Di chuyển khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify

Có một số hướng dẫn và công cụ giúp bạn di chuyển cửa hàng của khách từ nền tảng hoặc trang web thương mại điện tử khác sang Shopify. Quá trình di chuyển một cửa hàng có thể phức tạp, nên điều quan trọng là phải thận trọng để nhập chính xác các hồ sơ khách hàng, sản phẩm và đơn hàng của khách.

Là Đối tác của Shopify, cách tốt nhất để bắt đầu di chuyển cửa hàng của khách là tạo cửa hàng thử nghiệm trong Trang quản lý của đối tác. Sau đó, bạn có thể chọn hướng dẫn di chuyển bên dưới áp dụng cho cửa hàng hiện có của khách và làm theo hướng dẫn này để nhập dữ liệu vào cửa hàng thử nghiệm. Sau khi hoàn tất, bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng. Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quá trình này, xem Tạo cửa hàng thử nghiệmBàn giao cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng.

Hướng dẫn chung về di chuyển

Để biết tổng quan cách di chuyển từ nền tảng thương mại điện tử khác sang Shopify, xem Di chuyển từ nền tảng khác sang Shopify trong Trung tâm trợ giúp của Shopify. Ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm các bước cần thiết để ra mắt cửa hàng Shopify của khách hàng, cũng như các nội dung cân nhắc về kỹ thuật cần biết trước.

Di chuyển một khách hàng sang cửa hàng Shopify Plus

Nếu cửa hàng của khách đang dùng gói Shopify Plus, bạn có thể sử dụng ứng dụng nhập dữ liệu cửa hàng bên thứ ba như Matrixify để nhập dữ liệu về khách hàng, sản phẩm và đơn hàng từ nền tảng hiện tại sang Shopify.

Nếu bạn có khách hàng quan tâm đến Shopify Plus, hãy điền và gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng sử dụng Shopify Plus trong Trang quản lý của đối tác.