Migracja klientów do Shopify z innej platformy

Dostępnych jest kilka różnych przewodników i narzędzi ułatwiających migrację sklepu klienta z innej witryny internetowej lub platformy e-commerce do Shopify. Migracja sklepu może być skomplikowana, dlatego ważne jest zadbanie o to, aby wszystkie rekordy klientów, produktów i zamówień zostały poprawnie zaimportowane.

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie migracji sklepu klienta, który możesz zastosować jako partner Shopify, jest utworzenie sklepu w fazie rozwoju na Pulpicie Partnerów. Następnie możesz wybrać poniższy przewodnik po migracji dotyczący aktualnego sklepu Twojego klienta i zgodnie z nim zaimportować jego dane do sklepu w fazie rozwoju. Po zakończeniu importu możesz przenieść własność sklepu w fazie rozwoju na klienta. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu tego procesu, zapoznaj się z sekcją Tworzenie sklepów w fazie rozwoju i Przekazywanie klientom sklepów w fazie rozwoju.

Ogólny przewodnik po migracji

Aby zapoznać się z ogólnym przeglądem sposobów migracji do Shopify z innej platformy e-commerce, zobacz sekcję Migracja klientów do Shopify z innej platformy w Centrum Pomocy Shopify. Uzyskasz tam również informacje dotyczące działań, jakich wymaga uruchomienie sklepu Shopify klienta, oraz aspektów technicznych, z którymi musisz się zapoznać.

Migracja klienta do sklepu Shopify Plus

Jeśli sklep Twojego klienta jest objęty planem Shopify Plus, możesz użyć zewnętrznej aplikacji importera danych sklepu, np. Matrixify, aby importować rekordy klientów, produktów i zamówień z bieżącej platformy do Shopify.

Jeśli masz klienta, który jest zainteresowany Shopify Plus, wypełnij i prześlij formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Shopify Plus dostępny na Pulpicie Partnerów.