Cách giới thiệu Shopify cho khách hàng

Để hướng dẫn bạn cách giới thiệu khách hàng trên Shopify, chúng tôi đã tạo một bộ tài nguyên bán hàng cho các Đối tác của Shopify. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu những tính năng quan trọng nhất đối với chủ sở hữu cửa hàng.

Bộ sưu tập tài nguyên độc quyền này sẽ giúp bạn giành được các dự án Shopify và phát triển bản thân trên hành trình trở thành chuyên gia Shopify.