแปร liquid ในการสร้างข้อความที่มีรายละเอียด เช่น ชื่อสินค้า, SKU, ราคา และปริมาณของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการในคำสั่งซื้อหนึ่งๆ และบันทึกข้อมูลผู้รับของคุณจากการต้องค้นหาข้อมูลชุดนี้

ข้อความ

ขั้นตอนการทำงานใดๆ อาจมีการดำเนินการข้อความซึ่งสามารถใช้เพื่อส่งข้อความถึงตัวคุณเอง พนักงานของคุณ หรือลูกค้าของคุณได้ โดยการดำเนินการข้อความมีสองประเภท

การดำเนินการส่งอีเมลจะส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมล flow@shopify.com ไปยังผู้รับที่คุณระบุ โดยสามารถใช้ตัวแปรต่างๆ เพื่อปรับแต่งอีเมลหรือเพิ่มรายละเอียดได้ การดำเนินการส่งคำขอ HTTP จะเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของเว็บหรือ URL และส่งคำขอ HTTP

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี