Giới thiệu Chương trình liên kết của Shopify

Chương trình liên kết Shopify có sự tham gia của doanh nhân, giảng viên, người có tầm ảnh hưởng và người sáng tạo nội dung. Họ truyền cảm hứng và hướng dẫn cho đối tượng về hoạt động khởi nghiệp trên Shopify. Ngoài ra còn có những người giới thiệu các đối tượng có chí hướng kinh doanh đến với Shopify. Chương trình miễn phí tham gia, đồng thời cho phép bạn kiếm tiền từ đối tượng và nhận hoa hồng từ mỗi lần giới thiệu thương nhân mới trên Shopify. Là đơn vị liên kết, bạn có thể kiếm được hoa hồng trên mỗi người dùng đăng ký gói trả phí qua liên kết theo dõi dành cho đơn vị liên kết.

Để đăng ký Chương trình liên kết Shopify, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bạn sở hữu và vận hành trang web đang hoạt động
  • Bạn đã thiết lập đối tượng
  • Bạn tạo nội dung gốc, ví dụ như các khóa học trực tuyến, bài viết blog, video hoặc hướng dẫn
  • Bạn đã có kinh nghiệm về thương mại, khởi nghiệp, Shopify hoặc nền tảng thương mại điện tử khác
  • Bạn đã đọc Điều khoản Chương trình tiếp thị liên kết của Shopify

Impact là gì?

Impact là nền tảng theo dõi đơn vị liên kết bên thứ ba đáng tin cậy, có chức năng lưu trữ Chương trình liên kết Shopify. Impact cung cấp tính năng theo dõi bên thứ ba, báo cáo thời gian thực và thanh toán hoa hồng hàng tháng cho các đơn vị liên kết của Shopify.

Tôi đã được phê duyệt cho Chương trình liên kết Shopify qua tài khoản Đối tác Shopify. Tôi có cần đăng ký lại qua Impact không?

Có, quá trình di chuyển sẽ không tự động diễn ra vì đây là Chương trình liên kết hoàn toàn mới. Bạn phải chủ động đăng ký với Impact và chuyển đổi tất cả liên kết giới thiệu hiện có trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 để tiếp tục kiếm tiền qua Chương trình liên kết Shopify. Để biết thêm thông tin và xem lại một số câu hỏi thường gặp, hãy tham khảo hướng dẫn Giới thiệu Impact.

Làm thế nào để biết đơn đăng ký của tôi có được chấp nhận hay không?

Shopify sẽ đánh giá kỹ lưỡng từng đơn đăng ký. Nếu đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email xác nhận phê duyệt kèm các bước tiếp theo để bắt đầu. Trong hầu hết trường hợp, đơn đăng ký tham gia Chương trình liên kết của Shopify được xử lý trong vòng 5 ngày làm việc.

Do số lượng đơn đăng ký lớn, chúng tôi không thể cung cấp ý kiến phản hồi về các đơn đăng ký bị từ chối.

Lượt giới thiệu được theo dõi như thế nào?

Sau khi được chấp nhận tham gia Chương trình liên kết Shopify, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào Impact và tạo liên kết giới thiệu. Hãy sử dụng liên kết này để chuyển hướng đối tượng đến trang đích của Shopify và nhận hoa hồng cho mỗi lượt giới thiệu đủ điều kiện.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu khi làm đơn vị liên kết?

Đơn vị liên kết của Shopify nhận tiền dựa vào lượt giới thiệu. Thu nhập này thay đổi tùy theo địa điểm của thương nhân mà bạn giới thiệu. Để tìm hiểu thêm, tham khảo thu nhập dành cho Đơn vị liên kết của Shopify.

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Chương trình liên kết Shopify sử dụng Impact để phát hành khoản thanh toán. Impact yêu cầu số dư tối thiểu 10 USD (hoặc số tiền xấp xỉ tương đương bằng đơn vị tiền tệ địa phương của bạn) để bạn có thể rút số dư tài khoản. Khi đạt số dư tối thiểu, bạn có thể rút số dư tài khoản và gửi đến tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal của mình. Đơn vị liên kết có thể chọn nhận thanh toán khi số dư của họ đạt đến một mức nhất định hoặc theo chu kỳ hai tuần một lần.

Tôi có thể theo dõi những thông tin gì về các thương nhân tôi giới thiệu?

Impact cho phép đối tác theo dõi hiệu suất của họ dựa trên một loạt điểm dữ liệu khác nhau. Để xem tất cả báo cáo có sẵn, hãy đăng nhập vào tài khoản Impact và chọn Báo cáo từ thanh điều hướng ở trên cùng, sau đó nhấp vào Tất cả báo cáo.

Hướng dẫn về thương hiệu của Shopify là gì?

Xem hướng dẫn về thương hiệu của Shopify để đảm bảo bạn sử dụng hướng dẫn xây dựng thương hiệu đúng cách. Bằng việc sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi, bạn cho biết đã chấp nhận Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu của Shopify và hiểu rằng việc vi phạm các hướng dẫn này sẽ dẫn đến chấm dứt thỏa thuận với Shopify qua tài khoản Impact.