Giới thiệu Chương trình liên kết

Chương trình liên kết của Shopify có sự tham gia của doanh nhân, nhà giáo dục, người có ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung và những người khác giới thiệu đối tượng kinh doanh đến với Shopify. Chương trình miễn phí tham gia, đồng thời cho phép các đơn vị liên kết kiếm tiền từ đối tượng và nhận hoa hồng từ mỗi lần giới thiệu thương nhân mới trên Shopify. Đơn vị liên kết có thể kiếm được trung bình 58 USD trên mỗi người dùng đăng ký gói trả phí qua liên kết dành cho đơn vị liên kết duy nhất của bạn. Để tối đa thu nhập của bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ mỗi người giới thiệu để chuyển họ từ gói dùng thử sang gói trả phí.

<% = render ' partials/special_pages/affiliates_index '% >

Không tìm được câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify