Kwalifikowalność do finansowania w ramach Shopify Line of Credit

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o finansowanie za pośrednictwem Shopify Line of Credit, otrzymasz e-mail od Shopify i wiadomość na stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila ani wiadomości od Shopify, oznaczać to będzie, że Twój sklep nie kwalifikuje się w tej chwili do ubiegania się o finansowanie za pośrednictwem Shopify Line of Credit. Jeśli w późniejszym czasie spełnisz kryteria, otrzymasz e-mail oraz powiadomienie.

Proces weryfikacji wniosków dotyczących Shopify Line of Credit

Proces weryfikacji Shopify Line of Credit składa się z dwóch etapów: wstępnej kwalifikacji i weryfikacji wniosku.

Etap 1: Kwalifikacja wstępna

Podczas pierwszego etapu Shopify uznaje Twój sklep za spełniający warunki uprawniające do ubiegania się o pożyczkę w ramach Shopify Line of Credit. Ta decyzja jest oparta na szeregu czynników, takich jak historia sprzedaży w ramach Shopify, korzystanie z platformy Shopify oraz innych istotnych kryteriach. Do ubiegania się o finansowanie w ramach Shopify Line of Credit nie jest wymagana osobista kontrola kredytowa, ale do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe.

Etap 2: Weryfikacja wniosku

Podczas drugiego etapu zespół Shopify Lending analizuje wniosek sklepu wraz z przesłanymi dokumentami finansowymi i potwierdza, czy zatwierdzono wniosek sklepu ubiegającego się o limit kredytowy oraz żądaną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Proces weryfikacji uwzględnia różne czynniki, takie jak sprzedaż, spory dotyczące płatności i obciążenia zwrotne, aktywność na platformie Shopify i w sklepie, zaangażowanie klientów oraz nieudane próby rozliczeń.

Zmiana wniosku o udzielenie kredytu

Jeśli w drugim etapie procesu weryfikacyjnego po złożeniu przez Ciebie wniosku o finansowanie zespół Shopify Lending stwierdzi, że Twój sklep nie kwalifikuje się do otrzymania limitu kredytowego i/lub żądanej RRSO, może zmodyfikować wstępnie zatwierdzoną ofertę, tak aby odzwierciedlała możliwości Twojego sklepu.

Odrzucenie wniosku o udzielenie kredytu

W drugim etapie procesu weryfikacyjnego, jeśli zespół Shopify Lending stwierdzi, że Twój sklep nie kwalifikuje się w danym momencie do uzyskania finansowania, Twój wniosek o finansowanie zostanie odrzucony. Jeśli jednak w przyszłości Twój sklep spełni kryteria kwalifikacyjne, będziesz mieć możliwość sprawdzenia dostępnych opcji ubiegania się o finansowanie.

Shopify Line of Credit i Shopify Payments

Finansowanie w ramach Shopify Line of Credit jest dostępne dla kwalifikujących się sprzedawców, którzy korzystają z Shopify Payments. Jeśli korzystasz z Shopify Payments i spełniasz kryteria kwalifikujące, możesz otrzymać propozycję ubiegania się finansowanie w ramach Shopify Line of Credit. Gdy Twoja firma otrzymuje finansowanie w ramach Shopify Line of Credit, musisz pamiętać o kilku kwestiach dotyczących Twojego konta Shopify Payments.

Dezaktywacja Shopify Payments

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments i masz obowiązującą umowę o finansowanie za pośrednictwem Shopify Line of Credit, możesz dezaktywować usługę Shopify Payments dopiero po spłaceniu całej kwoty zadłużenia. Próba dezaktywacji Shopify Payments w okresie obowiązywania umowy spowoduje wyświetlenie komunikatu Nie można dezaktywować Shopify Payments. Po spłacie całkowitej kwoty zadłużenia możesz dezaktywować usługę Shopify Payments, prosząc pomoc techniczną Shopify o zamknięcie konta kredytowego w celu dezaktywacji Shopify Payments.

Zmiana konta bankowego Shopify Payments

Możesz zmienić firmowe konto bankowe powiązane z kontem Shopify Payments w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia > Dostawcy płatności. Ta zmiana niesie ze sobą wiele różnych skutków: zmienia się konto, na które dokonywane są wypłaty Shopify Payments, konto, z którego wypłacasz środki w ramach Shopify Line of Credit, oraz konto, z którego potrącane będzie saldo zaległości Shopify Line of Credit. Płatności i wypłaty nie mogą być dokonywane z oddzielnych kont.

Jeśli zmienisz firmowe konto bankowe powiązane z Twoim kontem Shopify Payments, zaplanowane płatności będą nadal pobierane na podstawie starych informacji dotyczących konta firmowego, ponieważ zostały już przesłane. Jednakże nowe płatności generowane po zmianie kont bankowych są jednak pobierane z nowego konta.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo