การคืนเงินและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

บางครั้งคุณจะต้องคืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนสินค้าของคุณ ในการคืนเงินคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ คุณจะแสดงความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าและอาจกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้ออีกครั้งในอนาคต

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อได้ ในบางสถานการณ์ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วดำเนินการคืนเงินได้

หมายเหตุ: สามารถส่งการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินแบบเดิมได้เท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงวิธีการชำระเงินนั้นได้อีกต่อไป พวกเขาจะต้องติดต่อธนาคารหรือตัวแทนให้บริการวิธีการชำระเงินแบบเดิมเพื่อขอรับเงินหลังจากที่ได้ส่งเงินคืนไปแล้ว

หากคุณกำลังใช้ Shopify Payments และคุณดำเนินการคืนเงิน จะหักเงินรจำนวนนั้นออกจากการชำระเงินครั้งถัดไปที่คุณมี การคืนเงินมักจะใช้เวลา 3 ถึง 5 วันทำการในการคืนเครดิตให้ลูกค้าของคุณ หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์และการชำระเงินของคุณไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการคืนเงิน ระบบจะหักการคืนเงินส่วนที่เหลือออกจากการชำระเงินครั้งถัดไปจนกว่าจะคืนเงินครบตามจำนวน สำหรับภูมิภาคอื่นๆ ที่ใช้ Shopify Payments หากการชำระเงินของคุณไม่มีเงินเพียงพอ ระบบจะหักยอดคงเหลือจากบัญชีธนาคารของคุณในวันที่ทำการชำระเงิน

หากไม่สามารถชำระยอดคงเหลือคืน จะมีการชำระเงินนั้นอีกครั้งใน 3 วันทำการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเงินคืนด้วย Shopify Payments โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยใน Shopify Payments

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมด

การคืนเงินคำสั่งซื้อส่งผลให้ระบบคืนการชำระเงินให้ลูกค้า เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณมีตัวเลือกในการเติมสินค้าและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้า

ระบบจะจัดเรียงสินค้าในคำสั่งซื้อตามสถานะการจัดการสินค้าแบบครบวงจร

หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อเพื่อเก็บเครดิตโดยใช้ Shopify POS คุณสามารถคืนเงินจำนวนนั้นไปยังวิธีการชำระเงินแบบเดิมได้ในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify POS ให้ดูที่การขายสินค้าด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง หากมีการใช้รหัสส่วนลดกับคำสั่งซื้อ คุณสามารถคืนเงินจำนวนมากกว่าที่ลูกค้าได้จ่ายให้คุณได้ เลือกจำนวนเงินที่จะคืนอย่างรอบคอบ การคืนเงินไม่สามารถแก้คืนได้

ขั้นตอน:

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ระบุได้ในคำสั่งซื้อ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะถึงยอดรวมที่สามารถคืนเงินได้ ซึ่งก็คือจำนวนเงินเดิมของคำสั่งซื้อนั้น

หากคุณคืนเงินคำสั่งซื้อเพื่อเก็บเครดิตโดยใช้ Shopify POS คุณสามารถคืนเงินจำนวนนั้นไปยังวิธีการชำระเงินแบบเดิมได้ในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify POS ให้ดูที่การขายสินค้าด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง หากมีการใช้รหัสส่วนลดกับคำสั่งซื้อ คุณสามารถคืนเงินได้มากกว่าที่ลูกค้าได้จ่ายให้คุณ เลือกจำนวนเงินที่จะคืนอย่างรอบคอบ การคืนเงินไม่สามารถแก้คืนได้

ขั้นตอน:

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณยังไม่ได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
 • คุณได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดการสินค้า

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว คุณจะต้องยกเลิกการจัดการนั้นด้วยตนเอง

หากคุณคืนเงินให้ลูกค้าบางส่วนในขณะที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณสามารถกลับไปที่คำสั่งซื้อนั้นได้ในภายหลังแล้วดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติม

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อมีดังนี้:

 • คำสั่งซื้อนั้นเป็นการหลอกลวง
 • ลูกค้าเปลี่ยนใจ
 • ไม่มีสินค้าที่สั่งซื้อ

ข้อควรระวัง หากมีการใช้รหัสส่วนลดกับคำสั่งซื้อ คุณสามารถคืนเงินได้มากกว่าที่ลูกค้าได้จ่ายให้คุณ เลือกจำนวนเงินที่จะคืนอย่างรอบคอบ การคืนเงินไม่สามารถแก้คืนได้

หากต้องการยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องคืนเงินคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจาก Shopify admin ของคุณ หากยังไม่มีการออกใบเรียกเก็บเงินเมื่อมีการคืนเงินคำสั่งซื้อ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากคุณ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแล้ว จำนวนเงินที่เรียกเก็บจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการคืนเงิน คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนั้น

หลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน ระบบจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการเติมและการคืนเงินไว้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อนั้น

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกจากเมนูดรอปดาวน์

 5. หากคุณต้องการดำเนินการคืนเงินบางส่วน ให้ใช้ช่องจำนวนสินค้า ช่องการจัดส่ง หรือช่องยอดรวมของการคืนเงิน เพื่อแก้ไขจำนวนการคืนเงิน:

  ยกเลิกการคืนเงินคำสั่งซื้อ

  ตามค่าเริ่มต้น จะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวน

 6. หากคุณไม่ต้องการให้มีการเติมสินค้าที่คืนเงินในสินค้าคงคลังของคุณ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่เติมสินค้า

 7. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลบคำสั่งซื้อ

การลบคำสั่งซื้อจะลบบันทึกทั้งหมดออกจาก Shopify admin และประวัติคำสั่งซื้อของคุณ สามารถลบคำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ได้เท่านั้น:

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถลบคำสั่งซื้อได้ จะต้องมีการเก็บถาวรหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ดำเนินการชำระเงินผ่าน Shopify POS หรือารชำระเงินออนไลน์ของคุณสามารถเก็บถาวรได้ แต่ไม่สามารถลบได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่เก็บถาวรหรือยกเลิก

 3. คลิก ลบคำสั่งซื้อนี้ ที่ด้านล่างของหน้านั้น

ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการคืนเงิน ได้ในส่วนไทม์ไลน์ของหน้าภาพรวมของคำสั่งซื้อ

ไทม์ไลน์นั้นจะแสดงเมื่อมีการคืนเงินให้ลูกค้า

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี