นำไปใช้กับโปรแกรมแอปที่รับรองโดย Shopify Plus

หมายเหตุ: ในการรับพิจารณาคุณสมบัติการเข้าร่วม แอปของคุณต้องอยู่ในรายการ Shopify App Store หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ให้ไปที่ข้อกำหนดสำหรับการมีชื่อใน Shopify App Store

หลังจากที่คุณยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการรับรองทั้งหมดสำหรับโปรแกรมแอปที่รับรองโดย Shopify Plus คุณก็พร้อมที่จะสมัครแล้ว:

หลังจากที่คุณสมัครแล้ว ทีมโปรแกรมแอปที่ Shopify Plus รับรองแล้วจะตรวจสอบใบสมัครของคุณ เนื่องด้วยจำนวนใบสมัครโปรแกรมที่ Shopify ได้รับมีจำนวนมาก ทีมโปรแกรมแอปที่รับรองโดย Shopify Plus จะติดต่อคุณไปก็ต่อเมื่อใบสมัครของคุณตรงตามคุณสมบัติของโปรแกรมนี้เท่านั้น หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ทีมพาร์ทเนอร์จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าคุณควรจะได้รับการยอบรับให้เข้าร่วมการตรวจสอบเพิ่มเติมตามเงื่อนไขหรือไม่

ขอบคุณสำหรับความอดทนและความเข้าใจ เราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณสู่โปรแกรมแอปที่รับรองโดย Shopify Plus