API for produktmedier og Liquid-syntaks

Forhåndsvisningen for utviklere gjør bilder, videoer og 3D-modeller for produkter tilgjengelige for partnere for testing og utvikling ved hjelp av produktmediet Liquid-syntaks. Med GraphQL Admin API kan utviklere opprette, hente, oppdatere og slette medieressurser.

Videoer og 3D-modeller for produkter er nå tilgjengelige i utviklerbutikker der forhåndsvisningen for Unite-utviklere er aktivert.

Produktmediet Liquid-syntaks

Hvis du er en temautvikler, kan du bruke Liquid til å legge til et produkts media (bilder, videoer, 3D-modeller) til butikkens tema. Du finner mer informasjon i Liquid-referansen.

Produktmediene GraphQL Admin API-er

Du kan bruke GraphQL Admin API til å administrere ulike typer medier knyttet til forhandlernes produkter. Du finner mer informasjon om de ulike typene produktmedier, og hvordan du kan bruke Shopifys API til å fungere med dem, i arbeid med API-veiledning for produktmedia.

Produktmediet er ikke tilgjengelig i REST API. Funksjonen har ingen konsekvenser hvis du samhandler med produktbilder med REST API-endepunktene.