Migrera klienter till Shopify från en annan plattform

Det finns några olika guider och redskap tillgängliga för att hjälpa dig att migrera en klients butik från en annan e-handelswebbplats eller plattform till Shopify. Det kan vara komplicerat att migrera en butik, så det är viktigt att du tar ser till att dina klienters olika poster för kunder, produkter och beställningar importeras korrekt.

Som Shopify-partner är det bästa sättet att börja migrera en kunds butik att skapa en utvecklingsbutik i din partner-kontrollpanel. Därefter kan du välja migreringsguiden nedan som gäller för din kunds aktuella butik och följa den för att importera deras data till utvecklingsbutiken. När du är klar kan du överföra äganderätten till utvecklingsbutiken, till din kund. Om du vill veta mer om hur den här processen fungerar, se skapa utvecklingsbutiker och överlämna utvecklingsbutiker till kunder.

Allmän migreringsguide

En generell översikt över hur du migrerar till Shopify från en annan e-handelsplattform finns i migrera till Shopify från en annan plattform i Shopifys Hjälpcenter. Därifrån kan du lära dig mer om de steg som krävs för att lansera din klients Shopify-butik och de tekniska överväganden som du bör känna till i förväg.

Migrera en klient till en Shopify Plus-butik

Om din klients butik ingår i Shopify Plus-planen kan du använda en tredjepartsbutiks dataimportörsapp, till exempel Matrixify, för att importera deras kund-, produkt- och orderposter från deras nuvarande plattform till Shopify.

Om du har en klient som är intresserad Shopify Plus ska du fylla i och skicka in Shopify Plus-leadformuläret i din partner-kontrollpanel.