Tworzenie zwrotów towarów i kosztów

W zależności od polityki zwrotów może być konieczne utworzenie zwrotów dla klientów w celu zwrotu zakupionych pozycji i płatności klienta. Jeśli szybko i skutecznie zwrócisz koszty zamówienia, pokażesz swoje zaangażowanie w obsługę klienta i zachęcisz klientów do ponownego złożenia zamówienia.

W panelu administracyjnym Shopify możesz tworzyć zwroty i nimi zarządzać, wysyłać instrukcje dotyczące wysyłki i etykiety zwrotne do klientów, śledzić zwrócone pozycje, zwracać sprawdzone pozycje do magazynu i dokonywać zwrotów płatności na rzecz swoich klientów.

Utwórz zwrot dla zamówienia

Możesz utworzyć zwrot dla zamówienia, aby ułatwić zarządzanie pozycjami, które klient chce zwrócić. Po utworzeniu zwrotu możesz wysłać do klienta wszelkie informacje dotyczące wysyłki zwrotnej i śledzić zwrot. Użyj strony Zamówienia, aby zarządzać wszystkimi zwrotami, filtrując status zwrotu.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych pozycji możesz wydać zwrot i zwrócić do magazynu odpowiednie pozycje.

Utwórz zwrot

Możesz utworzyć zwrot na podstawie istniejącego zamówienia z co najmniej jedną zrealizowaną pozycją pojedynczą, za którą nie dokonano jeszcze zwrotu kosztów. Jeśli nie zrealizowano jeszcze żadnych pozycji pojedynczych, należy dokonać zwrotu kosztów i zwrotu zamówienia do magazynu.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, którego koszty chcesz zwrócić.

 3. Kliknij Zwróć pozycje.

 4. Wprowadź ilość pozycji w zamówieniu, które są zwracane.

 5. W sekcji Opcje wysyłki zwrotu wybierz jedną z następujących opcji:

 6. Kliknij opcję Utwórz zwrot.

Jeśli zdecydujesz się utworzyć etykietę zwrotną, zostaniesz poproszony(-a) o jej utworzenie i wysłanie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Tworzenie i wysyłanie etykiet zwrotnych.

Filtruj zamówienia według statusu zwrotu

Możesz filtrować zamówienia według statusu zwrotu na stronie Zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę Otwórz, aby wyświetlić wszystkie otwarte zamówienia.

 3. Kliknij Filtry.

 4. Kliknij opcję Wybierz filtr, a następnie wybierz status Zwrot.

 5. Kliknij opcję Wybierz wartość, a następnie wybierz opcję Zwrot w toku lub Zwrócone, aby wyświetlić zwrócone zamówienia.

Anuluj zwrot

Jeśli utworzysz zwrot przez pomyłkę lub klient zmieni zdanie w kwestii żądania zwrotu, możesz anulować utworzony zwrot.

Zwroty można anulować tylko w następujących sytuacjach:

 • Nie zwrócono kosztów za zwrot.
 • Zwrot nie został zwrócony do magazynu.
 • Zwrot jest otwarty i nie został oznaczony jako zwrócony.
 • Zwrot nie ma etykiety zwrotnej.
 • Zwrot nie ma informacji o śledzeniu.
 • Realizacja zwrotu nie jest anulowana.

Po anulowaniu zwrotu nie możesz go reaktywować, ale możesz utworzyć nowy zwrot.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie dla zwrotu, który chcesz anulować.

 3. Kliknij przycisk ..., a następnie Anuluj zwrot.

 4. W oknie dialogowym kliknij Anuluj zwrot,, aby potwierdzić.

Zwracanie kosztów zamówienia

Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia, odsyłasz płatność klientowi. Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub jego części. Możesz również zwrócić koszty zamówienia bez tworzenia zwrotu, ale nie możesz utworzyć zwrotu po wypłaceniu zwrotu kosztów. W niektórych przypadkach możesz anulować zamówienie i wypłacić zwrot kosztów.

W ramach procesu zwrotu kosztów masz możliwość zwrotu pozycji do magazynu i wysłania e-maila z powiadomieniem do klienta. Jeśli nie ma płatności do zwrócenia, możesz zwrócić towary z zamówienia do magazynu.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments i wykonujesz zwrot kosztów, kwota ta jest odejmowana od Twojej następnej dostępnej wypłaty.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, a Twoja wypłata jest mniejsza od kwoty zwrotu, to możliwe są różne rozwiązania — w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz. Dla sklepów znajdujących się w:

 • Austrii, Danii, Niemczech, SRA Hongkong, Irlandii, Włoszech, Holandii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, pozostała część zwrotu zostanie potrącona z kolejnej wypłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie kwoty zwrotu.

 • Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, saldo zostanie pobrane z Twojego konta bankowego w dniu wypłaty.

Zwrot kosztów na konto klienta trwa do 10 dni roboczych.

Jeśli wypłata ujemnego salda nie powiedzie się, ponowna próba wypłaty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Więcej informacji na temat dokonywania zwrotów za pomocą Shopify Payments znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania dotyczące Shopify Payments.

Jeśli saldo Twojego konta Shopify Payments jest ujemne, możesz nie być w stanie dokonać zwrotu kosztów. Zwroty są wyszczególnione jako oczekujące do momentu dokonania transakcji sprzedaży na kwotę wystarczającą do uzyskania dodatniego salda na koncie Shopify Payments, co pozwala na dokonanie zwrotu.

Zwróć koszty całego zamówienia

Możesz dokonać pełnego zwrotu kosztów za wszystkie pozycje w zamówieniu.

Kroki:

Zwróć koszty części zamówienia

Możesz dokonać częściowego zwrotu kosztów za niektóre pozycje w zamówieniu. Następnie możesz dokonać dodatkowych częściowych zwrotów kosztów, dopóki nie osiągniesz całkowitej kwoty do zwrotu, która jest pierwotną kwotą zamówienia.

Jeśli klient dokonał zakupu z wykorzystaniem karty prezentowej i innej metody płatności, w przypadku częściowego zwrotu kosztów jest on dokonywany w pierwszej kolejności na kartę prezentową, do osiągnięcia pełnej kwoty dostępnej do zwrotu. Następnie pozostała część zwrotu jest dokonywana dla innych metod płatności. Możesz skorygować kwoty zwrotu ręcznie dla każdej metody płatności do kwoty dostępnej dla każdej z nich. Na przykład, jeśli na kartę prezentową ma zostać zwrócona kwota zwrotu częściowego wynosząca 50 $, ale na kartę kredytową można zwrócić do 20 $, można podzielić kwotę zwrotu i zwrócić 30 $ na kartę prezentową i 20 $ na kartę kredytową.

Kroki:

Zwróć zamówienie do magazynu

Jeśli nie ma płatności za zamówienie do zwrócenia, możesz zwrócić towary do magazynu bez tworzenia zwrotu towarów lub zwrotu kosztów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz wykonać zwrot do magazynu.

 3. Kliknij opcję Zwróć do magazynu.

 4. Wprowadź ilość pozycji w zamówieniu w celu zwrotu do magazynu.

 5. Kliknij opcję Zwróć pozycje do magazynu.

Oznacz zamówienie jako zwrócone

Po utworzeniu zwrotu, otrzymaniu pozycji od klienta i zwróceniu płatności, zamówienie jest zakończone. Jeśli zdecydujesz się na zwrot pozycji do magazynu w ramach zwrotu kosztów, zamówienie zostanie zamknięte automatycznie. Jeśli nie zwróciłeś(-aś) pozycji do magazynu, możesz oznaczyć zamówienie jako zwrócone po otrzymaniu pozycji od klienta.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz oznaczyć jako zwrócone.

 3. Kliknij opcję Oznacz jako zwrócone.

Przejrzyj historię transakcji zamówienia

Szczegółowa historia transakcji dla zamówienia jest wyświetlana w sekcji Oś czasu na stronie przeglądu zamówienia i obejmuje informacje o zwrotach towarów, zwrotach kosztów oraz zwrotach do magazynu.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo