แสดงสินค้าที่มีโมเดล 3 มิติ

โมเดล 3 มิติคือภาพแสดงแทนวัตถุหรือพื้นผิวแบบเสมือนในสามมิติ ซึ่งช่วยให้วัตถุได้จากทุกมุม คุณสามารถรับโมเดล 3 มิติของสินค้าหรือสร้างของตัวเองได้โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างโมเดล 3 มิติ นอกจากนั้น โมเดล 3 มิติยังช่วยให้ผู้ขายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าของตนและช่วยให้ลูกค้าเห็นสินค้าขณะใช้งานจริงหรือแสดงภาพให้ลูกค้าเห็นในพื้นที่ของตนเองได้