Tworzenie zwrotów towarów i kosztów

W zależności od polityki zwrotów może być konieczne utworzenie zwrotów dla klientów w celu zwrotu zakupionych pozycji i płatności klienta. Jeśli szybko i skutecznie zwrócisz koszty zamówienia, pokażesz swoje zaangażowanie w obsługę klienta i zachęcisz klientów do ponownego złożenia zamówienia.

W panelu administracyjnym Shopify możesz tworzyć zwroty i nimi zarządzać, wysyłać instrukcje dotyczące wysyłki i etykiety zwrotne do klientów, śledzić zwrócone pozycje, zwracać sprawdzone pozycje do magazynu i dokonywać zwrotów płatności na rzecz swoich klientów.

Utwórz zwrot dla zamówienia

Możesz utworzyć zwrot dla zamówienia, aby ułatwić zarządzanie pozycjami, które klient chce zwrócić. Po utworzeniu zwrotu możesz wysłać do klienta wszelkie informacje dotyczące wysyłki zwrotnej i śledzić zwrot. Użyj strony Zamówienia, aby zarządzać wszystkimi zwrotami, filtrując status zwrotu.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych pozycji możesz dokonać zwrotu kosztów oraz zwrócić odpowiednie pozycje do magazynu.

Utwórz zwrot

Możesz utworzyć zwrot na podstawie istniejącego zamówienia z co najmniej jedną zrealizowaną pozycją pojedynczą, za którą nie dokonano jeszcze zwrotu kosztów. Jeśli nie zrealizowano jeszcze żadnych pozycji pojedynczych, należy dokonać zwrotu kosztów i zwrotu zamówienia do magazynu.

Jeśli zakupiłeś(-aś) etykietę wysyłkową dla zamówienia, ale jej nie używasz, unieważnij etykietę przed utworzeniem zwrotu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, którego koszty chcesz zwrócić.

 3. Kliknij Powrót.

 4. W sekcji Wybierz pozycje zwrotu wprowadź ilość zwracanych pozycji.

 5. W sekcji Opcje wysyłki zwrotu wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wybierz opcję Utwórz etykietę zwrotną, aby utworzyć etykietę wysyłkową zwrotu dla swojego klienta. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twoja główna lokalizacja i adres wysyłki klienta znajdują się w USA.
 • Wybierz opcję Prześlij etykietę zwrotną, aby przesłać etykietę wysyłkową zwrotu dla swojego klienta. Na stronie Dodaj etykietę zwrotną załaduj plik PDF lub JPEG dla etykiety wysyłkowej. Możesz wprowadzić Numer śledzenia i Przewoźnika, jeśli posiadasz te informacje.
 • Wybierz opcję Brak wysyłki zwrotnej, aby utworzyć zwrot bez żadnych informacji o wysyłce zwrotnej.
 1. Kliknij opcję Utwórz zwrot.

Jeśli zdecydujesz się utworzyć etykietę zwrotną, zostaniesz poproszony(-a) o jej utworzenie i wysłanie. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Tworzenie i wysyłanie etykiet zwrotnych.

Zamknij zwrot

Po zrealizowaniu wszystkich zaległych zadań dla zwrotu możesz zamknąć zwrot.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie dla zwrotu, który chcesz zamknąć.

 3. Na karcie Zwrot w toku kliknij przycisk ..., a następnie kliknij Zamknij zwrot.

Filtruj zamówienia według statusu zwrotu

Możesz filtrować zamówienia na stronie Zamówienia według statusu zwrotu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę Otwórz, aby wyświetlić wszystkie otwarte zamówienia.

 3. Kliknij Filtry.

 4. Kliknij opcję Wybierz filtr, a następnie wybierz status Zwrot.

 5. Kliknij opcję Wybierz wartość, a następnie wybierz opcję Zwrot w toku lub Zwrócone, aby wyświetlić zwrócone zamówienia.

Anuluj zwrot

Jeśli utworzysz zwrot przez pomyłkę lub klient zmieni zdanie w kwestii żądania zwrotu, możesz anulować utworzony zwrot.

Zwroty można anulować tylko w następujących sytuacjach:

 • Nie zwrócono kosztów za zwrot.
 • Zwrot nie został zwrócony do magazynu.
 • Zwrot jest otwarty i nie został oznaczony jako zwrócony.
 • Zwrot nie ma etykiety zwrotnej Shopify Shipping.
 • Realizacja zwrotu nie jest anulowana.

Po anulowaniu zwrotu nie możesz go reaktywować, ale możesz utworzyć nowy zwrot.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie dla zwrotu, który chcesz anulować.

 3. Na karcie Zwrot w toku kliknij przycisk ..., a następnie kliknij Anuluj zwrot.

 4. W oknie dialogowym kliknij Anuluj zwrot,, aby potwierdzić.

Zwróć koszty zamówienia

Gdy dokonujesz zwrotu kosztów zamówienia, odsyłasz płatność klientowi. Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub jego części. Możesz również zwrócić koszty zamówienia bez tworzenia zwrotu, ale nie możesz utworzyć zwrotu po wypłaceniu zwrotu kosztów. W niektórych przypadkach możesz anulować zamówienie i wypłacić zwrot kosztów.

W ramach procesu zwrotu kosztów masz możliwość zwrotu pozycji do magazynu i wysłania e-maila z powiadomieniem do klienta. Jeśli nie ma płatności do zwrócenia, możesz zwrócić towary z zamówienia do magazynu.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments i dokonujesz zwrotu kosztów, kwota ta jest odejmowana od Twojej następnej dostępnej wypłaty. W większości przypadków zwrot kosztów jest oznaczony jako Oczekujący przez maksymalnie 2 dni robocze, a otrzymanie zwróconej kwoty przez klienta może trwać do 10 dni roboczych.

Numer referencyjny nabywcy (ARN) znajduje się na osi czasu zamówienia w szczegółach zwrotu kosztów. Numery ARN są dostępne dla wszystkich zwrotów kosztów dokonywanych w ramach usługi Shopify Payments, które są wysyłane na karę Visa lub Mastercard.

Numery ARN mogą być używane przez banki i dostawców kart kredytowych do śledzenia transakcji. Jeśli klient twierdzi, że nie otrzymał zwrotu kosztów, podaj mu numer ARN i poradź, by skontaktował się z dostawcą jego karty kredytowej w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, a Twoja wypłata jest mniejsza od kwoty zwrotu, to możliwe są różne rozwiązania w zależności od lokalizacji Twojego sklepu:

 • W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Danii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii środki zostaną pobrane z Twojego konta bankowego. Pobranie nastąpi w dniu wypadającym poza standardowym harmonogramem wypłat.

 • Jeśli pobranie nie powiedzie się, kolejna próba zostanie podjęta w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli ta ponowna próba nie powiedzie się, musisz zmienić swoje konto bankowe Shopify Payments albo spłacić ujemne saldo ręcznie.

 • We wszystkich innych krajach pozostała część zwrotu jest odejmowana od następnej wypłaty do momentu pokrycia zwróconej kwoty.

Jeśli na koncie Shopify Payments wyświetlane jest saldo ujemne, a na osi czasu zamówienia od ponad 2 dni roboczych wyświetla się status zwrotu kosztów Oczekujące, wynik zależy od lokalizacji sklepu:

 • We Francji, Rumunii, Singapurze, Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong lub Japonii ujemne saldo zostanie skompensowane przez przyszłą sprzedaż.
 • Jeśli znajdujesz się w Europie i korzystasz z konta bankowego w walucie innej niż euro, ujemne saldo zostanie skompensowane przez przyszłą sprzedaż.
 • We wszystkich innych krajach i walutach Twoje konto bankowe zostanie obciążone z tytułu ujemnego salda.

W zależności od wysokości salda i okresu zaległych płatności zespół Shopify ds. odzyskiwania strat może skontaktować się bezpośrednio z właścicielem sklepu, aby rozwiązać problem ujemnego salda i zapewnić odpowiedni stan konta Shopify Payments.

Jeśli masz pytania dotyczące ujemnego salda, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Zwróć koszty całego zamówienia

Możesz dokonać pełnego zwrotu kosztów za wszystkie pozycje w zamówieniu.

Kroki:

Zwróć koszty części zamówienia

Możesz dokonać częściowego zwrotu kosztów za niektóre pozycje w zamówieniu. Następnie możesz dokonać dodatkowych częściowych zwrotów kosztów, dopóki nie osiągniesz całkowitej kwoty do zwrotu, która jest pierwotną kwotą zamówienia.

Jeśli klient dokonał zakupu z wykorzystaniem karty prezentowej i innej metody płatności, w przypadku częściowego zwrotu kosztów jest on dokonywany w pierwszej kolejności na kartę prezentową, do osiągnięcia pełnej kwoty dostępnej do zwrotu. Następnie pozostała część zwrotu jest dokonywana dla innych metod płatności. Możesz skorygować kwoty zwrotu ręcznie dla każdej metody płatności do kwoty dostępnej dla każdej z nich. Na przykład, jeśli na kartę prezentową ma zostać zwrócona kwota zwrotu częściowego wynosząca 50 $, ale na kartę kredytową można zwrócić do 20 $, można podzielić kwotę zwrotu i zwrócić 30 $ na kartę prezentową i 20 $ na kartę kredytową.

Kroki:

Zwróć zamówienie do magazynu

Jeśli nie ma płatności za zamówienie do zwrócenia, możesz zwrócić towary do magazynu bez tworzenia zwrotu towarów lub zwrotu kosztów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz wykonać zwrot do magazynu.

 3. Kliknij opcję Zwróć do magazynu.

 4. Wprowadź ilość pozycji w zamówieniu w celu zwrotu do magazynu.

 5. Kliknij opcję Zwróć pozycje do magazynu.

Oznacz zamówienie jako zwrócone

Po utworzeniu zwrotu, otrzymaniu pozycji od klienta i zwróceniu płatności, zamówienie jest zakończone. Jeśli zdecydujesz się na zwrot pozycji do magazynu w ramach zwrotu kosztów, zamówienie zostanie zamknięte automatycznie. Jeśli nie zwróciłeś(-aś) pozycji do magazynu, możesz oznaczyć zamówienie jako zwrócone po otrzymaniu pozycji od klienta.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz oznaczyć jako zwrócone.

 3. Kliknij opcję Oznacz jako zwrócone.

Przejrzyj historię transakcji zamówienia

Szczegółowa historia transakcji dla zamówienia jest wyświetlana w sekcji Oś czasu na stronie przeglądu zamówienia i obejmuje informacje o zwrotach towarów, zwrotach kosztów oraz zwrotach do magazynu.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo