Kvalifisering for finansiering gjennom Shopify Line of Credit

Hvis butikken din er kvalifisert til å søke om finansiering gjennom Shopify Line of Credit, mottar du en e-postmelding fra Shopify, og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Hvis du ikke mottar en e-postmelding eller en melding fra Shopify, er ikke butikken din for øyeblikket kvalifisert til å søke om finansiering gjennom Shopify Line of Credit. Hvis du senere blir kvalifisert, blir du varslet på e-post og med et varsel.

Finansieringsprosess for Shopify Line of Credit

Finansieringsprosessen for Shopify Line of Credit består av to nivåer, prekvalifisering og søknadsgjennomgang.

Nivå 1: Prekvalifisering

I det første nivået identifiserer Shopify butikken din som kvalifisert til å søke om Shopify Line of Credit. Denne avgjørelsen er basert på en rekke faktorer, for eksempel salgshistorikken din i Shopify, engasjementet ditt på Shopify-plattformen og andre relevante kriterier. En personlig kredittsjekk kreves ikke ved søknader om finansiering gjennom Shopify Line of Credit, men det må sendes inn finansdokumenter som en del av søknaden.

Nivå 2: Søknadsgjennomgang

På det andre nivået går Shopifys låneteam gjennom butikkens søknad, inkludert de oppgitte finansdokumentene, og kontrollerer om butikken er godkjent for den forespurte kredittgrensen og årlige prosentsatsen (APR). Denne vurderingen tar høyde for ulike faktorer, inkludert salg, betalingstvister og tilbakebetalinger, engasjementet ditt på Shopify-plattformen og butikken din, kundeengasjement og mislykkede faktureringsforsøk.

Revidering av kredittforespørsel

På andre nivå i finansieringsprosessen, etter at du har sendt inn en søknad om finansiering, og dersom Shopifys låneteam beslutter at butikken din ikke er kvalifisert for kredittgrensen og/eller renten du har søkt om, kan de revidere det forhåndskvalifiserte tilbudet for å gjenspeile hva butikken din er kvalifisert til å motta.

Avslag på kredittforespørsel

Dersom Shopify Lending-teamet under andre nivå i finansieringsprosessen avgjør at bedriften din ikke er kvalifisert for finansiering på dette tidspunktet, vil finansieringsforespørselen bli avvist. Hvis butikken din blir kvalifisert igjen i fremtiden, vil du bli invitert til å se tilgjengelige alternativer for å søke om finansiering på nytt.

Shopify Line of Credit og Shopify Payments

Shopify Line of Credit er tilgjengelig for kvalifiserte forhandlere som bruker Shopify Payments. Hvis du bruker Shopify Payments og oppfyller kvalifikasjonskriteriene, kan du motta et tilbud om å søke om Shopify Line of Credit. Når bedriften din mottar finansiering gjennom Shopify Line of Credit, er det enkelte hensyn du må ta i forhold til Shopify Payments-kontoen din.

Deaktivere Shopify Payments

Hvis du bruker Shopify Payments og har en pågående finansieringsavtale gjennom Shopify Line of Credit, kan du ikke deaktivere Shopify Payments før det totale skyldige beløpet er tilbakebetalt. Forsøk på å deaktivere Shopify Payments mens avtalen gjelder returnerer meldingen Kan ikke deaktivere Shopify Payments. Når det totale skyldige beløpet er tilbakebetalt, kan du gå videre med deaktiveringen av Shopify Payments ved å be Shopify-brukerstøtte om å stenge kredittkontoen din, slik at du kan deaktivere Shopify Payments.

Endre bankkonto for Shopify Payments

Du kan endre bedriftsbankkontoen som er knyttet til Shopify Payments-kontoen din under Innstillinger > Betalingsleverandører i Shopify-administrator. Denne endringen har flere konsekvenser, inkludert hvor Shopify Payments-utbetalinger overføres, hvor uttak du gjør under Shopify Line of Credit overføres, og hvor betalinger mot den utestående Shopify Line of Credit-saldoen trekkes fra. Betalinger og utbetalinger kan ikke skje fra ulike kontoer.

Hvis du endrer bedriftsbankkontoen som er knyttet til Shopify Payments-kontoen din, vil betalinger som allerede er planlagt fortsatt debiteres fra den gamle bedriftsbankkontoen, da de allerede er sendt til overføring. Nye betalinger som genereres etter endring av bankkontoer trekkes imidlertid fra den nye kontoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis