Sipariş durumu

Siparişler sayfanızda her bir siparişin sipariş durumu, ödeme durumu ve gönderim durumu vardır. Durumlar, siparişlerinizin ilerlemesini takip etmenize yardımcı olur. Siparişlerinizi, Siparişler sayfasında duruma göre filtreleyebilirsiniz.

Sipariş durumu

Her sipariş aşağıdaki durumlardan birine sahiptir:

 • Açık
 • Arşivlendi
 • İptal edildi

Yeni bir sipariş Açık durumuyla başlar. Sipariş gönderildikten, iptal edildikten veya para iadesi yapıldıktan sonra siparişi arşivleyebilirsiniz. Bir sorun varsa ve siparişi iptal etmeniz veya siparişin para iadesini yapmanız gerekiyorsa, sipariş durumu İptal edildi olarak güncellenir.

Ödeme durumu

Her sipariş, aşağıdaki ödeme durumlarından birine sahiptir:

 • Yetkilendirildi
 • Vadesi geçmiş
 • Ödendi
 • Kısmi para iadesi yapıldı
 • Kısmen ödendi
 • Ödeme beklemede
 • Para iadesi yapıldı
 • Ödenmedi
 • Geçersiz kılındı

Ödendi veya kısmen ödendi: Bir kredi kartı ödemesi kaydedildiğinde veya çevrimdışı ya da özel ödeme yöntemi kullanılarak yapılan bir ödeme alındı olarak işaretlendiğinde, siparişin ödeme durumu Ödendi olur. Bir sipariş için ödemeyi kaydettiğinizde, siparişin tam değerinin ne kadarını kaydetmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Siparişin tam tutarından daha azını kaydederseniz siparişin ödeme durumu Kısmen ödendi olur.

Ödeme bekleniyor: Durumunda Ödeme bekleniyor ifadesinin yer aldığı siparişler henüz ödenmemiştir. Sipariş ödeme şartlarında belirlenen son tarihe kadar ödenmezse sipariş durumu Vadesi geçmiş olarak güncellenir.

Yetkilendirildi: Ödeme ayarlarınıza bağlı olarak, ödemeler manuel veya otomatik olarak kaydedilir. Mağazanız manuel kaydetmeye ayarlandıysa yeni kredi kartı ödemelerinin durumu Yetkilendirildi olur.

Para iadesi yapıldı, kısmen para iadesi yapıldı veya geçersiz kılındı: Bir siparişi iptal ettiğinizde ödeme durumu, Para iadesi yapıldı veya Geçersiz kılındı şeklinde değişir. Ödemenin henüz kaydedilmediği bir siparişin ödeme durumu Geçersiz kılındı olarak listelenir. Kaydedilen ödemeler içeren siparişler için ödeme, Para iadesi yapıldı olur. Kaydedilen ödeme içeren bir siparişin para iadesini kısmen yaparsanız durum, Kısmen para iadesi yapıldı olur.

Gönderim durumu

Siparişin gönderim durumu

 • Gönderildi
 • Gönderilmedi
 • Kısmi gönderim yapıldı
 • Planlandı
 • Beklemeye alınmış

Bir sipariş verildiğinde, ödeme ayarlarında ödemeyi otomatik olarak kaydetmeyi ve siparişin tüm satır öğelerini otomatik olarak göndermeyi seçmediğiniz sürece siparişin gönderim durumu, Gönderilmedi'dir.

Siparişteki ürünlerin tümünü değil, bazılarını gönderdiyseniz siparişin gönderim durumu Kısmen gönderildi olur. Bir siparişteki tüm ürünleri gönderdiğinizde durum, Gönderildi olarak listelenir.

Gönderim tarihine ulaşılana kadar, Önceden ödenmiş abonelik siparişleri, Planlandı durumuna sahiptir. Gönderim tarihine ulaşıldığında sipariş durumu, Gönderilmedi olarak güncellenir ve ardından, siparişi gönderebilirsiniz.

Ödeme sayfasında müşterilere yukarı satış teklifleri sunulduğunda, sipariş gönderim durumu geçici bir süre için Beklemede olarak ayarlanır. Bir gönderim Beklemede durumundayken, sipariş için envanter rezerve edebilirsiniz. Ancak gönderim beklemede durumu serbest bırakılıncaya ve sipariş gönderim durumu Gönderilmedi olarak değiştirilinceye kadar siparişi gönderemezsiniz.

Manuel gönderim beklemesine sahip gönderimlerin gönderim durumu Beklemede olarak görünür.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene