Görsel düzenleyicisini kullanma

Shopify yöneticinizde kullanmak istediğiniz görselleri düzenlemek ve yeniden boyutlandırmak için görsel düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Görsellerinizi düzenlemeden önce, görsellerinizin en/boy oranlarının web sitelerindeki görünümlerini nasıl etkilediğini anlamanız gerekir.

Görsellerin en/boy oranını anlama

En/Boy oranı, bir görselin genişliğinin yüksekliğine oranıdır. Örneğin, boyutları 200 x 400 piksel olan bir görselin en/boy oranı 1:2'dir. 150 x 450 boyutlarındaki bir görselin en/boy oranı 1:3 olur.

Boyutları farklı olan görseller aynı en/boy oranına sahip olabilir. Görsellerin aynı en/boy oranında olup olmadıklarını hesaplamak için her bir görselin genişliğini yüksekliğine bölün ve ardından sonuçları karşılaştırın.

Belirli bir türdeki tüm görseller için tutarlı bir en/boy oranı kullanıldığında bu görsellerin tümü aynı boyutta gösterilir ve böylece yan yana dizilimde daha iyi bir görüntü elde edilir. Örneğin bir koleksiyon dahilinde ürün görsellerinizin aynı boyutta gösterilmesini istiyorsanız bu görsellerin aynı en/boy oranına sahip olması gerekir.

Görsellerinizi kırparak aynı en/boy oranında olmalarını sağlamak için görsel düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Görsel düzenleyicisini açma

Ürün görsellerinizi düzenlemek için görsel düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

 2. Düzenlemek istediğiniz görseli içeren ürünün adına tıklayın.

 3. Medya bölümünde, düzenlemek istediğiniz ürün görseline tıklayın.

Görseli kırpma

Görseli kırparak bir bölümünü çıkartabilirsiniz. Bu işlem, görselin yalnızca bir bölümünü görüntülemek istediğinizde veya görselin en/boy oranını değiştirmeniz gerektiğinde faydalı olur.

Adımlar:

 1. Kırp'a tıklayın.
 2. Görselin elinizde tutmak istediğiniz alanını çerçeve içine alın:

  • Görseli kırparak özel bir boyuta getirmek için Serbest biçim'e tıklayın. Vurgulanan alanın köşelerine tıklayıp köşeleri sürükleyebilir veya vurgulanan alanın içine tıklayıp bu alanı farklı bir konuma sürükleyebilirsiniz.
  • Görseli kırparken aynı en/boy oranını kullanmak iç Orijinal'e tıklayın. Vurgulanan alanın köşelerine tıklayıp sürükleyerek alanı yeniden boyutlandırabilir veya vurgulanan alanın içine tıklayıp alanı farklı bir konuma sürükleyebilirsiniz. Yeniden boyutlandırdığınızda, en/boy oranı orijinal görselle aynı olur.
  • Görseli kırparak kare haline getirmek için Kare'ye tıklayın. Karenin köşelerine tıklayıp sürükleyerek alanı yeniden boyutlandırabilir veya karenin içine tıklayıp kareyi farklı bir konuma sürükleyebilirsiniz. Yeniden boyutlandırdığınızda, karenin en/boy oranı aynı kalır.
 3. Görseli kırpmak için Uygula'ya tıklayın.

 4. Görsel düzenleyicisinde düzenleme yapmayı tamamladığınızda Kaydet'e tıklayın.

Görsel üzerinde çizim yapma

Çizgi eklemek, görselin bir bölümünü vurgulamak veya tasarım eklemek amacıyla görsel üzerinde çizim yapmak isteyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Çiz'e tıklayın.
 2. Bir renk ve fırça boyutu seçin.
 3. Görselin üzerine tıklayıp imleci sürükleyerek çiziminizi yapın.
 4. Çizimi eklemek için Uygula'ya tıklayın.
 5. Görsel düzenleyicisinde düzenleme yapmayı tamamladığınızda Kaydet'e tıklayın.

Çizimin tamamını veya bir bölümünü silmek için silgi aracını kullanabilirsiniz. Silgi, orijinal görselde yer alan hiçbir şeyi silmez.

Görseli yeniden boyutlandırma

Bir görseli yeniden boyutlandırarak gerçek boyutunu değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Yeniden boyutlandır'a tıklayın.
 2. Görsel için yeni genişliği girin. Varsayılan olarak, görüntünün en boy oranını korumak için görüntü yüksekliğini otomatik olarak güncelleyen En/Boy oranını kilitle seçeneği etkindir. Bir görselin yalnızca yüksekliğini veya genişliğini ayarlamak istiyorsanız En/Boy oranını kilitle seçeneğine tıklayarak ayarın seçimini kaldırın. Görselinizi En/Boy oranını kilitle devre dışı bırakılmışken yeniden boyutlandırmak görseli bozabilir.
 3. Görseli yeniden boyutlandırmak için Bitti'ye tıklayın.
 4. Görsel düzenleyicisinde düzenleme yapmayı tamamladığınızda Kaydet'e tıklayın.

Görselin yönünü değiştirme

Bir görseli çevirerek veya döndürerek görüntü yönünü değiştirebilirsiniz. Ayrıca, görseli kendi çerçevesi içinde eğik duruma getirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Döndür'e tıklayın.
 2. Görselin yönünü değiştirmek için:

  • Görselin yönünü döndürmek için Saat yönünde döndür'e tıklayın.
  • Görseli çevirmek için Dikey çevir veya Yatay çevir düğmelerine tıklayın.
 3. Görselin yönünü değiştirmek için Uygula'ya tıklayın.

 4. Görsel düzenleyicisinde düzenleme yapmayı tamamladığınızda Kaydet'e tıklayın.

Bir görselin arka planını kaldırma veya değiştirme

Görsel düzenleyicisinde bir görselin arka planını kaldırmak veya değiştirmek için Shopify Magic'i kullanabilirsiniz.

Shopify Magic ile medya oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Görselde yapılan değişiklikleri geri alma

Bir görseli Shopify görsel düzenleyicisini kullanarak değiştirdiğinizde, değişiklikler kaydedildikten sonra bile tüm değişiklikleri silip orijinal görsele dönmeyi tercih edebilirsiniz. Değiştirilen bir görseli eski haline döndürme işlemi geri alınamaz. Bu nedenle, görselde yapılan herhangi bir değişikliği yeniden uygulamak veya tutmak isterseniz bunu manuel olarak yapmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Revert to original'a (Aslına döndür) tıklayın.
 2. Revert image to original? (Görsel aslına döndürülsün mü?) iletişim kutusunda, Revert'e (Aslına Döndür) tıklayın.

Değişikliğin tamamlandığını gösteren bir Reverted to original (Aslına döndürüldü) mesajı görüntülenir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene