Shopify Partner Academy

Shopify Partner Academy är ett onlineutbildningsprogram och certifieringsprogram som endast erbjuds till Shopify-partners. Programmet innehåller kurser som hjälper partners att utvidga sin verksamhet på Shopify på många olika sätt:

 • Utveckla dina färdigheter: Lär dig mer om hur du utvecklar dig för Shopify-plattformen och upptäck taktiker för att förbättra din affärsstrategi.
 • Diversifiera ditt tjänsteerbjudande: Upptäck sätt att dra nytta av nya affärsmöjligheter och hjälp handlare i alla storlekar att få sina verksamheter att växa.
 • Utbilda nya medarbetare: Använd programmet för att utbilda nya medarbetare som ansluter sig till en byrå som samarbetar med Shopify.

Nya kurser, studieguider och certifieringsexamina fortsätter att läggas till i läroplanen för Shopify Partner Academy. Om du vill veta mer om programmet, se vår offentliga landningssida eller logga in på partnerpanelen för att komma åt utbildningsinnehållet.

Få tillgång till Shopify Partner Academy nu

Shopify Partner Academy kursplan

Kursplanen i Shopify Partner Academy fokuserar på två teman:

 • Produktgrunder: kunskap om Shopify-plattformen och dess olika tjänster
 • Verksamhetsgrunder: kunskaper som krävs för att bli framgångsrik som en Shopify-partner

Den grundläggande serien erbjuder 11 kurser för att hjälpa partners förstå hur Shopify-plattformen fungerar och hur man bygger upp en verksamhet som Shopify-partner. Den innehåller också två grundläggande certifieringsprov som hjälper partners att utvärdera sin kunskap och bevisa sin expertis. Programmet kan också användas för att få nya Shopify-partners ombord, eller för att utbilda anställda och definiera en kunskapbaslinje inom partnerorganisationer.

Få tillgång till en kurs i Shopify Partner Academy

För att komma åt en kurs:

 1. Gå till Utbildning > Partner Academy från din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på Visa alla kurser på sidan Partner Academy.
 3. Klicka på Start bredvid kursen som du vill komma åt.

När du har startat en kurs sparas dina framsteg. Du kan sluta arbeta med den när som helst och återuppta den igen senare genom att följa stegen ovan.

Ta en certifieringsexamen i Shopify Partner Academy

Så här tar du en certifieringsexamen:

 1. Gå till Utbildning > Partner Academy från din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på påbörja prov bredvid provet som du vill göra i avsnittet tillgängliga certifieringar.

När du har fått ett prov godkänt kommer det att visas i avsnittet dina certifieringar på sidan Partner Academy. Om du vill veta mer om certifieringsprov, se vilka krav finns för att klara ett prov?

Vanliga frågor

Vem kan komma åt Shopify Partner Academy?

Shopify Partner Academy är reserverat för dem som har ett partnerkonto, inklusive apputvecklare, affiliatemarknadsförare och Shopify Plus-partners. Du kan logga in eller registrera dig som en Shopify-partner för att komma åt programmet.

Vilka ämnen omfattar kurserna och proven?

Kursämnena är indelade i två teman: produkt och verksamhet. Grundläggande prov är inriktade på allmänna kunskaper om produkt- och företagsläroplan, medan avancerade prov verifierar fördjupade kunskaper om ett specifikt ämne.

Produktgrunder

 • Shopify-grunder
 • Grunder avseende design och tema
 • Utvecklingsgrunder
 • Grunder avseende butiksdrift
 • Shopify Plus-grunder

Företagsgrunder

 • Shopify partnerprogram-grunder
 • Försäljningsgrunder
 • Marknadsföringsgrunder
 • Projekthanteringsgrunder
 • Intäkts- och prissättningsgrunder
 • Grunder i affiliatemarknadsföring

Vi har börjat med att starta grundläggande kurser och prov, och kommer att lägga till avancerat material under de kommande månaderna.

Hur lång tid tar utbildningspasset att slutföra?

Du kan välja vilka kurser och prov du vill ta, och du kan slutföra dem i din egen takt. Varje kurs tar cirka 30 minuter att slutföra. Du behöver inte följa en viss sekvens när du slutför kurserna och proven. Erfarna partners kan välja att hoppa direkt till proven för att bedöma sin sakkunskap.

Vilka krav finns för att få ett prov godkänt?

Du kan komma åt prov på sidan Partner Academy i din partner-kontrollpanel.

Prov kräver ingen kursskyldighet och de är gratis. När du har gjort ett prov kan du göra det igen valfritt antal gånger. När du klarat ett prov visas en certifiering i din partner-kontrollpanel.