Geschiktheid voor financiering via Shopify Line of Credit

Als je winkel in aanmerking komt om financiering aan te vragen via Shopify Line of Credit, ontvang je een e-mail van Shopify en een bericht op de homepage van je Shopify-beheercentrum. Als je geen e-mail of bericht van Shopify ontvangt, komt je winkel momenteel niet in aanmerking om financiering aan te vragen via Shopify Line of Credit. Als je later in aanmerking komt, word je per e-mail en een melding op de hoogte gesteld.

Shopify Line of Credit-underwritingproces

Het underwritingproces van de Shopify Line of Credit bestaat uit twee verschillende soorten, pre-kwalificatie en beoordeling van aanvragen.

Fase 1: Prekwalificatie

Tijdens de eerste fase identificeert Shopify je winkel als in aanmerking komend om Shopify Credit-kredietregel aan te melden. Deze beoordeling is gebaseerd op een aantal factoren zoals je verkoopgeschiedenis binnen Shopify, je betrokkenheid bij het Shopify-platform en andere relevante criteria. Een persoonlijke kredietcontrole is niet vereist bij het aanvragen van financiering via Shopify Line of Credit, maar financiële documenten zijn vereist om te worden ingediend als onderdeel van je aanvraag.

Fase 2: Aanvraagbeoordeling

Tijdens de tweede fase beoordeelt het Shopify Weerkneer-team de aanvraag van je winkel, inclusief de verstrekte financiële documenten, en bevestigt of je winkel is goedgekeurd voor de gevraagde kredietlimiet en jaarlijkse percentageratio (APRO). Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder je verkopen, betalingsgeschillen en terugboekingen, je betrokkenheid bij het Shopify-platform en je winkel, klantbetrokkenheid en mislukte factureringspogingen.

Revisie van kredietaanvraag

Tijdens de tweede fase van het underwriting-proces, nadat je een aanvraag voor financiering hebt ingediend, als het Shopify-team van Den Oudsten bepaalt dat je winkel niet in aanmerking komt voor de kredietlimiet en/of ATJEV-aanvraag, kan deze de aanbieding vooraf herzien om weer te geven wat je winkel in aanmerking komt voor ontvangst.

Verzoek om af te laten en af te laten gaan

Als het Shopify Lending-team in de tweede fase van het acceptatieproces vaststelt dat je winkel op dat moment niet in aanmerking komt voor financiering, wordt je financieringsaanvraag afgewezen. Maar als je winkel in de toekomst wel in aanmerking komt, krijg je een uitnodiging om de beschikbare opties om financiering aan te vragen opnieuw te bekijken.

Shopify Credit- en Shopify Payments-betalingsregel

Shopify Line of Credit is beschikbaar voor in aanmerking komende merchants die Shopify Payments gebruiken. Als je Shopify Payments gebruikt en voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen, ontvang je mogelijk een aanbod om Shopify Line of Credit aan te melden. Wanneer je bedrijf financiering ontvangt via Shopify Line of Credit, zijn er bepaalde aandachtspunten met betrekking tot je Shopify Payments-account waar je rekening mee moet houden.

Shopify Payments deactiveren

Als je Shopify Payments gebruikt en je een permanente financieringsovereenkomst hebt via Shopify Line of Credit, kun je Shopify Payments niet deactiveren totdat het totale verschuldigde bedrag volledig is terugbetaald. Als je Shopify Payments probeert te deactiveren terwijl in deze overeenkomst, resulteert dit in een bericht dat Shopify Payments niet kan worden gedeactiveerd. Nadat het totale verschuldigde bedrag is terugbetaald, kun je Doorgaan met het deactiveren van Shopify Payments door Shopify-ondersteuning te vragen je kredietaccount te sluiten, zodat je Shopify Payments kunt deactiveren.

Je Shopify Payments-bankrekening wijzigen

Je kunt de zakelijke bankrekening die aan je Shopify Payments-account is gekoppeld, wijzigen in het Shopify-beheercentrum onder Instellingen > Betalingsproviders. Deze wijziging heeft een aantal effecten, waaronder waar je Shopify Payments-uitbetalingen worden gestort, waar opnames die je onder je Shopify-kredietregel maakt, worden gestort en waar betalingen voor je openstaande Shopify-kredietregel worden afgetrokken. De betalingen en uitbetalingen kunnen niet plaatsvinden via afzonderlijke accounts.

Als je de zakelijke bankrekening die aan je Shopify Payments-account is gekoppeld, wijzigt, worden betalingen die al zijn gepland, nog steeds afgeschreven met behulp van de oude zakelijke bankrekeninggegevens, omdat ze al zijn ingediend voor overschrijving. Nieuwe betalingen die worden gegenereerd na het wijzigen van de bankrekeningen worden echter pas overgemaakt van de nieuwe rekening.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis