Zwrot kosztów i anulowanie zamówień

W zależności od polityki zwrotów czasami konieczne może być zwrócenie kosztów lub anulowanie zamówienia. Zwracając koszty zamówienia w szybki i profesjonalny sposób, okazujesz swoje zaangażowanie w obsługę klienta i możesz zachęcić go do ponownego złożenia zamówienia.

Możesz zwrócić koszty całego zamówienia lub jego części. W pewnych okolicznościach można anulować zamówienie i dokonać zwrotu kosztów.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments i wykonujesz zwrot, kwota jest odejmowana od Twojej następnej dostępnej wypłaty.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, a Twoja wypłata nie ma wystarczającej ilości środków na zwrot, to możliwości są różne w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz. Dla sklepów znajdujących się w:

 • Dania, Niemcy, Hongkong, Irlandia, Włochy, Holandia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Nowa Zelandia i Wielka Brytania, pozostała część zwrotu zostanie odjęta od następnej wypłaty aż do momentu pełnego pokrycia kwoty zwrotu.

 • Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, saldo zostanie pobrane z Twojego konta bankowego w dniu wypłaty.

Zwrot kosztów na konto klienta trwa do 10 dni roboczych.

Jeśli wypłata ujemnego salda nie powiedzie się, ponowna próba wypłaty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Więcej informacji na temat dokonywania zwrotów za pomocą Shopify Payments znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania dotyczące Shopify Payments.

Zwróć koszty całego zamówienia

Zwrot kosztów zamówienia skutkuje odesłaniem płatności z powrotem do klienta. Po zwróceniu kosztów zamówienia masz możliwość zwrotu pozycji do magazynu i wysłania powiadomienia e-mailem do klienta.

Pozycje w zamówieniu są sortowane według statusu realizacji.

Jeśli zwrócisz koszty zamówienia w postaci kredytu sklepowego za pośrednictwem Shopify POS, możesz zwrócić daną kwotę przy użyciu pierwotnej metody płatności w późniejszym czasie. Więcej informacji na temat Shopify POS można znaleźć w sekcji Punkt sprzedaży (POS).

Jeśli saldo Twojego konta Shopify Payments jest ujemne, możesz nie być w stanie dokonać zwrotu kosztów. Zwroty są wyszczególnione jako oczekujące do momentu dokonania transakcji sprzedaży na kwotę wystarczającą do uzyskania dodatniego salda na koncie Shopify Payments, co pozwala na dokonanie zwrotu.

Kroki:

Zwróć koszty części zamówienia

Możesz dokonać częściowego zwrotu kosztów za niektóre pozycje w zamówieniu. Następnie możesz dokonać dodatkowych częściowych zwrotów kosztów, dopóki nie osiągniesz całkowitej kwoty do zwrotu, która jest pierwotną kwotą zamówienia.

Jeśli zwrócisz koszty zamówienia w postaci kredytu sklepowego za pośrednictwem Shopify POS, możesz zwrócić daną kwotę przy użyciu pierwotnej metody płatności w późniejszym czasie. Więcej informacji na temat Shopify POS można znaleźć w sekcji Punkt sprzedaży (POS).

Kroki:

Anuluj zamówienie

Jeśli zamówienie jest fałszywe, klient żąda anulowania lub pozycja została zamówiona i jest niedostępna, może być konieczne anulowanie zamówienia.

Zamówienia można anulować tylko w następujących sytuacjach:

 • Nie otrzymałeś(-aś) płatności za zamówienie.
 • Otrzymałeś(-aś) płatność za zamówienie, ale żadne pozycje nie zostały zrealizowane.

Jeśli anulujesz zrealizowane zamówienie, musisz ręcznie anulować wszelkie realizacje. Anulowanie realizacji w Shopify nie zatrzymuje procesu realizacji, który jest w toku.

Jeśli pobrano płatność za zamówienie, w przypadku anulowania zamówienia zostanie wykonany pełny zwrot. Nie możesz wykonać częściowego zwrotu w przypadku anulowania zamówienia.

Aby anulować opłaty transakcyjne z dowolnego powodu, musisz zwrócić koszty powiązanego zamówienia z panelu administracyjnego Shopify. Jeśli rachunek nie został wystawiony w momencie zwrotu kosztów zamówienia, nie zostaniesz obciążony(-a) opłatami transakcyjnymi. Jeśli opłaty transakcyjne zostały już rozliczone, naliczona kwota zostanie przekazana na Twoje konto. Jeśli anulujesz zamówienie bez zwrotu płatności, nie otrzymasz kredytu na opłatę transakcyjną.

Po anulowaniu zamówienia informacje o tym, jakie pozycje są zwracane do magazynu i dla jakich zwrócono koszty, są zapisywane na osi czasu zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz anulować.

 3. Kliknij Więcej czynności > Anuluj zamówienie.

 4. Jeśli płatność została zarejestrowana, wyświetlane są szczegóły dotyczące zwrotu kosztów.

 5. Jeśli nie chcesz, aby zwrócone towary zostały zwrócone do magazynu, usuń zaznaczenie opcji Zwróć pozycje do magazynu.

 6. Wybierz powód anulowania z menu rozwijanego.

 7. Jeśli nie chcesz powiadomić klienta o anulowaniu, odznacz opcję Wyślij powiadomienie do klienta.

 8. Kliknij Anuluj zamówienie.

Usuń zamówienie

Usunięte zamówienia są usuwane z panelu administracyjnego Shopify i nie są już śledzone w raportach. Można usunąć tylko następujące typy zamówień:

 • zamówienia opłacone za pomocą ręcznej metody płatności
 • zamówienia, które zostały najpierw utworzone w wersji roboczej, a następnie zostały zaznaczone jako opłacone
 • zamówienia, które zostały zaimportowane poprzez Shopify API
 • zamówienia testowe

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zarchiwizowane lub anulowane zamówienie.

 3. Kliknij Usuń to zamówienie na dole strony.

Przejrzyj historię transakcji zamówienia

Historię transakcji, która obejmuje zwroty kosztów, można wyświetlić w sekcji Oś czasu na stronie przeglądu zamówienia.

Oś czasu przedstawia czas otrzymania zwrotu kosztów przez klienta.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo