Toepassen op het Shopify Plus Certified App-programma

Nadat je hebt bevestigd dat je aan alle certificeringsvereisten voor het Shopify Plus Certified App-programma voldoet, kun je je aanmelden:

Het Shopify Plus Certified App-programmateam controleert je aanvraag nadat je deze indient. Omwille van het grote aantal aanvragen dat Shopify ontvangt voor het programma, neemt het team alleen contact op als en wanneer je app voldoet aan de kwalificaties voor het programma. Als je aan de vereisten voldoet, is het aan het partnerschapsteam of je voorwaardelijk wordt geaccepteerd voor verdere beoordeling.

Bedankt voor je geduld en begrip. We verwelkomen je graag bij het Shopify Plus Certified App-programma.