Behörighet till finansiering via Shopify Line of Credit

Om din butik är berättigad till att ansöka om finansiering via Shopify Line of Credit så får du ett e-postmeddelande från Shopify och ett meddelande på Startsidan i din Shopify-admin. Om du inte får något e-postmeddelande eller meddelande från Shopify så är din butik för närvarande inte berättigad till att ansöka om finansiering via Shopify line of Credit. Om du blir berättigad senare så får du ett meddelande via e-post och en avisering.

Riskbedömningsprocess för Shopify Line of Credit

Shopify Line of Credits riskbedömningsprocess består av två olika steg, förkvalificering och ansökningsgranskning.

Steg 1: Förkvalificering

Under det första steget identifierar Shopify din butik som berättigad till att ansöka om Shopify Line of Credit. Denna bedömning baseras på ett antal faktorer såsom din försäljningshistorik inom Shopify, ditt engagemang på Shopify-plattformen, samt andra relevanta kriterier. Det krävs ingen personlig kreditkontroll när du ansöker om finansiering via Shopify Line of Credit, men finansiella dokument måste skickas in som en del av ansökan.

Steg 2: Granskning av ansökning

Under det andra steget granskar Shopify Lending-teamet din butiks ansökan, inklusive de finansiella dokument som tillhandahållits, och bekräftar om din butik är godkänd för kreditgränsen och den begärda effektiva räntan (APR). Denna granskning tar hänsyn till olika faktorer som din försäljning, betalningstvister och chargebacks, ditt engagemang på Shopify-plattformen och i din butik, kundernas engagemang och misslyckade faktureringsförsök.

Granskning av kreditförfrågan

Under det andra steget av riskbedömningsprocessen, efter att du har skickat in en finansieringsansökan, kan Shopify Lending-teamet fastställa att din butik inte är berättigad till den kreditgräns och/eller APR som begärt. De kan då granska det förkvalificeringserbjudandet för att återspegla vad din butik är berättigad till att få.

Avvisande av kreditförfrågan

Under det andra steget i garantiprocessen, om Shopify Lending-teamet anser att din butik inte är berättigad till finansiering just nu, avvisas din finansieringsförfrågan. Om din butik blir berättigad i framtiden kommer du dock att bjudas in att se tillgängliga alternativ för att ansöka om finansiering igen.

Shopify Line of Credit och Shopify Payments

Shopify Line of Credit är tillgänglig för berättigade handlare som använder Shopify Payments. Om du använder Shopify Payments och uppfyller behörighetskriterierna så kan du få ett erbjudande om att ansöka om Shopify Line of Credit. När ditt företag får finansiering via Shopify Line of Credit finns det vissa överväganden angående ditt Shopify Payments-konto som du måste tänka på.

Inaktivera Shopify Payments

Om du använder Shopify Payments och du har ett pågående finansieringsavtal via Shopify Line of Credit så kan du inte inaktivera Shopify Payments förrän det totala skuldbeloppet är helt återbetalat. Om du försöker inaktivera Shopify Payments medan det finns ett avtal så visas felmeddelandet Det går inte att inaktivera Shopify Payments. När det totala skuldbeloppet har återbetalats kan du fortsätta med att inaktivera Shopify Payments genom att be Shopify-supporten att stänga ditt kreditkonto så att du kan inaktivera Shopify Payments.

Ändra ditt bankkonto för Shopify Payments

Du kan ändra det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify Payments-konto i Shopify-admin under Inställningar > Betalningsleverantörer. Denna förändring får ett antal följder, inklusive var dina Shopify Payments-utbetalningar sätts in, var dina uttag under Shopify Line of Credit sätts in och varifrån betalningar av ditt utestående Shopify Line of Credit-saldo dras. Betalningar och utbetalningar kan inte utföras från separata konton.

Om du ändrar det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify Payments-konto så debiteras schemalagda betalningar fortfarande med hjälp av information om det gamla företagsbankkontot, eftersom de redan har skickats in för överföring. Nya betalningar som genereras efter bankkontobytet dras dock från det nya kontot.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis