การโยกย้ายลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify

Shopify มีคู่มือและเครื่องมือเล็กน้อยที่จะช่วยให้ย้ายร้านค้าของลูกค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ การโยกย้ายร้านค้าอาจยุ่งยากซับซ้อน คุณจึงควรนำเข้าบันทึกต่างๆ ของลูกค้าสำหรับลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อทั้งหมดให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง

ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Shopify วิธีเริ่มย้ายร้านค้าของลูกค้าที่ดีที่สุดคือการสร้างร้านค้าระยะพัฒนาใน Partner Dashboard จากนั้นคุณสามารถเลือกคู่มือการย้ายด้านล่างที่ใช้กับร้านค้าปัจจุบันของลูกค้าและปฏิบัติตามเพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังร้านค้าระยะพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าระยะพัฒนาให้แก่ลูกค้าได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการนี้ ให้ดูที่การสร้างร้านค้าระยะพัฒนาและการส่งต่อร้านค้าระยะพัฒนาให้แก่ลูกค้า

คู่มือการย้ายทั่วไป

หากต้องการภาพรวมทั่วไปของวิธีการโยกย้ายจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นไปยัง Shopify ให้ดูที่การโยกย้ายไปยัง Shopify จากแพลตฟอร์มอื่นในศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องทำตามในร้านค้า Shopify ของลูกค้าและข้อควรพิจารณาทางเทคนิคที่ควรรู้ล่วงหน้า

คู่มือการย้ายเฉพาะแพลตฟอร์ม

คู่มือเฉพาะแพลตฟอร์มจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการโยกย้ายร้านค้าของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เป็นที่นิยมอื่นๆ ไปยัง Shopify:

การโยกย้ายลูกค้าไปยังร้านค้า Shopify Plus

หากร้านค้าของลูกค้าอยู่ในแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้แอป Transporter เพื่อนำเข้าบันทึกลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มปัจจุบันไปยัง Shopify ได้

หากมีลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Plus ให้กรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus