Di chuyển khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify

Có một số hướng dẫn và công cụ giúp bạn di chuyển cửa hàng của khách từ nền tảng hoặc trang web thương mại điện tử khác sang Shopify. Quá trình di chuyển một cửa hàng có thể phức tạp, nên điều quan trọng là phải thận trọng để nhập chính xác các hồ sơ khách hàng, sản phẩm và đơn hàng của khách.

Là Đối tác của Shopify, cách tốt nhất để bắt đầu di chuyển cửa hàng của khách là tạo cửa hàng thử nghiệm trong Trang quản lý của đối tác. Sau đó, bạn có thể chọn hướng dẫn di chuyển bên dưới áp dụng cho cửa hàng hiện có của khách và làm theo hướng dẫn này để nhập dữ liệu vào cửa hàng thử nghiệm. Sau khi hoàn tất, bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng. Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quá trình này, xem Tạo cửa hàng thử nghiệmBàn giao cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng.

Hướng dẫn chung về di chuyển

Để biết tổng quan cách di chuyển từ nền tảng thương mại điện tử khác sang Shopify, xem Di chuyển từ nền tảng khác sang Shopify trong Trung tâm trợ giúp của Shopify. Ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm các bước cần thiết để ra mắt cửa hàng Shopify của khách hàng, cũng như các nội dung cân nhắc về kỹ thuật cần biết trước.

Hướng dẫn di chuyển cho nền tảng cụ thể

Hướng dẫn cho nền tảng cụ thể hướng dẫn chi tiết từng bước để di chuyển cửa hàng của khách hàng từ các nền tảng thương mại điện tử phổ biến khác sang Shopify:

Di chuyển một khách hàng sang cửa hàng Shopify Plus

Nếu cửa hàng của khách đang dùng gói Shopify Plus, bạn có thể sử dụng ứng dụng Transporter để nhập dữ liệu về khách hàng, sản phẩm và đơn hàng của họ trên nền tảng hiện tại sang Shopify.

Nếu bạn có khách hàng muốn tìm hiểu thêm về Shopify Plus, hãy hoàn tất biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus.