Produktmedia-API och Liquid syntax

Förhandsgranskningen av utvecklare gör bilder, videor och 3D-modeller för produkter tillgängliga för partners för testning och utveckling med hjälp av produktmedia Liquid syntax. GraphQL Admin API låter utvecklare skapa, hämta, uppdatera och ta bort medietillgångar.

Videor och 3D-modeller för produkter finns nu tillgängliga i utvecklarbutiker med Unite utvecklarförhandsgranskning aktiverad.

Produktmedia Liquid syntax

Om du är en temautvecklare kan du använda Liquid för att lägga till en produkts media (bilder, videoklipp, 3D-modeller) till en butiks tema. Du hittar mer information i vårt Liquid-referensmaterial.

Produktmedia GraphQL Admin API

Du kan använda GraphQL Admin API för att hantera olika typer av media associerade med handlares produkter. Du hittar mer information om de olika typerna av produktmedier och hur du använder Shopifys API för att arbeta med dem, i arbeta med produktmedias API-guide.

Produktmedia är inte tillgängligt i REST API. Funktionen har inga konsekvenser om du interagerar med produktbilder med hjälp av REST API-slutpunkterna.