Làm việc với phương tiện

Các thương nhân Shopify sẽ sớm có thể tạo các thư viện nội dung hỗn hợp để thêm hình ảnh, video và mô hình 3D cho trang sản phẩm. Bộ sưu tập nội dung hỗn hợp giúp thương nhân tương tác với khách hàng. Kết hợp các hình ảnh, video và mô hình 3D có thể giúp thương nhân kể câu chuyện về sản phẩm của mình và cho phép khách hàng xem sản phẩm bằng thao tác hoặc hình dung sản phẩm trong chính không gian của mình.

Bạn có thể tạo chủ đề, ứng dụng và nội dung đa phương tiện để giúp thương nhân mang đến trải nghiệm bán lẻ nhất quán, hấp dẫn và có tính tương tác cao cho cửa hàng trực tuyến của họ.

Trong phần này