Shopify Line of Credit üzerinden finansman almaya uygunluk

Mağazanız Shopify Line of Credit üzerinden finansman başvurusu yapmaya uygunsa Shopify'dan bir e-posta ve Shopify yöneticinizin Ana sayfasında bir mesaj alırsınız. Shopify'dan e-posta veya mesaj almadıysanız mağazanız şu anda Shopify Line of Credit üzerinden finansman başvurusu yapmak için uygun değildir. Daha sonra uygun hale gelirseniz size e-posta ve bildirim yoluyla bilgi verilir.

Shopify Line of Credit kredi tahsis süreci

Shopify Line of Credit için kredi tahsis süreci, ön yeterlilik ve başvuru incelemesi olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Aşama 1: Ön yeterlilik

İlk aşamada Shopify, mağazanızın Line of Credit başvurusu yapmaya uygunluğunu belirler. Bu belirleme, Shopify'daki satış geçmişiniz, Shopify platformuyla olan etkileşiminiz ve ilgili diğer ölçütler gibi bir dizi faktöre göre yapılır. Shopify Line of Credit aracılığıyla finansman başvurusunda bulunurken kişisel kredi kontrolü gerekli değildir, ancak başvurunuzun bir parçası olarak mali belgelerin gönderilmesi gerekir.

Aşama 2: Başvuru incelemesi

İkinci aşamada Shopify Lending Ekibi, sağlanan mali belgeler de dahil olmak üzere mağazanızın başvurusunu inceler ve mağazanızın talep edilen kredi limiti ve Yıllık Yüzde Oran (APR) için onaylanıp onaylanmadığını belirler. Bu incelemede satışlarınızı, ödeme anlaşmazlıklarınız ile ters ibrazlarınızı, Shopify platformuyla ve mağazanızla etkileşiminizi, müşteri etkileşimlerini ve başarısız faturalandırma girişimlerini de içeren çeşitli faktörler dikkate alınır.

Kredi talebinin revizyonu

Kredi tahsis sürecinin ikinci aşamasında, finansman başvurunuzu gönderdikten sonra Shopify Lending ekibi, mağazanızın talep edilen kredi limit ve APR için uygun olmadığını belirlerse ön yeterlilik onayı verilen teklifi, mağazanızın almaya uygun olduğu tutarı yansıtacak şekilde revize edebilir.

Kredi talebinin reddedilmesi

Kredi tahsis sürecinin ikinci aşamasında Shopify Lending ekibi, mağazanızın şu anda finansman için uygun olmadığını belirlerse finansman talebiniz reddedilir. Bununla birlikte, mağazanız gelecekte uygun hale gelirse yeniden finansman başvurusu yapmak için kullanabileceğiniz seçenekleri görüntülemeye davet edilirsiniz.

Shopify Line of Credit ve Shopify Payments

Shopify Line of Credit, Shopify Payments'ı kullanan uygun satıcılar tarafından kullanılabilir. Shopify Payments'ı kullanıyorsanız ve uygunluk ölçütlerini karşılıyorsanız Shopify Line of Credit'e başvurma teklifi alabilirsiniz. İşletmeniz Shopify Line of Credit üzerinden finansman aldığında Shopify Payments hesabınızla ilgili bazı hususları göz önünde bulundurmanız gerekir.

Shopify Payments'ı devre dışı bırakma

Shopify Payments'ı kullanıyorsanız ve Shopify Line of Credit üzerinden devam eden bir finansman anlaşmanız varsa ödenmesi gereken toplam tutarın tamamı geri ödenene kadar Shopify Payments'ı devre dışı bırakamazsınız. Bu anlaşma geçerliyken Shopify Payments'ı devre dışı bırakmaya çalışırsanız Shopify Payments devre dışı bırakılamadı şeklinde bir mesaj alırsınız. Ödenmesi gereken toplam tutar geri ödendikten sonra Shopify Payments'ı devre dışı bırakabilmek için Shopify Destek ekibinden kredi hesabınızı kapatmasını isteyebilir ve Shopify Payments'ı devre dışı bırakma işlemine devam edebilirsiniz.

Shopify Payments banka hesabınızı değiştirme

Shopify Payments hesabınızla ilişkili işletme banka hesabını, Shopify yöneticisinin Ayarlar > Ödeme sağlayıcıları bölümünden değiştirebilirsiniz. Bu değişikliğin, Shopify Payments ödemelerinizin yatırıldığı yer, Shopify Line of Credit kapsamında yaptığınız para çekme işlemlerinin yatırıldığı yer ve ödenmemiş Shopify Line of Credit bakiyenize yönelik ödemelerin çekileceği yer de dahil olmak üzere, çeşitli etkileri vardır. Yapılan ve alınan ödemeler için ayrı hesaplar kullanılamaz.

Shopify Payments hesabınızla ilişkili işletme banka hesabınızı değiştirirseniz daha önce planlanmış olan ödemeler, aktarım için gönderilmiş olduklarından, eski işletme banka hesabı bilgileri kullanılarak alınmaya devam eder. Bununla birlikte, banka hesaplarının değiştirilmesinden sonra oluşturulan yeni ödemeler yeni hesaptan alınır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene