Informacje o nowej platformie Flow

Zapoznaj się z tymi stronami referencyjnymi, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat komponentów workflow.

Wyzwalacze

Wyzwalacze to zdarzenia, które uruchamiają workflow. Wyzwalacze mogą być zdarzeniami wewnętrznymi w Shopify lub zdarzeniami w aplikacji firmy zewnętrznej. Dla każdego wyzwalacza dostępna jest lista powiązanych czynności, których można użyć w workflow.

Nie można uruchamiać workflow ręcznie.

Warunki

Warunki uruchamiają czynności dopiero po ich spełnieniu. Warunki mają taki sam cel, co początek instrukcji if-then. Mogą sprawdzać właściwości zdarzenia wyzwalacza, a także właściwości obiektów, które są powiązane ze zdarzeniem, takich jak zamówienia, produkty i klienci.

Czynności

Czynności to zadania, które mogą wprowadzić zmiany w obiektach w sklepie Shopify, a także w aplikacjach. Czynności mogą również wysyłać e-maile, wiadomości Slack i wywoływać WebHook HTTP dla usług zewnętrznych.

Po wybraniu czynności do wykonania dla workflow wybory są filtrowane na podstawie wyzwalacza workflow.

Zmienne

Zmienne to symbole zastępcze, które odwołują się do informacji dodawanych po uruchomieniu workflow. Mogą opisywać atrybuty klientów, zamówień i produktów objętych procesem workflow. Istnieją na przykład zmienne dotyczące numeru zamówienia, ceny zamówienia i nazwy klienta.

Zmienne Liquid to zaawansowane zmienne, które pozwalają na użycie iteracji lub zawartości warunkowej. Zmienne Liquid możesz na przykład wykorzystać do tworzenia wiadomości zawierających szczegóły, takie jak tytuł produktu, jednostka SKU, cena i ilość, dla każdej pozycji w zamówieniu, dzięki czemu Twoi odbiorcy nie będą musieli wyszukiwać tych informacji.

Wiadomości

Każdy workflow może zawierać czynność dotyczącą wiadomości, której możesz użyć do wysłania wiadomości do siebie, swoich pracowników lub klientów. Istnieją dwa rodzaje czynności wiadomości.

Czynność Wyślij e-mail polega na wysłaniu wiadomości e-mail z adresu flow@shopify.com do wskazanych adresatów. Zmienne mogą być używane do personalizacji e-maili lub do dodawania szczegółów. Czynność Wyślij żądanie HTTP polega na połączeniu workflow z serwerem WWW lub adresem URL i wysłaniu żądań HTTP.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo