การจัดการลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B

หลังจากที่คุณสร้างแค็ตตาล็อกและบริษัทแล้ว ลูกค้าของบริษัทดังกล่าวก็จะสามารถเข้าถึงรายการราคาได้โดยเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้ป้อนรหัสยืนยัน 6 หลักที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า

เพิ่มลูกค้าไปยังบริษัท

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ไปยังบริษัท แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงอยู่ หรือเพิ่มลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งโดยตรงได้ หากคุณเพิ่มลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง ลูกค้ารายนั้นจะมีสิทธิ์อนุญาตเฉพาะในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเพิ่มไปให้เท่านั้น ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มลูกค้าจากรายการลูกค้าที่มีอยู่ หรือสร้างหน้าขึ้นในบริษัทได้

เมื่อคุณมอบหมายลูกค้าไปยังบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้า B2B ใหม่ คุณจะต้องเลือกหนึ่งในสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้เพื่อมอบหมายให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น:

 • การสั่งซื้อเท่านั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อที่พวกเขาสั่งซื้อได้
 • ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง - ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทและดูคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ทำรายการในตำแหน่งที่ตั้งนั้น รวมถึงสามารถแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่ที่จัดส่งจากหน้าบัญชีผู้ใช้ของตนได้

เมื่อคุณมอบหมายลูกค้าไปยังบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ใหม่ คุณจะสามารถส่งอีเมลไปให้พวกเขาซึ่งระบุว่าพวกเขาสามารถส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ในนามของบริษัทได้ในขณะนี้ โดยการแจ้งเตือนนี้เป็นตัวเลือกเสริมและสามารถปรับแต่งได้

ปรับแต่งและส่งการแจ้งเตือนธุรกิจแบบ B2B

หากต้องการปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ในร้านค้าของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
 3. ดำเนินการปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนตามต้องการ
 4. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลดังกล่าวให้แก่ลูกค้ารายใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทได้ ทั้งนี้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. เลือกบริษัท
 3. ในส่วน ผู้ติดต่อหลัก ให้คลิก ดูลูกค้าทั้งหมด
 4. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปให้
 5. ในส่วนบริษัท ให้คลิกไอคอน ...
 6. คลิกอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
 7. คลิก “ส่งอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. เลือกบริษัท
 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง
 4. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปให้
 5. ในส่วนบริษัท ให้คลิกไอคอน ...
 6. คลิกอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
 7. คลิก “ส่งอีเมล

เพิ่มลูกค้าจากหน้าบริษัท

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า
 3. ในส่วนผู้ติดต่อ ให้คลิกไอคอน ...
 4. คลิก “เพิ่มลูกค้า
 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้คลิกที่กล่อง "ค้นหาลูกค้า" แล้วเริ่มพิมพ์ค้นหา เมื่อคุณพบลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มแล้ว ให้คลิกที่ชื่อของลูกค้ารายนั้น
  • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้คลิกที่กล่อง “ค้นหาลูกค้า” จากนั้นคลิก “เพิ่มลูกค้าใหม่
 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว เพื่อส่งอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้

 7. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มลูกค้าจากตำแหน่งที่ตั้งบริษัท

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง
 4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิกไอคอน ...
 5. คลิก “เพิ่มลูกค้า
 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้คลิกที่กล่อง "ค้นหาลูกค้า" แล้วเริ่มพิมพ์ค้นหา เมื่อคุณพบลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มแล้ว ให้คลิกที่ชื่อของลูกค้ารายนั้น
  • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้คลิกที่กล่อง “ค้นหาลูกค้า” จากนั้นคลิก “เพิ่มลูกค้าใหม่
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว เพื่อส่งอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้

 8. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มลูกค้าจากโปรไฟล์ลูกค้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทจากหน้าโปรไฟล์ของลูกค้ารายนั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกที่ชื่อลูกค้า
 3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก “เพิ่มไปยังบริษัท
 4. คลิกที่กล่อง "ค้นหาบริษัท" บริษัทแล้วเริ่มพิมพ์ค้นหา เมื่อคุณพบบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้าแล้ว ให้คลิกที่ชื่อบริษัทดังกล่าว
 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงและมอบหมายสิทธิ์อนุญาต
 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว เพื่อส่งอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้
 7. คลิกที่ “บันทึก

เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกที่ชื่อลูกค้า
 3. ในส่วนบริษัท ใต้สิทธิ์อนุญาต ให้คลิก “จัดการ
 4. เลิกทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ตั้งเพื่อลบลูกค้าออก
 5. คลิกที่ “บันทึก

หากต้องการลบสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าออกจากทุกตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลิกทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทนั้น สิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจะปรากฏในหน้าบริษัทว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

ลบลูกค้าออกจากบริษัท

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัทที่ต้องการลบลูกค้าออก
 3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก “...” แล้วคลิก “ลบลูกค้าออก
 4. ตรวจสอบลูกค้าที่จะถูกลบออกจากบริษัท
 5. คลิก “ลบลูกค้าออก

ให้สิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแก่ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เท่านั้น

หากคุณมีร้านค้าธุรกิจแบบ B2B โดยเฉพาะ คุณสามารถจํากัดสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
 2. ในส่วนจํากัดการเข้าถึงร้านค้า ให้เลือกจํากัดการเข้าถึงเฉพาะลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เท่านั้น
 3. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณคลิกบันทึก ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าชมหน้าร้านค้าของคุณได้ ลูกค้า DTC จะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าได้

คำขอข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ และ GDPR

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ เป็นกฎหมายที่มีผลต่อวิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อร้องขอหรือขอให้คุณลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B ยังรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้จากบริษัทที่ลูกค้าซื้อสินค้าให้ด้วย:

 • คำสั่งซื้อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน
 • หมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงวิธีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี