Migracja klientów do Shopify z innej platformy

Dostępnych jest kilka różnych przewodników i narzędzi ułatwiających migrację sklepu klienta z innej witryny internetowej lub platformy e-commerce do Shopify. Migracja sklepu może być skomplikowana, dlatego ważne jest zadbanie o to, aby wszystkie rekordy klientów, produktów i zamówień zostały poprawnie zaimportowane.

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie migracji sklepu klienta, który możesz zastosować jako partner Shopify, jest utworzenie sklepu w fazie rozwoju na Pulpicie Partnerów. Następnie możesz wybrać poniższy przewodnik po migracji dotyczący aktualnego sklepu Twojego klienta i zgodnie z nim zaimportować jego dane do sklepu w fazie rozwoju. Po zakończeniu importu możesz przenieść własność sklepu w fazie rozwoju na klienta. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu tego procesu, zapoznaj się z sekcją Tworzenie sklepów w fazie rozwoju i Przekazywanie klientom sklepów w fazie rozwoju.

Ogólny przewodnik po migracji

Aby zapoznać się z ogólnym przeglądem sposobów migracji do Shopify z innej platformy e-commerce, zobacz sekcję Migracja klientów do Shopify z innej platformy w Centrum Pomocy Shopify. Uzyskasz tam również informacje dotyczące działań, jakich wymaga uruchomienie sklepu Shopify klienta, oraz aspektów technicznych, z którymi musisz się zapoznać.

Migracja klienta do sklepu Shopify Plus

Jeśli sklep Twojego klienta jest objęty planem Shopify Plus, możesz użyć aplikacji Transporter, aby zaimportować jego rekordy klientów, produktów i zamówień z dotychczasowej platformy do Shopify.

Jeśli masz klienta, który jest zainteresowany Shopify Plus, wypełnij i prześlij formularz zgłoszenia potencjalnego klienta Shopify Plus dostępny na Pulpicie Partnerów.