Tập lệnh ví dụ

Tập lệnh có tính chất linh hoạt và có thể dùng để tạo các ưu đãi giảm giá độc đáo, hiệu quả. Ví dụ: Bạn có thể tạo tập lệnh thay đổi giá và thuộc tính của mục hàng trong giỏ hàng của cửa hàng dựa trên mặt hàng mà khách thêm vào.

Bạn có thể tìm thấy ví dụ về các tập lệnh phổ biến tại mẫu tập lệnh có trong Script Editor. Để xem những ví dụ này, bạn cần tạo tập lệnh.

Bắt đầu

Tự động hóa là công cụ hiệu quả và có thể giúp chuyển đổi từ bán hàng trực tiếp sang trực tuyến. Dưới đây là một số tập lệnh phổ biến mà bạn có thể bắt đầu sử dụng và sửa đổi theo nhu cầu:

Lưu ý: Vì tập lệnh được viết bằng mã nên có thể cần thử và xảy ra lỗi khi sử dụng nếu bạn không có nhà phát triển trong tổ chức có kinh nghiệm dùng Ruby. Bạn cần kiểm thử tập lệnh một cách cẩn thận trước khi đăng để đảm bảo bạn thấy được kết quả như mong đợi.

Mẫu đoạn mã

Có ba loại tập lệnh: tập lệnh mục hàng, tập lệnh vận chuyển và tập lệnh cổng thanh toán.

Tập lệnh mục hàng

Tập lệnh mục hàng ảnh hưởng đến mặt hàng trong giỏ hàng và có thể thay đổi thuộc tính và giá của mặt hàng. Những tập lệnh này chạy khi thay đổi thuộc tính giỏ hàng, ví dụ như thêm hoặc xóa một mặt hàng, thay đổi địa chỉ giao hàng hoặc thêm mã giảm giá. Các mẫu có trong ứng dụng bao gồm:

 • Giảm giá sản phẩm theo tỷ lệ phần trăm (%)
 • Giảm giá sản phẩm theo số tiền ($)
 • Giảm giá sản phẩm theo cả tỷ lệ phần trăm (%) và số tiền ($)
 • Bulk Discounts
 • Mua một tặng một (BOGO)

Để xem thêm ví dụ về tập lệnh mục hàng, tham khảo Ví dụ về tập lệnh mục hàng.

Tập lệnh vận chuyển

Tập lệnh vận chuyển tương tác với phí vận chuyển và có thể thay đổi tiêu đề, khả năng hiển thị, đơn hàng hiển thị và giá của mức phí. Những tập lệnh này chạy khi khách hàng truy cập vào trang tùy chọn vận chuyển trong quá trình thanh toán. Các mẫu có trong ứng dụng bao gồm:

 • Sửa đổi mức giá phí vận chuyển
 • Sửa đổi tên phí vận chuyển
 • Ẩn phí vận chuyển
 • Sắp xếp lại thứ tự phí vận chuyển

Để biết thêm ví dụ về tập lệnh vận chuyển, tham khảo Ví dụ về tập lệnh phí vận chuyển.

Tập lệnh thanh toán

Tập lệnh thanh toán tương tác với cổng thanh toán và có thể thay đổi tiêu đề, khả năng hiển thị và vị trí hiển thị của cổng. Những tập lệnh này sẽ chạy khi khách hàng truy cập vào trang phương thức thanh toán trong quá trình thanh toán. Tập lệnh thanh toán không tương tác với phương thức thanh toán nhanhvì phương thức thanh toán nhanh hiển thị với khách hàng trước khi họ vào trang thanh toán. Các mẫu có trong ứng dụng bao gồm:

 • Sửa đổi tên cổng thanh toán
 • Ẩn cổng thanh toán
 • Sắp xếp lại thứ tự cổng thanh toán

Để biết thêm ví dụ về tập lệnh cổng thanh toán, tham khảo Ví dụ về tập lệnh cổng thanh toán.

Ví dụ khác

Ví dụ khác về tập lệnh:

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí