Kuruluşunuz için SAML kimlik doğrulaması

Kuruluşunuz, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için SAML kullanıyorsa Shopify'ı kimlik sağlayıcınıza uygulama olarak ekleyebilirsiniz. Uygulamanız ayarlandıktan sonra, Kullanıcı yönetimi erişimine sahip kullanıcılar, SAML kimlik sağlayıcınızı kullanarak kullanıcıların bireysel olarak veya kuruluşunuz genelinde kimlik doğrulaması yapmasını isteyebilir.

SAML kimlik doğrulamasını ayarlamadan önce

Doğrulanacak bir alan adı göndermek, Shopify'da kuruluşunuzda oturum açan kullanıcıları etkiler. Başlamadan önce aşağıdaki hususları inceleyin.

 • Yedek hesap oluşturun.

  SAML kimlik doğrulama entegrasyonunuzla ilgili sorunlar veya kimlik sağlayıcınızla ilgili kesintiler yaşarsanız SAML kimlik doğrulaması için kullandığınız alan adı ile ilişkili olmayan bir yedek hesap oluşturun. Bu hesabın, kuruluşunuzda etkin bir kullanıcı olması, iki adımlı kimlik doğrulamasının etkin olması ve acil durumlarda SAML'yi devre dışı bırakabilmeniz için Kullanıcı yönetimi erişimine sahip olması gerekir.

 • Shopify kimlikleri oluşturun.

  SAML kimlik doğrulaması, alan adlarını temel alır. Bu nedenle, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların, kuruluşunuzun alan adıyla ilişkili e-posta adresleri kullanarak Shopify kimliğini ayarladığından emin olun.

Kuruluşunuz için SAML kimlik doğrulaması ayarlama

SAML yapılandırmanızı ayarlayabilmek için önce alan adınızı doğrulamanız gerekir.

Yapılandırmanızı ayarlamaya başlamak için alan adınızın doğrulanmasını beklemeniz gerekmez.

Yapılandırmaları otomatik olarak ayarlama

Yapılandırma şu anda Okta, OneLogin ve Azure kimlik hizmeti sağlayıcıları için mevcuttur.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizde Kullanıcılar > Güvenlik'e gidin.
 2. SAML yapılandırması bölümünde Yapılandırmayı ayarla seçeneğine tıklayın.
 3. Kimlik sağlayıcınızda Shopify Plus uygulamasını ekleyin.
 4. Hizmet sağlayıcınız size bir meta veri URL'si sağlar. Bunu, Kimlik sağlayıcısı meta verileri URL'si alanına girin. URL girildikten sonra SAML yapılandırma ayrıntıları otomatik olarak doldurulur ve mevcut durumda manuel olarak düzenlenemez.
 5. Ekle'ye tıklayın.

Yapılandırmaları manuel olarak ayarlama

Okta, OneLogin veya Azure dışında bir kimlik sağlayıcısı kullanıyorsanız yapılandırma verilerini manuel olarak girmeniz gerekir.

Kimlik hizmeti sağlayıcıları bazı değerler için farklı adlar kullanabilir. Örneğin, Google'ın SAML entegrasyonu, Çoklu oturum açma URL'si referansı için ACS URL'si terimini kullanır. Yapılandırmalarınızı manuel olarak ayarlarken hatalarla karşılaşırsanız yardım almak için kimlik hizmeti sağlayıcısıyla iletişime geçin.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizde Kullanıcılar > Güvenlik'e gidin.
 2. SAML yapılandırması bölümünde Yapılandırmayı ayarla seçeneğine tıklayın.
 3. SAML yapılandırması ayarlarını göster seçeneğine tıklayın.
 4. Aşağıdaki değerleri kopyalayın ve kimlik sağlayıcınızın talep etmiş olabileceği ek bilgilerle birlikte kimlik hizmeti sağlayıcınıza gönderin. - Çoklu oturum açma URL'si: https://accounts.shopify.com/saml/consume/organization/{organization ID}. Her kuruluşun benzersiz bir kimliği vardır. Bu değeri, SAML yapılandırma ayrıntılarındaki Çoklu oturum açma URL'si girişinden kopyalayın.

  • Kitle URI'sı (SP Varlık Kimliği): https://accounts.shopify.com/saml_sp
  • Ad kimliği biçimi: Persistent
  • Özellik ifadeleri: first_name, last_name, email
 5. Hizmet sağlayıcınız size bir meta veri URL'si sağlar. Bunu, Kimlik sağlayıcısı meta verileri URL'si alanına girin. URL girildikten sonra SAML yapılandırma ayrıntıları otomatik olarak doldurulur ve mevcut durumda manuel olarak düzenlenemez.

 6. Ekle'ye tıklayın.

SAML kimlik doğrulamasını gerekli kılma

Alan adınızı ekledikten ve yapılandırmanızı ayarladıktan sonra doğrulama tamamlanıncaya kadar bekleyin. Alan adınızın durumu Doğrulandı olarak değiştiğinde SAML kimlik doğrulaması ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

SAML kimlik doğrulaması için önemli hususlar

SAML kimlik doğrulaması için üç ayar vardır: Gerekli, Belirli kullanıcılar ve Devre dışı.

Belirli kullanıcılar seçeneğini belirlerseniz Kullanıcılar sayfasında ayarlanmış e-posta alan adıyla ilişkili Shopify kimlikleri olan kullanıcılarınız için belirli oturum açma gereksinimleri ayarlayabilirsiniz. SAML kimlik doğrulamasının gerekli kılınmadığı tüm kullanıcılar normal şekilde oturum açabilir. Gerekli seçeneğini belirlerseniz, ayarlanmış e-posta alan adı olan, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcıların oturum açmak için SAML kimlik doğrulaması kullanması gerekir.

Gerekli ayarı, kuruluşunuzdaki kullanıcılar için tüm bireysel güvenlik gerekliliklerini değiştirir. Daha sonraki bir tarihte ayarınızı değiştirirseniz kullanıcılarınızın ayarlarını manuel olarak değiştirmeniz gerekir.

Örneğin alan adınız için Belirli kullanıcılar seçeneğini ayarladığınızı ve üç kullanıcı için SAML kimlik doğrulamasını gerekli kıldığınızı varsayalım. Ardından, ayarlanmış e-posta alan adıyla ilişkili Shopify kimlikleri olan tüm kullanıcıların, SAML kimlik doğrulamasını kullanmasını gerekli kılacak şekilde, uygulama işlemini Gerekli olarak ayarlıyorsunuz. Daha sonra, uygulama işleminizi yeniden Belirli kullanıcılar olarak ayarlıyorsunuz. SAML kimlik doğrulaması kullanarak oturum açması gereken üç kullanıcı için bu işlem artık gerekli kılınmaz ve bunlar, kullanıcı bilgileri sayfasında tekrar ayarlanmalıdır.

Kullanıcının SAML kimlik doğrulamasını kullanmasını gerektirmek, mevcut iki faktörlü kimlik doğrulama gerekliliklerini kaldırır.

SAML kimlik doğrulaması ile oturum açan kullanıcılarınızın oturumları altı gün boyunca açık kalır. Kimlik sağlayıcınızdaki bir kullanıcıyı Shopify uygulamasından kaldırırsanız bu kullanıcı, altı gün tamamlanana kadar Shopify'a erişmeye devam edebilir. Kullanıcıların kuruluş yöneticinize erişmesini önlemek için Shopify kuruluş yöneticisindeki Kullanıcılar sayfasında kuruluş erişimlerinizi kaldırın.

SAML kimlik doğrulamasını gerekli kılma

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizde Kullanıcılar > Güvenlik'e gidin.
 2. SAML kimlik doğrulaması bölümünde Ayarı değiştir'e tıklayın.
 3. Kimlik doğrulama ayarı seçin.
 4. Kaydet'e tıklayın.

SAML kimlik doğrulamasını kaldırma

SAML kimlik doğrulaması Kapalı olarak ayarlandığında, ayarlanmış e-posta alan adınızla ilişkili Shopify kimlikleri olan, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar parolalarını ve e-posta adreslerini kullanarak oturum açabilir.

Adımlar:

 1. Shopify kuruluş yöneticinizde Kullanıcılar > Güvenlik'e gidin.
 2. SAML kimlik doğrulaması bölümünde Ayarı değiştir'e tıklayın.
 3. Kapat'ı seçin.
 4. Kaydet'e tıklayın.

İlgili bağlantılar

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene