API multimediów dla produktów i składnia Liquid

Podgląd programisty sprawia, że zdjęcia, filmy i modele 3D produktów są dostępne dla partnerów w celach testowych i rozwojowych. Służy do tego składnia Liquid dla multimediów produktu. API GraphQL Admin umożliwia programistom tworzenie, pobieranie, aktualizowanie i usuwanie zasobów multimedialnych.

Filmy i modele 3D dla produktów są teraz dostępne w sklepach w fazie rozwoju z włączonym podglądem programisty Unite.

Składnia Liquid dla multimediów produktu

Jeśli jesteś programistą szablonu, możesz użyć języka Liquid, aby dodać multimedia produktu (zdjęcia, filmy, modele 3D) do szablonu sklepu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Informacje o języku Liquid.

Interfejsy Admin GraphQL API dla multimediów produktu

Interfejs API GraphQL Admin pozwala na zarządzanie różnymi typami multimediów powiązanych z produktami sprzedawców. Więcej informacji na temat różnych typów multimediów produktów oraz sposobów korzystania z interfejsu API Shopify można znaleźć w przewodniku dotyczącym pracy z interfejsem API dla multimediów produktów.

Multimedia produktu są niedostępne w API REST. Ta funkcja nie ma wpływu na interakcje z obrazami produktów za pomocą punktów końcowych API REST.