Migrera klienter till Shopify från en annan plattform

Det finns några olika guider och redskap tillgängliga för att hjälpa dig att migrera en klients butik från en annan e-handelswebbplats eller plattform till Shopify. Det kan vara komplicerat att migrera en butik, så det är viktigt att du tar ser till att dina klienters olika poster för kunder, produkter och beställningar importeras korrekt.

Som Shopify-partner är det bästa sättet att börja migrera en klients butik genom att skapa en utvecklingsbutik i din partnerpanel. Därefter kan du välja migreringsguiden nedan som gäller för din klients aktuella butik och följa den för att importera deras data till utvecklingsbutiken. När du är klar kan du överföra äganderätten till utvecklingsbutiken till din klient. Om du vill veta mer om hur den här processen fungerar, se skapa utvecklingsbutiker och överlämna utvecklingsbutiker till klienter.

Allmän migreringsguide

En generell översikt över hur du migrerar till Shopify från en annan e-handelsplattform finns i migrera till Shopify från en annan plattform i Shopifys Hjälpcenter. Därifrån kan du lära dig mer om de steg som krävs för att lansera din klients Shopify-butik och de tekniska överväganden som du bör känna till i förväg.

Plattformsspecifika migreringsguider

Plattformsspecifika guider ger stegvisa anvisningar för att migrera din klients butik från andra populära e-handelsplattformar till Shopify:

Migrera en klient till en Shopify Plus-butik

Om din kunds butik ingår i Shopify Plus-planen kan du använda Transporter-appen för att importera deras kund-, produkt- och orderposter från deras nuvarande plattform till Shopify.

Om du har en kund som vill lära sig mer om Shopify Plus, fyll i Shopify Plus lead-formulär.