การสร้างการคืนสินค้าและการคืนเงิน

คุณอาจต้องสร้างการคืนสินค้าเพื่อให้ลูกค้าส่งคืนสินค้าที่ซื้อแล้วและคืนเงินให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนสินค้าของคุณ หากคุณคืนเงินให้สินค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการแสดงความยึดมั่นในการบริการลูกค้าและอาจกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้ออีกครั้ง

คุณสามารถสร้างและจัดการการคืนสินค้า, ส่งคำแนะนำในการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้แก่ลูกค้า, ติดตามสินค้าถูกที่ส่งคืน, คืนสินค้าที่ตรวจสอบแล้วกลับสต็อก ตลอดจนคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อคุณดำเนินเรื่องการคืนเงิน

การสร้างการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ

คุณสามารถสร้างการส่งคืนสำหรับคำสั่งซื้อเพื่อช่วยจัดการรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนได้ หลังจากที่คุณสร้างการส่งคืนแล้วคุณสามารถส่งข้อมูลการจัดส่งคืนสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณ และติดตามการคืนสินค้าได้ โดยใช้หน้าคำสั่งซื้อเพื่อจัดการการส่งคืนทั้งหมดของคุณโดยการกรองสถานะการส่งคืน

หลังจากที่คุณได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งคืนแล้วคุณสามารถดำเนินการคืนเงินและเติมสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าสต็อกได้

สร้างการคืนสินค้า

คุณสามารถสร้างการคืนสินค้าได้จากคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้ว โดยต้องเป็นคำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการที่มีการจัดการแล้วและยังไม่ได้คืนเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากยังไม่มีสินค้าเฉพาะรายการที่ได้รับการจัดการแล้ว คุณควรคืนเงินและคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวแทน

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าดังกล่าว ให้ยกเลิกใบจ่าหน้า แล้วจึงสร้างการคืนสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน

 3. คลิกที่ “คืนสินค้า

 4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืน

 5. ในส่วนตัวเลือกการจัดส่งสินค้าส่งคืน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

 6. คลิก “สร้างการคืนสินค้า

หากคุณเลือกที่จะสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ระบบจะแจ้งให้คุณสร้างและส่งใบจ่าหน้า หากต้องการคำแนะนำ โปรดดูที่การสร้างและส่งใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

กรองคำสั่งซื้อตามสถานะการส่งคืน

คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อของคุณได้ตามสถานะการส่งคืน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกแท็บ “เปิด” เพื่อแสดงสินค้าค้างส่งทั้งหมด

 3. คลิกที่ “ตัวกรอง

 4. คลิกที่ “เลือกตัวกรอง” จากนั้นเลือก “สถานะการคืนสินค้า

 5. คลิกที่ “เลือกค่า” จากนั้นเลือก “อยู่ระหว่างการคืนสินค้า” หรือ “คืนสินค้าแล้ว” เพื่อให้ระบบแสดงคำสั่งซื้อที่ส่งคืนสินค้าแล้ว

ยกเลิกการคืนสินค้า

หากคุณสร้างการคืนสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือลูกค้าได้เปลี่ยนใจเรื่องการขอการคืนสินค้า คุณสามารถยกเลิกการคืนสินค้าที่คุณได้สร้างได้

คุณสามารถยกเลิกการคืนสินค้าได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

 • การคืนสินค้าไม่ได้รับเงินคืน
 • การคืนสินค้าไม่ได้คืนสินค้ากลับสต็อก
 • การคืนสินค้าเปิดอยู่และไม่ได้มีการระบุว่าคืนแล้ว
 • การคืนสินค้าไม่มีใบระบุการส่งคืน
 • การคืนสินค้าไม่มีข้อมูลการติดตามใดๆ
 • ไม่มีการยกเลิกการจัดการการคืนสินค้า

หลังจากที่คุณยกเลิกการคืนสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการคืนสินค้าอีกครั้งได้ แต่คุณสามารถสร้างการคืนสินค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อเพื่อเลือกรายการคืนสินค้าที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิกปุ่ม ... จากนั้นคลิก “ยกเลิกการส่งคืน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก “ยกเลิกการคืนสินค้า” เพื่อยืนยัน

การคืนเงินคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อ นั่นหมายความว่าคุณจะส่งเงินที่ได้รับจากการชำระเงินกลับไปยังลูกค้า โดยคุณสามารถคืนเงินสำหรับทุกรายการในคำสั่งซื้อ หรือคืนสำหรับรายการบางส่วนในคำสั่งซื้อก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคืนเงินให้คำสั่งซื้อโดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าได้อีกด้วย แต่คุณจะไม่สามารถสร้างการคืนสินค้าได้หลังจากที่ดำเนินการคืนเงินจนเสร็จสิ้นแล้ว ในบางกรณี คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินได้

ในขั้นตอนส่วนหนึ่งของกระบวนการคืนเงิน คุณสามารถเลือกที่จะคืนสินค้าดังกล่าวกลับสต็อกและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้ หากไม่มีการชำระเงินที่ต้องคืน คุณก็สามารถคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับรายการสินค้าจากคำสั่งซื้อนั้นได้

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และขอคืนเงิน จํานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งถัดไปของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับเงินคืนภายใน 10 วันทำการ

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการคืนสินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 • ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ยอดเงินจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของคุณในวันที่ได้รับยอดเงินของร้านค้า

 • ในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด คืนเงินส่วนที่เหลือจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับครั้งถัดไปจนกว่าจะได้รับเงินที่คืนครบตามจํานวน

หากไม่สามารถชำระยอดคงเหลือคืน จะมีการชำระเงินนั้นอีกครั้งใน 3 วันทำการ หากบัญชี Shopify Payments ของคุณแสดงยอดคงเหลือติดลบ คุณอาจไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้ รายการการคืนเงินจะปรากฏอยู่ใน รายการที่รอดำเนินการ จนกว่าคุณจะได้สร้างยอดขายให้เพียงพอเพื่อให้มียอดคงเหลือในบัญชี Shopify Payments ของคุณ หลังจากที่บัญชี Shopify Payment ของคุณมียอดคงเหลือเป็นบวกแล้ว การดำเนินการคืนเงินจึงจะเสร็จสมบูรณ์

การคืนเงินหรือธุรกรรมที่ก่อให้เกิดยอดคงเหลือติดลบจะแสดงอยู่ในแท็บธุรกรรมของคุณว่ารอดำเนินการหากคุณมียอดขายไม่เพียงพอในการล้างยอดคงเหลือที่ติดลบ อาจมีการผ่านชำระไปยังบัญชีด้วยตนเองทีมการกู้คืนของ Shopify อาจติดต่อไปยังเจ้าของร้านของคุณเพื่อแก้ไขยอดค้างชำระและรักษาบัญชี Shopify Payments ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือและระยะเวลาที่ค้างชำระ

หากทีมการกู้คืนของ Shopify ไม่ได้ติดต่อไป คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ recovery_operations@shopify.com เพื่อรับลิงก์การชำระเงินซึ่งคุณจะสามารถโอนเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อหนึ่งๆ ได้

ขั้นตอน:

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ระบุได้ในคำสั่งซื้อ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะถึงยอดรวมที่สามารถคืนเงินได้ ซึ่งก็คือจำนวนเงินเดิมของคำสั่งซื้อนั้น

หากลูกค้าทำการสั่งซื้อโดยใช้บัตรของขวัญและวิธีการชำระเงินอื่น เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินบางส่วน จะมีการคืนเงินไปยังบัตรของขวัญจนเท่ากับจำนวนเงินที่สามารถคืนได้ก่อน จากนั้นจะคืนจำนวนเงินที่เหลือไปยังวิธีการชำระเงินอื่นๆ คุณสามารถปรับจำนวนเงินที่คืนจนเท่ากับจำนวนเงินที่สามารถคืนได้สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากมีการคืนเงินจำนวน $50 ไปยังบัตรของขวัญ แต่คุณสามารถคืนเงินไปยังบัตรเครดิตได้สูงสุด $20 คุณจะสามารถแบ่งจำนวนเงินที่คืนได้ โดยคืน $30 ไปยังบัตรของขวัญและ $20 ไปยังบัตรเครดิต

ขั้นตอน:

คืนสินค้าจากคำสั่งซื้อกลับสต็อก

หากไม่มีการชำระเงินที่จะต้องคืนสำหรับคำสั่งซื้อ คุณก็สามารถคืนสินค้ากลับสต็อกโดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าหรือการคืนเงินได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนสินค้ากลับสต็อก

 3. คลิก “คืนสินค้ากลับสต็อก

 4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืนกลับสต็อก

 5. คลิก “คืนสินค้าที่เลือกกลับสต็อก

ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าส่งคืนแล้ว

หลังจากที่คุณได้สร้างการคืนสินค้า ได้รับสินค้าจากลูกค้า และคืนการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว คำสั่งซื้อดังกล่าวก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณเลือกที่จะคืนสินค้ากลับสต็อกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการคืนเงิน ระบบก็จะปิดคำสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้คืนสินค้ากลับสต็อก คุณก็สามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าส่งคืนแล้วหลังจากที่คุณได้รับสินค้าจากลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซ์้อที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่า “คืนแล้ว”

 3. คลิก “ทำเครื่องหมายว่าส่งคืนแล้ว

ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของคำสั่งซื้อ

ระบบจะแสดงประวัติการทำธุรกรรมโดยละเอียดสำหรับคำสั่งซื้อไว้ในส่วนไทม์ไลน์ของหน้าภาพรวมของคำสั่งซื้อ รวมทั้งจะระบุข้อมูลการคืนสินค้า การคืนเงิน และการคืนสินค้ากลับสต็อกเอาไว้ด้วย

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี