Produktmedia-API och Liquid syntax

Med hjälp av Liquid-syntax för produktmedia gör "Förhandsgranskning för utvecklare" bilder, videor och 3D-modeller för produkter tillgängliga för partners i test- och utvecklingssyfte. Med GraphQL Admin API kan utvecklare skapa, hämta, uppdatera och radera mediatillgångar.

Produktmedia Liquid syntax

Om du är en temautvecklare kan du använda Liquid för att lägga till en produkts media (bilder, videoklipp, 3D-modeller) till en butiks tema. Du hittar mer information i vårt Liquid-referensmaterial.

Produktmedia GraphQL Admin API

Du kan använda GraphQL Admin API för att hantera olika typer av media associerade med handlares produkter. Du hittar mer information om de olika typerna av produktmedier och hur du använder Shopifys API för att arbeta med dem, i arbeta med produktmedias API-guide.

Produktmedia är inte tillgängligt i REST API. Funktionen har inga konsekvenser om du interagerar med produktbilder med hjälp av REST API-slutpunkterna.