การคืนเงินและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณอาจต้องคืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งคืนสินค้าของคุณ เมื่อคำสั่งซื้อคืนในหน้าการแจ้งเตือนและแบบมืออาชีพคุณจะแสดงคำมั่นสัญญาของคุณให้แก่ฝ่ายบริการลูกค้าและอาจส่งเสริมให้ลูกค้าสั่งซื้ออีกครั้งในอนาคต

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อได้ ในบางสถานการณ์ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วดำเนินการคืนเงินได้

หมายเหตุ: คุณสามารถคืนเงินด้วยวิธีการชำระเงินแบบเดิมเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินนั้นได้อีกต่อไป พวกเขาจะต้องติดต่อธนาคารหรือตัวแทนให้บริการวิธีการชำระเงินแบบเดิมเพื่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากที่ได้ส่งเงินคืนไปแล้ว

หากคุณกำลังใช้ Shopify Payments และคุณดำเนินการคืนเงิน จะหักเงินจำนวนนั้นออกจากการชำระเงินครั้งถัดไปที่คุณมี

หากคุณใช้งาน Shopify payments และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการคืนสินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับร้านค้าที่อยู่ใน:

 • ออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สเปน สวีเดน นิวซีแลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ระบบจะหักเงินคืนส่วนที่ขาดออกจากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งถัดไปจนกว่าจะชดเชยยอดเงินคืนทั้งหมดได้ครบ

 • สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ยอดเงินจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของคุณในวันที่ได้รับยอดเงินของร้านค้า

การคืนเงินใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการคืนเครดิตให้ลูกค้าของคุณ

หากไม่สามารถชำระยอดคงเหลือคืน จะมีการชำระเงินนั้นอีกครั้งใน 3 วันทำการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคืนเงินด้วย Shopify Payments ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยใน Shopify Payments

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมด

การคืนเงินคำสั่งซื้อส่งผลให้ระบบคืนการชำระเงินให้ลูกค้า เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณมีตัวเลือกว่าจะคืนสินค้ากลับสต็อกและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้า

ระบบจะจัดเรียงสินค้าในคำสั่งซื้อตามสถานะการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อเพื่อเก็บเครดิตโดยใช้ Shopify POS คุณจะคืนเงินจำนวนนั้นไปยังวิธีการชำระเงินแบบเดิมได้ในภายหลัง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify POS ให้ดูที่ระบบขายหน้าร้าน

หากบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณแสดงยอดคงเหลือติดลบ คุณอาจไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้ โดยการคืนเงินจะอยู่ระหว่างรอดำเนินการจนกว่าคุณจะทำยอดขายได้มากพอที่จะมียอดคงเหลือในบัญชี Shopify Payments ของคุณ จากนั้นคุณจึงจะสามารถดำเนินการคืนเงินได้สำเร็จ

ขั้นตอน:

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ระบุได้ในคำสั่งซื้อ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติมได้จนกว่าจะถึงยอดรวมที่สามารถคืนเงินได้ ซึ่งก็คือจำนวนเงินเดิมของคำสั่งซื้อนั้น

หากคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อเพื่อเก็บเครดิตโดยใช้ Shopify POS คุณจะคืนเงินจำนวนนั้นไปยังวิธีการชำระเงินแบบเดิมได้ในภายหลัง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify POS ให้ดูที่ระบบขายหน้าร้าน

ขั้นตอน:

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณยังไม่ได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
 • คุณได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดการสินค้า

หมายเหตุ: หากยกเลิกคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว คุณจำเป็นต้องยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยตนเอง การยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify ไม่ได้หยุดการจัดการคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการอยู่

หากคุณคืนเงินให้ลูกค้าบางส่วนในขณะที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณสามารถกลับไปที่คำสั่งซื้อนั้นได้ในภายหลังแล้วดำเนินการคืนเงินบางส่วนเพิ่มเติม

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อมีดังนี้:

 • คำสั่งซื้อนั้นเป็นการหลอกลวง
 • ลูกค้าเปลี่ยนใจ
 • ไม่มีสินค้าที่สั่งซื้อ

หมายเหตุ: จะไม่มีคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตเมื่อมีการคืนเงินในออสเตรีย สวีเดนหรือสหรัฐอเมริกา

หากต้องการยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องคืนเงินคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจากส่วน Shopify admin ของคุณเสียก่อน หากยังไม่มีการออกใบเรียกเก็บเงินเมื่อมีการคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณก็จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแล้ว จำนวนเงินที่เรียกเก็บจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการคืนเงิน คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนั้น

หลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วน ระบบจะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการคืนกลับสต็อกและการคืนเงินไว้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อนั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. หากจัดเก็บการชำระเงินไปแล้ว:

- ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวน หากคุณต้องการดำเนินการคืนเงินบางส่วน ให้ใช้ช่องจำนวนสินค้า ช่องการจัดส่ง หรือช่องยอดรวมเงินคืนเพื่อแก้ไขจำนวนเงินคืน - หากคุณไม่ต้องการให้มีการคืนสินค้าที่คืนเงินกลับสต็อกของคุณ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่คืนสินค้ากลับสต็อก

 1. หากยังไม่ได้จัดเก็บการชำระเงิน: - เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ ระบบจะยกเลิกการชำระเงินและไม่เก็บเงินจากลูกค้า คุณไม่สามารถคืนเงินบางส่วนได้
  • หากคุณไม่ต้องการคืนสินค้านั้นกลับสต็อกของคุณ ให้เปลี่ยนจำนวนสินค้าเป็น 0

หมายเหตุ: หากไม่มีการจัดเก็บการชำระเงินในคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนจำนวนสินค้าจะไม่เปลี่ยนจำนวนเงินที่คืนให้แก่ลูกค้าของคุณ

 1. เลือกเหตุผลในการยกเลิกจากเมนูดรอปดาวน์

 2. หากคุณไม่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการยกเลิก ให้ยกเลิกการเลือกส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 3. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลบคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ถูกลบจะถูกลบออกจาก Shopify admin ของคุณและจะไม่ถูกติดตามในรายงานอีกต่อไป สามารถลบคำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ได้เท่านั้น:

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถลบคำสั่งซื้อได้ จะต้องมีการเก็บถาวรหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ดำเนินการชำระเงินผ่าน Shopify POS หรือารชำระเงินออนไลน์ของคุณสามารถเก็บถาวรได้ แต่ไม่สามารถลบได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่เก็บถาวรหรือยกเลิก

 3. คลิก ลบคำสั่งซื้อนี้ ที่ด้านล่างของหน้านั้น

ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการคืนเงิน ได้ในส่วนไทม์ไลน์ของหน้าภาพรวมของคำสั่งซื้อ

ไทม์ไลน์นั้นจะแสดงเมื่อมีการคืนเงินให้ลูกค้า

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี