Çerezler ve müşteri takibi

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve bölgeler, işletmelerin müşteri verilerini nasıl toplamaları, işlemeleri ve paylaşmaları gerektiğini anlatan yönetmelikler tanıttı. Özellikle çerez verileri ve tarayıcı faaliyetiyle ilgili diğer verileri olmak üzere müşteri verilerini toplamak, müşterinin davranışları hakkında bilgi edinmek isteyen satıcılar için çok önemlidir. Bu veriler, satıcıların üçüncü taraf pazarlama platformlarında müşterilere yönelik reklam yayınlamasına da yardımcı olur.

Shopify, satıcıların bu düzenlemelere uymasına ve müşterileriyle arasında bir güven ilişkisi oluşturmasına yardımcı olmak için çeşitli uygulamalar, özellikler ve geliştirici araçları sunar.

Shopify tarafından oluşturulan Customer Privacy Banner uygulamasını yükleyebilir veya üçüncü taraf gizlilik banner'ları bulmak için Shopify App Store'a göz atabilirsiniz.

İşletmenizin çeşitli gizlilik düzenlemelerine uymak için neler yapması gerektiğine karar verirken avukatınıza danışmanız önemlidir.

Reklam ağlarıyla veri paylaşımı

Pazarlama kampanyalarınızı iyileştirmek için müşteri verileriniz, mevcut ve potansiyel müşterileri hedefleyen reklamları optimize etmek ve kişiselleştirmek için kullanılır. Reklam ağları, kendi ağındaki aynı müşterilerle eşleştirilmesini sağlamak için müşterilerinizle ilgili kişisel bilgilere ihtiyaç duyar.

Bu kişisel bilgilere e-posta adresleri, telefon numaraları, IP adresleri, adlar, posta adresleri ve üçüncü taraf takip çerezleri dahil olabilir. Bu kişisel bilgilerden herhangi biri reklam ağının veritabanındaki kullanıcılarla eşleşirse reklamlar, bu kullanıcılara yönelik olarak hedeflenebilir veya bu bilgiler, bir kampanyanın satış için ne zaman kredi alması gerektiğini belirlemek üzere pazarlama ilişkilendirmesi amacıyla kullanılabilir.

Müşterinizin kişisel bilgilerini paylaştığınızda bu paylaşımı, güvendiğiniz bir pazarlama ortağıyla yaptığınızdan emin olun. Müşterilerinize verileri nasıl paylaşacağınızı anlatmak, hangi tür veya miktardaki verilerin takip edip paylaşmak istediğinize karar vermek önemlidir. Müşterilerinize bu bilgileri sağlamak için gizlilik politikanızın güncel olduğundan emin olun.

Facebook gibi bazı iş ortakları veya kanallar, takip ettiğiniz ve paylaştığınız verilerin türünü ve miktarını özelleştirmenize olanak tanır.

Avrupa'daki müşterileri takip etme ve GDPR uyumluluğu

Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında, online mağazanızı ziyaret eden Avrupalı müşterilerin, takip edilebilmeleri için onay vermeleri gerekir. Online mağazanızda müşterileri takip etmenin en yaygın yolu tarayıcı çerezlerini kullanmaktır. Bu tarayıcı çerezleri, gerekli olmayan çerezler olarak adlandırılır ve müşteri tarafından onay verilinceye kadar kullanımı sınırlı olmalıdır.

Avrupa'daki ziyaretçiler için takibi sınırlama

IP adreslerine göre belirlendiği şekilde online mağazanızı ziyaret eden Avrupa'daki müşterilerin takibini sınırlamak için Shopify mağaza ayarlarınızda Avrupa'daki müşteriler için takibi sınırla'yı etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Shopify'ın online mağaza müşterilerinin takibi sınırlanır ve kendi takiplerini sınırlamaları için mağazanıza yüklemiş olduğunuz üçüncü taraf uygulamalarına bildirim gönderilir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizde Online Mağaza'ya gidin.

  2. Tercihler > Müşteri gizliliği'ne tıklayın.

  3. Avrupa'daki müşteriler için takibi sınırla'ya tıklayın.

Shopify, takibi nasıl sınırlar?

Shopify, Çerez Politikamızda belirtildiği şekilde, kendi gerekli olmayan çerezlerini, oturum çerezlerine düşürerek müşteri takibini sınırlar. Oturum çerezleri, genellikle müşteri tarayıcısını kapattığında silinir. Müşteri takibi onaylarsa gerekli olmayan çerezler, müşteri tarayıcısını kapattığında silinmeyen kalıcı çerezlere yükseltilir.

Shopify, üçüncü taraf takibini nasıl sınırlar?

Shopify, üçüncü taraf bir uygulamanın veya komut dosyasının müşteri takibi yapıp yapmadığını kontrol edemediğinden üçüncü taraflara, entegre olabilmeleri için bir onay takibi API'si sağlar. Onay takibi API'si, müşterinin takip onayı verip vermediğini üçüncü tarafa bildirir. Avrupa'daki müşteriler için takibi sınırla seçeneği etkinleştirilmemişse onay takibi API'si kullanan üçüncü taraflara, onay açıkça iptal edilmediği sürece Avrupa'daki bir müşterinin takip edilebilir olduğu bildirilir.

Müşteri onayına ne kadar saygı gösterdiklerini belirlemek için çalıştığınız üçüncü taraf uygulamaların ve komut dosyalarının hizmet şartları ile gizlilik politikalarını inceleyin.

Müşteri takip onayını alma

Müşteri onayı almanız, takip için onayı gerekli kılan ülkelerde ve bölgelerde müşterileri takip etmenizi sağlar. Bu amaçla onay almak için en yaygın olarak kullanılan yöntem gizlilik banner'ları ve çerez banner'larıdır. Bu banner'lar, genellikle web sitelerinin alt tarafında görünüp kullanıcıdan analizler ve pazarlama için gerekli olmayan çerezleri kabul etmelerini ister.

Kendi gizlilik banner'ınızı uygulamak veya üçüncü taraf bir çerez banner'ı kullanmak istiyorsanız banner'ın, müşterinin onayını okumaya ve toplamaya yönelik Shopify'ın onay takibi API'sini kullandığını doğrulayın. Onay takibi API'si olmadan Shopify'ın gerekli olmayan çerezleri sınırlandırılmaya devam eder. Bu sınırlandırmanın devam etmesi, online mağazanızın analiz ve pazarlama performansını etkiler.

Kaliforniya'daki müşterilerin verilerinin üçüncü taraf satışı ve CCPA uyumluluğu

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında Kaliforniya'daki müşteriler, verilerinin satışını devre dışı bırakabilir. Bu müşterilere devre dışı bırakma seçeneği sağlamıyorsanız bu müşterilerin, veri satışından otomatik olarak muaf tutulması gerekir. Bunu yapmanız gerekip gerekmediğine karar vermeden önce, işletmenizin bu düzenlemelerden etkilenip etkilenmediğini belirlemek için CCPA eşiklerini incelemeniz ve avukatınızla görüşmeniz gerekir.

Kaliforniya'daki müşterilerin verilerinin üçüncü taraf satışını sınırlama

Kaliforniya'daki müşterilerin verilerinin üçüncü taraf satışını sınırlamak için Shopify mağaza ayarlarınızda Kaliforniya'daki müşterilerin verilerinin üçüncü taraf satışını sınırla seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, onay takibi API'si kullanan üçüncü taraflara, Kaliforniya'daki müşterilerinizin verilerinin satışını yapıyorlarsa, bu işlemi gerçekleştirmemeleri bildirilir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizde Online Mağaza'ya gidin.

  2. Tercihler > Müşteri gizliliği'ne tıklayın.

  3. Kaliforniya'daki müşterilerinizin verilerinin üçüncü taraf satışını sınırlayın'a tıklayın.

Müşterinizin verilerini üçüncü taraflar ile paylaşmaya karar verirken Shopify'ın, üçüncü taraflar tarafından bu verilerin nasıl kullanıldığını kontrol edemiyor ve üçüncü tarafları yalnızca verilerin nasıl işleneceğini konusunda bilgilendirebiliyor olduğunu unutmayın. Çalıştığınız üçüncü taraf uygulamaların ve komut dosyalarının gizlilik politikalarını inceleyip avukatınıza danışmanız gerekir.

Shopify, CCPA tarafından belirtilen şarta uygun olarak verilerinizi hiçbir zaman satmaz. Daha fazla bilgi için kişisel bilgilerin satışında Shopify'ın konumu bölümüne bakın.

Hedeflenen reklamları devre dışı bırakma

Digital Advertising Alliance'ın Devre Dışı Bırakma sayfasını veya Network Advertising Initiative'in Devre Dışı Bırakma sayfasını ziyaret ederek belirli üçüncü taraf tedarikçilerin kullandığı hedeflenen reklamlar iptal edilebilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene